Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021

Her finner du utfyllende informasjon om valget

Grane kommune oppfordrer velgere til å benytte seg av forhåndsstemmegivning i perioden 10. august-10. september. Dette med hensyn til Koronarestriksjonene. Valgdagene i Grane er 12. og 13. september.

Spesialundervisning

Hvis du som forelder er bekymret for at barnet ditt ikke får godt nok utbytte av opplæringa, kan du kreve at skolen undersøker om barnet trenger spesialundervisning.


Alle elever har rett på tilpasset opplæring. Spesialundervisning er et tilbud for elever som trenger noe annet enn den vanlige undervisninga. Spesialundervisning er en rettighet, men det må gjøres en faglig vurdering før retten inntrer.

Ta kontakt med skolen først, så tar de kontakt med PPT for faglig vurdering.

Spesialundervisning kan for eksempel være at eleven jobber etter andre læringsmål enn andre elever, at en lærer eller assistent følger opp eleven i klassen eller at eleven får spesielt tilpasset utstyr.

Spesialundervisning

 

Kontakt

Monica Knutli Brennhaug
Fagveileder spes.ped
E-post
Telefon 414 11 938

Adresse

Skolevegen 17
8683 Trofors

Kart