Spørsmål om koronaviruset?

Grunnskoleopplæring for voksne

Hvem kan få tilbudet?

Voksne med mangelfull grunnskoleopplæring har rett til å få tilbud om slik opplæring.

Hvordan få tilbudet?

Henvend deg til kommunen enten ved kontakte oppvekst- og kulturavdelingen eller ved brev til kommunen. Du bør begrunne hvorfor grunnskoleopplæringa har vært mangelfull. Kommunen vil undersøke dette og gjøre et vedtak i saken. I vedtaket vil det bli forklart hvorfor du eventuelt vil ha rett til slik undervisning.

Hva tilbyr vi?

Siden det er svært få som søker slik opplæring, er det aktuelt å samarbeide med nabokommuner om dette. Undervisningen kan derfor bli lagt til en annen kommune. 

Pris?

Undervisninga vil være gratis. Kommunen vil også dekke skyssutgifter etter fylkeskommunens skyssreglement.

Klageadgang

Får du ikke tilbud om grunnskoleopplæring, og om du ikke er fornøyd med resultatet i vedtaket, kan dette påklages i henhold til forvaltningslovens alminnelige bestemmelser om klage på enkeltvedtak.
Klage må være sendt til Grane kommune innen 3 uker fra du mottok vedtaket.
Dersom kommunen mener at vedtaket skal opprettholdes, sendes saken videre til Fylkesmannen i Nordland for endelig vurdering.

Benytt gjerne vårt elektroniske skjema ved innsending av klage

Kontakt

Anne Kristin Solheim
Oppvekst- og kultursjef
E-post
Telefon 75 18 22 41
Mobil 915 70 203

Åpningstider

Kommunale kontor
Åpningstider: klokken 08.00 - 15.00 mandag - fredag.
Servicetorgets åpningstider: klokken 10.00 - 14.00 mandag - fredag.
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart