Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021

Her finner du utfyllende informasjon om valget

Grane kommune oppfordrer velgere til å benytte seg av forhåndsstemmegivning i perioden 10. august-10. september. Dette med hensyn til Koronarestriksjonene. Valgdagene i Grane er 12. og 13. september.

Norskopplæring

Hvem kan få tilbudet?

Grane kommune har et voksenopplæringstilbud til minoritetsspråklige i norsk og samfunnskunnskap. Tilbudet er for de som etter lova har rett og plikt til det, men også de som ikke har rett til gratis opplæring kan delta. Disse må  betale en egenandel for undervisninga.

Hvordan få tilbudet?

Søknad om norskopplæring gjøres på elektronisk skjema. Du må levere kopi av pass og oppholdstillatelse sammen med søknaden. Oppholdstillatelse gis av politiet.

Hva tilbyr vi?

Grane kommune har ett begrenset tilbud om norskopplæring. Inntil videre gis norskopplæring til bosatte flyktninger og familiegjenforente innbyggere med rett og plikt til norskopplæring.

Pris for norskundervisning

Deltakere uten rett og plikt til norskopplæring må  betale en egenandel for undervisninga. Egenandelen er pr. i dag kr. 30.- pr. undervisningstime

For deltakere med rett og plikt er opplæringen gratis.


Priser for prøver

Samfunnskunnskapsprøve

Kr.   200,00

Norskprøve skriftlig

Kr.   750,00

Norskprøve muntlig

Kr.   600,00

 

Klageadgang

Får du ikke tilbud om undervisning og om du ikke er fornøyd med resultatet i vedtaket, kan dette påklages i henhold til forvaltningslovens alminnelige bestemmelser om klage på enkeltvedtak.
Klage må være sendt til Grane kommune innen 3 uker fra du mottok vedtaket.
Dersom kommunen mener at vedtaket skal opprettholdes, sendes saken videre til Statsforvalteren i Nordland for endelig vurdering.

Benytt gjerne vårt elektroniske skjema ved innsending av klage

Kontakt

Anne Kristin Solheim
Kommunalsjef oppvekst og kultur
E-post
Telefon 75 18 22 41
Mobil 915 70 203

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
mandag - onsdag - torsdag
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart