Spørsmål om koronaviruset?


Se vår samleside om koronaviruset i Grane kommune
 

Grane kommune har opprettet en støttetelefon for deg som har behov for å snakke med noen i ei krevende tid. Tilbudet er bemannet av Enhet for psykisk helse, mandag - fredag mellom klokken 10 og 15.  
Telefon nr. 94 86 73 92.

Hva er skolefritidsordning (SFO)?

Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen. Den har som mål å gi barna fra 1. - 4. årstrinn tilsyn og omsorg.  SFO kan også være et tilbud for barn med særskilte behov helt opp til 7. årstrinn.

 

Skolefritidsordninga skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Funksjonshemma barn skal gis gode utviklingsvilkår.

Kontakt

May Kristin Saugestad
SFO-leder
E-post
Telefon 481 06 696

Åpningstider

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: 
06.45-08.15 og 14.00-16.45

Torsdag:
06.45-16.45.

SFO følger skoleruta og holder stengt i alle skolens ferier og fridager. 

Adresse

Lyngvegen 3
8680 Trofors

Kart