Brøyting

Hovedmålsettingen for brøytinger er at veien skal være farbar for biler som er normalt utstyrt for vinterkjøring. Under vanskelige værforhold, må det aksepteres at denne målsettingen i perioder ikke kan overholdes.

Målsetningen medfører at det kan være nødvendig å ta hensyn til veiens geometri ved praktisering av standarden. En vei med bratte bakker blir raskere uframkommelig enn en flatere veg.

I tidsrommet mellom kl 21 og 06, må trafikantene akseptere vanskeligere kjøreforhold enn om dagen. Ved særlig store snømengder kan det forekomme at adkomstveier ikke er framkommelige i dette tidsrommet.

Brøyting skal omfatte all snørydding i sesongen på vedkomne rode/strekning. Dette innbefatter brøyting av selve vegen, gang- og sykkelvei samt møteplasser, avkjørsler/kryss og snuplasser for brøytemateriell og andre (renovasjon og lignende). Vegen skal ryddes i full bredde. Det skal være gjennombrøytet før kl. 06:30 om morgenen dersom det er kommet over 10 cm lett snø om natten, og når det er kommet mer enn 5 cm våt snø som gir svært vanskelige kjøreforhold. Tilsvarende gjelder når regn kommer på snø og danner sørpe. Grane kommune vil etter brudd på bestemmelsene i dette pkt., kunne gi sanksjoner på kontraktørens fakturering. Eventuelle brudd skal dokumenteres med bilde, og det er kun kontaktpersonene som har anledning til å registrere avvik. 

Når snø / is-såle får spor dypere enn 7 cm, skal sålen høvles/skrapes. Utførende er ansvarlig for at dette gjøres.

Vedlikeholdsstandard – vintervedlikehold

Snørydding – utløsende standard:

Snørydding iverksettes i henhold til følgende snødybder:

Vedlikeholdsstandard – vintervedlikehold
Vegtype Standardkrav, utløsende snømengde
Samleveg 5cm våt/ 10 cm tørr
Adkomstveg 8 cm våt/ 15 cm tørr
Gang- og sykkelveg Brøytes sammen med tilstøtende veg

 

Grane kommunes Instruks for vintervedlikehold (PDF, 163 kB)

Brøyteansvarlige i Grane

RODE

OMRÅDE

ANSVARLIG

TELEFON

01

Troforsområdet inkl.  Nedre Svenningdal 

Tommy Nilsen AS

 

47673714

02

Trofors - Nedre Hjortskardmo

Tommy Nilsen AS

47673714

03

Stormovegen inkl. veg til Østre Båfjellmo

Sissel og Roger Justad Hallingen

95108766

04

Storfiplingdalsvegen - Langlivegen og Bruholvegen

Roger Nilsen AS

41 17608

05

Leiren

Øyvor Forbergskog og Jan Sture Nilsen

41502024

06

Nedre Hjortskardmo - Vegkryss Skogstua

Grane Maskinlag DA

48234191

07

Jerpåsvegen

Sissel Hallingen og Roger Justad Hallingen

95108766

08

Svenningdal

Grane Maskinlag DA

48234191

09

Båfjelldalsvegen

Einar Olaus Båfjelldal

 

10

Haustreisvegen og Turmovegen inkl. Laksforsmovegen

Tommy Nilsen AS

 

47673714

11

Graneveger

Tommy Nilsen AS

47673714

12

Kryss Laksforsvegen fra E6

Johansen Transport AS

90218884

13

Majavatn – Tomasvassvegen

Øyum Entreprenør AS

95859052

Kontakt

Øyvind Abel
Fagarbeider
E-post
Mobil 41 52 02 63

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
mandag - onsdag - torsdag
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart