Høring og offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering for Strand hyttegrend, Majavatn

Nærings- og naturforvaltningskomite har i møte 18.09.2019, sak 058/19 gjort følgende vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 vedtas at forslag til detaljregulering for Strand hyttegrend sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Fristen for uttalelser er seks uker fra kunngjøring av høring og offentlig ettersyn.

 

Høringsfrist: 1. november 2019.


Send din høringsuttalelse via vårt elektroniske skjema