Søker du informasjon om koronaviruset eller krisen i Ukraina?

Akuttplassering av barn

Dersom et barn er uten omsorg fordi foreldrene er syke eller barnet er uten omsorg av andre grunner, skal barneverntjenesten sette i verk umiddelbare hjelpetiltak.

Slike tiltak kan ikke opprettholdes mot foreldrenes vilje. Er det fare for at forholdene i hjemmet er vesentlig skadelidende for barn, kan barnevernets leder eller påtalemyndigheten, uten samtykke fra foreldrene, umiddelbart vedta midlertidig å plassere barnet utenfor hjemmet.

Vedtaket skal snarest godkjennes av lederen i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.

 

.

Kontakt

Mona Krutnes
Enhetsleder barnevern
E-post
Telefon 75 18 22 55
Mobil 911 37 322

Åpningstider

Mandag - fredag: 08.00 - 15.30
Lørdag - søndag: Stengt

Sommertid 1. juni - 31. august:

Mandag - fredag: 08.00-15.00
Lørdag - søndag: Stengt

Barnevernstjenesten har vakttelefonnummer 99285300 som kan benyttes ved akutte henvendelser kveld, natt og helger. 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart