Spørsmål om koronaviruset?


Se vår samleside om koronaviruset i Grane kommune
 

Grane kommune har opprettet en støttetelefon for deg som har behov for å snakke med noen i ei krevende tid. Tilbudet er bemannet av Enhet for psykisk helse, mandag - fredag mellom klokken 10 og 15.  
Telefon nr. 94 86 73 92.

Akuttplassering av barn

Dersom et barn er uten omsorg fordi foreldrene er syke eller barnet er uten omsorg av andre grunner, skal barneverntjenesten sette i verk umiddelbare hjelpetiltak.

Slike tiltak kan ikke opprettholdes mot foreldrenes vilje. Er det fare for at forholdene i hjemmet er vesentlig skadelidende for barn, kan barnevernets leder eller påtalemyndigheten, uten samtykke fra foreldrene, umiddelbart vedta midlertidig å plassere barnet utenfor hjemmet.

Vedtaket skal snarest godkjennes av lederen i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.

Kontakt

Mona Krutnes
Barnevernsleder
E-post
Telefon 75 18 22 25

Åpningstider

Mandag - fredag: 08.00 - 15.30
Lørdag - søndag: Stengt

Sommertid 1. juni - 31. august:

Mandag - fredag: 08.00-15.00
Lørdag - søndag: Stengt

Barnevernstjenesten har vakttelefonnummer 99 28 53 00 som kan benyttes ved akutte henvendelser kveld, natt og helger. 

Adresse

Industriveien 2,
8680 Trofors

 

Kart