Søker du informasjon om koronaviruset eller krisen i Ukraina?

Vakttelefon for barneverntjenesten kan benyttes kveld, natt og helg. Telefon 99285300

Bekymringsmelding

Er du bekymret for et barn eller en ungdom, skal du kontakte barnevernet. Barn og ungdom kan selv ta kontakt med oss.

Slik melder du fra til barnevernet

Vi ønsker primært at du sender bekymringsmeldingen via vårt elektroniske skjema.

Du kan også ringe oss eller møte opp personlig. Du kan velge å være anonym. Barneverntjenesten ønsker likevel helst at du sier hvem du er, fordi det gir saken troverdighet.

Er situasjonen akutt og utenom ordinær kontortid, kan du ta kontakt med barnevernstjenestens vakttelefon, 99285300.
 

Meldeplikt

Hvem har meldeplikt?
 

Hva skjer videre med bekymringsmeldingen?

Meldingen blir gjennomgått innen en uke. Akuttsaker avgjøres straks.

Barnevernet vil enten starte en undersøkelse eller henlegge meldingen dersom det er åpenbart at den er grunnløs.

Det skal snarest gjennomføres en undersøkelse - senest innen 3 måneder. Undersøkelsen skal være tilpasset sakens alvorlighetsgrad, stå i forhold til meldingens innhold og ivareta barnets beste. Dersom undersøkelsen gir grunnlag for hjelpetiltak, skal barneverntjenesten iverksette tiltak etter loven. 

 

.

Kontakt

Mona Krutnes
Enhetsleder barnevern
E-post
Telefon 75 18 22 55
Mobil 911 37 322

Åpningstider

Mandag - fredag: 08.00 - 15.30
Lørdag - søndag: Stengt

Sommertid 1. juni - 31. august:

Mandag - fredag: 08.00-15.00
Lørdag - søndag: Stengt

Barnevernstjenesten har vakttelefonnummer 99285300 som kan benyttes ved akutte henvendelser kveld, natt og helger. 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart