Jordmor og svangerskapskontroll

Alle gravide har rett til gratis svangerskapskontroll. Tilbudet får du hos fastlegen og/eller jordmor på helsestasjonen. Kontakt helsestasjonen tidlig i svangerskapet dersom du ønsker oppfølging hos jordmor. Tilbudet er gratis. 
Jordmor Kjersti Kismul har kontordager i Grane på mandager.

Oppfølging hos jordmor i svangerskapet

  • Jordmor følger deg/dere gjennom hele svangerskapet og henviser til lege eller spesialisthelsetjenesten (sykehus) ved behov.
  • Den første konsultasjonen bør være mellom uke 8 – 12.
  • Det er ønskelig at partner deltar i konsultasjonene. Én konsultasjon er forbeholdt kun mor.
  • Jordmor undersøker mor og barnet i magen.
  • Jordmor kan søke om fødeplass.
  • Jordmor tar alle rutineblodprøver.
  • Du/dere kan snakke om gleder og bekymringer som opptar dere.
  • Du/dere får veiledning i temaer som omhandler levesett, svangerskap, fødsel, kosthold, amming, flaskemating og forberedelse til foreldrerollen.
     

Rutinekontroller

Uke 8-12: Første kontroll + Livsstilssamtale

Uke 17-19: Rutinekontroll - Ultralyd Fødepoliklinikk

Uke 24: Rutinekontroll

Uke 28: Rutinekontroll + Ammesamtale

Uke 32: Rutinekontroll

Uke 36: Rutinekontroll + Fødselssamtale

Uke 38: Rutinekontroll

Uke 40: Terminkontroll + Henvendelse til trivselskontroll ved fødeavdelingen i uke 41.
 

Kontrollene kan tilpasses den enkelte etter behov.
 

Etter fødsel

Vi tilbyr tidlig hjemmebesøk av jordmor og/eller helsesykepleier etter fødsel.

Når barnet er født har dere tilbud om videre oppfølging på helsestasjonen 0-5 år.

 

.

Kontakt

Kjersti Kismul
Jordmor
E-post
Telefon 75 18 08 86

Jordmor har kontordager på mandager ved legesenteret. 

Adresse

Grane helsetun
Almvassvegen 15
8683 Trofors

Kart