Barnehage og skole

Barnehagene er i drift fra og med 20. april.
I skolen skal det gis undervisning på skolen for 1.-4. klasse fra mandag 27. april. 
Det er fortsatt uavklart når elevene på mellomtrinnet og ungdomsskolene kan komme tilbake på skolen.
Gjenåpningen skal skje gradvis og kontrollert, med nødvendige smitteverntiltak på plass. 

Informasjonsskriv til foreldre/foresatte 1.-4. klasse

 

Lokale bestemmelser ved Grane barne- og ungdomsskole avd. Stormoen

Det blir en gradvis åpning av barneskolen, og på bakgrunn av smittevernveilederen og våre tilgjengelige ressurser vil klassene få to dager på skolen og to dager med hjemmeundervisning (renhold, krav til avstand og gruppestørrelser).

 

På mandag og tirsdag er det 2. og 3. klasse som skal være på skolen, og onsdag og fredag er det 1. og 4. klasse som skal være på skolen.

I første omgang gjelder dette for uke 18 og 19, så vil det bli gjort en ny vurdering. De elevene som ikke har skoledag, men foreldre i samfunnskritiske yrker, har muligheten til å søke om skole/SFO-plass (8.00-15.30). Vi ber dere om å vurdere dette nøye, da vi har begrenset kapasitet.

 

Elevene møter kledd for å være ute, og ingen går inn i skolebygget før de får beskjed. Vi oppfordrer til å komme så nær skolestart (8.30) som mulig.

 

Elever som av ulike årsaker ikke skal følge undervisning på skolen, må levere legeerklæring til kontaktlærer.

 

Det er ikke tillatt å ha med leker/kosedyr på skole og SFO.

 

Vi vil ikke benytte oss av koppene på skolen, så elevene må ta med seg egen drikkeflaske (de elevene som har skoledrikke vil få dette). Mat må medbringes hver dag i skolen og SFO. Microbølgeovnene vil bli fjernet fra rommene, så det vil ikke være mulig å varme mat.  

 

Klær og annet utstyr som bringes til skolen må tas med hjem hver dag. Skifteklær kan ligge i sekken.

 

SFO ved Grane barne- og ungdomsskole

På grunn av restriksjonene må vi redusere åpningstidene på SFO (8.00-15.30). Morgen-SFO har oppmøte ute. På ettermiddagen har elevene SFO på det vanlige klasserommet, sammen med den andre gruppa fra klassen.

 

Når det gjelder SFO-torsdager vil åpningstiden være fra 8.00-15.30. Vi vil ha de samme faste gruppene, rommene og assistentene som på skoledager. Betalingen vil bli redusert etter behov for tilsyn.

 

Før skolene ble stengt i Norge ble det ikke registrert noe kjent smittespredning blant barn i barnehager og barneskoler. Sammenliknet med voksne er få barn identifisert som smittet i Norge og verden for øvrig. Barn og unge har så langt vist å ha svært lav risiko for å få alvorlig sykdom med koronavirus. Risikoen er lavere enn for andre luftveissykdommer, som for eksempel influensa.

 

Det er trygt for barn å gå på skolen

I perioden framover er vi ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Dette avhenger av at vi alle gjør en innsats og følger de nye rådene for smittevern. På skolen vil vi være spesielt opptatt av å:

 • vaske hender og lære elevene gode rutiner for håndvask
 • ha godt renhold
 • vaske utstyr jevnlig, for eksempel nettbrett
 • være ekstra mye ute med elevene, også i vanlige skoletimer og SFO
 • ha undervisning og samlinger i mindre grupper
 • holde god avstand til hverandre

Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen, skal følge med på at elevene har det bra.

 

Hvis barnet ditt ikke føler seg bra

Ikke møt på skolen eller SFO hvis barnet ditt har symptomer på sykdom, dette gjelder også milde symptomer. Det er ekstra viktig at barna holder seg hjemme i minst ett døgn etter at de har blitt symptomfrie. Hvis noen andre hjemme har luftveissymptomer eller fått påvist koronaviruset, skal dere ikke følge barna til skolen. Hvis barna blir dårlig på skolen, tar vi kontakt med foreldrene. Barna må hentes eller gå hjem fra skolen så fort som mulig.

 

Foreldre skal helst ikke bli med inn på skolen

Vi tar imot barna ute og ønsker at foreldre ikke blir med inn på skolen eller i garderoben. Håndvask er like viktig hjemme som på skolen. Vask hendene før dere kommer på skolen, og med en gang dere kommer hjem. 

 

Skoleskyss

Hvis elevene tar skolebuss må de huske å holde god avstand, både mens de venter på bussen og i bussen. Skoleskyss og offentlig transport bør unngås hvis det er mulig.
Barnehage

Regjeringen har besluttet at barnehagene skal åpne fra 20. april.
I Grane har barnehagene har utarbeidet planer for drift etter råd fra staten, og disse er godkjent av smittevernlegen i kommunen.
Foreldre er kontaktet for nærmere informasjon i forbindelse med oppstart av barnehagetilbudet.

Mer informasjon finner du i smitteveileder for barnehage. 

 

 

 


Omsorgstilbud for enkelte barn

Så lenge skolene er stengt, tilbyr Grane kommune et omsorgstilbud for barn der en av foresatte har samfunnskritiske funksjoner, samt enslige forsørgere med samfunnskritisk funksjon. Ta kontakt med rektor eller enhetsleder på skolen eller barnehagen hvor barnet ditt går dersom du har barn med særlige omsorgsbehov. 


Se listen over samfunnets kritiske funksjoner her. 

Har ditt barn behov for dette tilbudet?

Søk via vårt elektroniske søknadsskjema


Kontakt oppvekst- og kultursjef Anne Kristin Solheim, telefon 915 70203.
 

Informasjon om hjemmeundervisning

På grunn av situasjonen rundt koronaviruset, er skolen stengt inntil videre.

Kommunen har iPad til alle elever på 1.-4.trinn og pc til elever på 5.-10. tinn. Lærere og elever har jobbet med pc og nettbrett over tid, så dette er ikke noe nytt verktøy. Vi har lærere med god digital kompetanse. Det arbeides nå for fullt med forberedelser for hjemmeundervisning med digitale løsninger fra skolen til hjemmet.

Uansett blir dette en annerledes hverdag og vi gjør noe vi aldri har gjort før.

For å gjennomføre undervisningen, brukes stort sett metoder og apper som lærerne og elevene kjenner fra før. Det vil bli gjennomført omvendt undervisning og elevene vil som før få og levere oppgaver i sine gjennom de digitale plattformene vi bruker. Showbie, office 365 og teams.

Hjemmeundervisning

Målet er at hjemmeundervisning kommer på plass i løpet av mandag 16. mars.  Vi har gode digitale løsninger på Grane barne og ungdomsskole, og vi er heldig å ha lærere med høy digital kompetanse, så dette skal vi få til.

Foreldre anbefales å legge til rette for at elevene får et skjermet sted i hjemmet

Rammer for undervisningen

 • Elevene forventes være hjemme i egen bolig i perioden de skulle vært på skolen. Det kan bli gitt oppgaver i kroppsøving som krever at de er ute.
 • Det forventes at undervisningsopplegget som gis fra skolen følges og oppgavene som elevene får skal gjøres. Disse bedømmes på samme måte som før.
 • Det vil være mulig å få individuell hjelp. (Jobbes med hvilken løsning vi skal ha på dette).
 • Lærerne oppfordres til å samle sin elevgruppe "online" jevnlig ved å bruke teams eller andre medier.
 • Lærerne oppfordres til å følge opp elevene de er kontaktlærere for med jevnlige samtaler via teams, facetime eller telefon
 • Hvis elevene er syke og ikke kan følge hjemmeundervisning, må de melde fra om dette på vanlig måte.
 • Ved mistanke om smitte er det tillegg egne rutiner.

Ikke tilgang til Internett

Dersom elever ikke har tilgang til Internett, ønsker vi at dere melder fra til kontaktlærer.

Omsorgstilbud

Det er pålagt fra regjeringen at skole/ SFO skal gi et omsorgstilbud til barn hvis foreldre har samfunnskritiske funksjoner. Behov kartlegges.

Betaling

Det skal ikke betales for opphold i barnehage og SFO når tilbudet er stengt på grunn av koronaviruset.
Grane kommune har besluttet å stanse foreldrebetaling fra og med april måned i Grane kommunale barnehage og SFO. Dette vil gjelde inntil videre.
Det foretas avregning for mars måned når situasjonen har normalisert seg.