Spørsmål om koronaviruset?


Se vår samleside om koronaviruset i Grane kommune
 

Grane kommune har opprettet en støttetelefon for deg som har behov for å snakke med noen i ei krevende tid. Tilbudet er bemannet av Enhet for psykisk helse, mandag - fredag mellom klokken 10 og 15.  
Telefon nr. 94 86 73 92.

Barnehage og skole

For å forebygge og stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester har Helsedirektoratet besluttet at alle landets barnehager og skoler skal stenges.

I Grane blir barnehager og skoler stengt fra og med fredag 13. mars og inntil videre.

Det er samtidig viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, og å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt.
Grane kommune vil derfor sørge for et tilbud til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.
Se listen over samfunnets kritiske funksjoner her. 

Har ditt barn behov for dette tilbudet?

Søk via vårt elektroniske søknadsskjema


Kontakt oppvekst- og kultursjef Anne Kristin Solheim, telefon 915 70203.
 

Informasjon om hjemmeundervisning

På grunn av situasjonen rundt koronaviruset, er skolen stengt inntil videre.

Kommunen har iPad til alle elever på 1.-4.trinn og pc til elever på 5.-10. tinn. Lærere og elever har jobbet med pc og nettbrett over tid, så dette er ikke noe nytt verktøy. Vi har lærere med god digital kompetanse. Det arbeides nå for fullt med forberedelser for hjemmeundervisning med digitale løsninger fra skolen til hjemmet.

Uansett blir dette en annerledes hverdag og vi gjør noe vi aldri har gjort før.

For å gjennomføre undervisningen, brukes stort sett metoder og apper som lærerne og elevene kjenner fra før. Det vil bli gjennomført omvendt undervisning og elevene vil som før få og levere oppgaver i sine gjennom de digitale plattformene vi bruker. Showbie, office 365 og teams.

Hjemmeundervisning

Målet er at hjemmeundervisning kommer på plass i løpet av mandag 16. mars.  Vi har gode digitale løsninger på Grane barne og ungdomsskole, og vi er heldig å ha lærere med høy digital kompetanse, så dette skal vi få til.

Foreldre anbefales å legge til rette for at elevene får et skjermet sted i hjemmet

Rammer for undervisningen

  • Elevene forventes være hjemme i egen bolig i perioden de skulle vært på skolen. Det kan bli gitt oppgaver i kroppsøving som krever at de er ute.
  • Det forventes at undervisningsopplegget som gis fra skolen følges og oppgavene som elevene får skal gjøres. Disse bedømmes på samme måte som før.
  • Det vil være mulig å få individuell hjelp. (Jobbes med hvilken løsning vi skal ha på dette).
  • Lærerne oppfordres til å samle sin elevgruppe "online" jevnlig ved å bruke teams eller andre medier.
  • Lærerne oppfordres til å følge opp elevene de er kontaktlærere for med jevnlige samtaler via teams, facetime eller telefon
  • Hvis elevene er syke og ikke kan følge hjemmeundervisning, må de melde fra om dette på vanlig måte.
  • Ved mistanke om smitte er det tillegg egne rutiner.

Ikke tilgang til Internett

Dersom elever ikke har tilgang til Internett, ønsker vi at dere melder fra til kontaktlærer.

Omsorgstilbud

Det er pålagt fra regjeringen at skole/ SFO skal gi et omsorgstilbud til barn hvis foreldre har samfunnskritiske funksjoner. Behov kartlegges.

Betaling

Det skal ikke betales for opphold i barnehage og SFO når tilbudet er stengt på grunn av koronaviruset.
Grane kommune har besluttet å stanse foreldrebetaling fra og med april måned i Grane kommunale barnehage og SFO. Dette vil gjelde inntil videre.
Det foretas avregning for mars måned når situasjonen har normalisert seg.