Barnehage og skole

Alle barnehager, grunnskoler, skolefritidsordninger og videregående skoler er gjenåpnet. Det er utarbeidet veiledere for hvordan smittevernet skal ivaretas i barnehager og skoler.

Erfaringer fra Kina og andre land tyder på at barn ikke er en viktig gruppe for spredning av koronaviruset. Det betyr ikke at de ikke kan overføre smitte til andre, men at det er få barn som er blitt smittet av koronaviruset, og at de har hatt liten betydning for videre smitte. I Sverige, hvor barnehager og skoler ikke har vært stengt ned, har det ikke vært oppdaget utbrudd av symptomgivende sykdom i disse gruppene.

Smittespredningen er nå lav, og tiltak i barnehager og skoler kan lettes. I smittevernveilederne er det er laget en modell for tiltak som deles inn i grønt, gult og rødt nivå (regjeringen.no). Det er helsemyndighetene som avgjør om trafikklyset skal skifte, ikke skolene selv.

Tiltakene fra gjenåpningen og fram til starten av juni har vært på rødt nivå. Fra og med 2. juni 2020 kan barnehager og skoler nedjustere tiltakene til gult nivå. Dette gir mulighet for enklere gjennomføring av barnehage- og skolehverdag og et fullverdig tilbud samtidig som smittevernet ivaretas.

De nye veilederne påvirker ikke smittevernreglene for resten av samfunnet.

Våren 2020 har barnehager og skoler som kjent både vært stengt ned og gradvis gjenåpnet. For full oversikt over myndighetenes tiltak våren 2020 se tidslinje på regjeringen.no.

 

Barnehager

For gjeldende veileder for barnehager se:

Informasjon til foreldre og barn finnes på Utdanningsdirektoratets nettside

Denne informasjonen finnes også oversatt til flere ulike språk.

Skoler

For gjeldende veiledere for grunnskole og videregående skole se: 

Som et føre-var-prinsipp kan det være enkelte barn som skal rådes til å unngå oppmøte på skolen. Norsk barnelegeforening har i samråd med Folkehelseinstituttet utarbeidet en oversikt over ulike diagnoser hos barn og unge, og om det eventuelt skal tas spesielle hensyn.

 

Folkehelseinstituttet har råd og informasjon for barn og ungdom med svar på spørsmål om koronaviruset og smitteverntiltak ved gjenåpning av barnehager og skoler.

Avslutninger og tilstelninger

Det er flere som lurer på om de kan gjennomføre samlinger som f.eks. sommeravslutninger. Veilederen for skolen anbefaler at trengsel og store samlinger unngås. Dersom man gjennomfører enkeltarrangementer, må det gjøres i henhold til gjeldende retningslinjer fra Folkehelseinstituttet  og Helsedirektoratet

I tillegg har Folkehelseinstituttet laget tilpassede råd for gjennomføring av avslutninger og andre tilstelninger.

Unntak og åpningstid

Dersom barnehage og skole har redusert åpningstid skal det 

lokalt sørges for et tilbud til barn av personell i kritiske samfunnsfunksjoner og for barn med særlige omsorgsbehov. Barnehagen skal prioritere denne gruppen og sikre at de har et tilbud selv om barnehagen har besluttet å ha redusert åpningstid.

 

Les mer om dette på Utdanningsdirektoratets nettsider