Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021

Her finner du utfyllende informasjon om valget

Grane kommune oppfordrer velgere til å benytte seg av forhåndsstemmegivning i perioden 10. august-10. september. Dette med hensyn til Koronarestriksjonene. Valgdagene i Grane er 12. og 13. september.

Grønt smittevernnivå i skole og barnehager

Fra 27. mai kan kommunene selv bestemme hvilket tiltaksnivå som skal gjelde for skoler og barnehager, ut fra smittesituasjonen lokalt. Grane kommune har nå gult smittevernnivå. Fra 31. mai går skole og barnehager over til grønt nivå.

Mer om smittevern i skolen finner du på udir.no