Smittevernråd for ferie og reise

Smittesituasjonen er i stadig utvikling, både lokalt og globalt. Rådene for smittevern derfor fortløpende. Det er viktig at alle til enhver tid å sette seg inn i gjeldende smittevernråd for området de ønsker å reise til. Rådene på denne siden gjelder fra 15. mai 2020 og inntil videre.

Innenlands fritidsreiser

Etter flere uker med strenge tiltak er det for tiden lite covid-19-smitte i samfunnet og det lempes på rådene om fritidsreiser. Det generelle rådet om å redusere ferie- og fritidsreiser i Norge er lettet på og slike reiser kan nå foretas så sant du reiser på en måte som gjør at du unngår å spre smitte og reduserer muligheten for å bli smittet selv.

Her får du informasjon om hvordan du kan reise på en måte som gjør at du ikke bidrar til å spre smitte, reiseråd til deg som er i risikogruppen for alvorlig forløp av covid-19, og hvordan familier kan være sammen på reise på tvers av generasjonene.

De samme grunnleggende prinsippene for smittevern er like gjeldende ved fritidsreise som hjemme;

 1. Syke personer skal holde seg hjemme
 2. God hygiene 
 3. Redusert kontakt mellom personer, og hold minst 1 meter avstand til andre enn dine nærmeste

Det er iverksatt mange tiltak i alle deler av samfunnet som til sammen begrenser smittespredningen, men når det nå åpnes for mer bevegelsesfrihet, er det særlig viktig å huske at alle har et individuelt ansvar for å bidra til et godt smittevern.

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte. Redusert kontakt mellom personer, ved å holde avstand og unngå større folkemengder, reduserer muligheten for smitte - også før symptomer på sykdom oppstår. Håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte.

Når man planlegger reise, må man altså legge til rette for å kunne følge de samme rådene på reise som man har gjort hjemme, i størst mulig grad. Det er et godt råd å planlegge reiser med tanke på å unngå smittespredning mellom steder, for eksempel ved å begrense reiser hvor det legges opp til nær kontakt med et stort antall mennesker, kanskje på mange forskjellige steder.

Reiser der du stort sett er sammen med egne familiemedlemmer eller andre du allerede ville vært i kontakt med på hjemstedet, utgjør mindre fare for smittespredning.

Risikogrupper og deres pårørende

For personer i risikogrupper gjelder de samme rådene som ellers, se artikkel om risikogrupper. Denne forklarer også hvem som har lett og hvem som har mer forhøyet risiko for smitte. Ved lite smitte i samfunnet og for personer med lett forhøyet risiko kan man i utgangspunktet reise som andre, men må være ekstra oppmerksom på de generelle smitteverntiltakene. Det kan for eksempel innebære at besteforeldre kan feriere sammen med sin familie.

For personer med klart forhøyet risiko, men med lite smitte i samfunnet slik det er per i dag, vil den enkelte måtte gjøre en individuell vurdering rundt om du bør reise eller ikke og hvem du kan reise med.

Forhold som bør vurderes:

 • Reisens varighet
 • Hvor tett man vil være på andre i reisefølget som man normalt ikke er nærkontakt med, hvor mange man vil reise med og om det også på reisen er mulig å ha separate soverom og toalett
 • Om det er lett å returnere hjem hvis noen i reisefølget blir syke
 • Tilgang på helsehjelp under reisen

I mange situasjoner vil også personer i risikogruppene kunne planlegge for en reise med barn, barnebarn eller andre nære man vanligvis ikke er sammen med, på en måte hvor man kan redusere risikoen for å bli smittet.

Hvis smitten i samfunnet øker, bør også de med lett forhøyet risiko måtte vurdere om de skal dra på ferie- og fritidsreiser, mens personer med høyere risiko for alvorlig forløp vil frarådes reiser i en slik situasjon.  Se mer om dette i artikkelen om risikogrupper. 

Bading, strandliv og friluftsliv

Foreløpig er svømmehaller og badeland stengt. Når og hvis disse blir åpnet, vil det komme egne råd rundt dette. Ved bading i fersk- eller saltvann er det ingen risiko for å bli smittet med covid-19 fra badevannet. Det er derimot viktig å huske på de generelle hygienerådene og avstandsoppfordringen. Forsøk å finne strender og badeplasser hvor det ikke er for mange andre.

Ved utendørs aktiviteter som telttur, fottur, sykling, ridning og annet gjelder de generelle rådene for smittevern. Videre må man etterleve normal skikk og bruk i utmark; om mulig unngå å gjøre sitt fornødne i naturen, ikke forsøple og vise aktsomhet ved bruk av ild.

Camping, gårdsferie og andre typer opplevelsesferie kan gjennomføres så lenge man følger generelle smitteverntiltak.

Offentlig transport

Ved offentlig transport samles ofte mange mennesker på samme sted og det vil kunne være vanskelig å holde tilstrekkelig avstand. Det er derfor anbefalt å begrense bruk av offentlig transport. Husk også at personer som er i hjemmekarantene etter nærkontakt med smittet person ikke skal reise med offentlig transport.

Helsemyndighetene har sammen med transportsektoren utarbeidet veiledere for kollektivtransport og luftfart som er aktuelle også for ferie- og fritidsreiser.

Utenlandsreiser

Unngå utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige.

Norske myndigheter fraråder fra 14. mars 2020 reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reisende bør følge med på Utenriksdepartementets reiseinformasjon og nyheter, da rådene kan endre seg raskt.

Karantene for personer som ankommer Norge fra utlandet

Fra 13. mars 2020 skal alle som ankommer Norge fra utlandet være i hjemmekarantene. Varighet av hjemmekarantenen er 10 dager.

Det er gitt enkelte unntak fra karanteneplikten. I Covid-19-forskriften (Lovdata.no) er blant annet personer som i arbeidsforhold reiser mellom bolig og arbeidssted, og i den forbindelse krysser grensene mellom Norge, Sverige og Finland, unntatt fra karantene når de reiser til og fra arbeid.

Råd før reise (hvis du må reise) 

Som ledd i forberedelsene bør du sjekke hva reiseforsikringen dekker, inkludert hva som gjelder hvis du blir syk på reisen. 

Ethvert land står fritt til å innføre tiltak og restriksjoner for å forsøke å hindre videre smitte, for eksempel transportrestriksjoner, karanteneordninger eller andre tiltak som kan få konsekvenser for den reisende. Flere land og flyplasser innfører kontrolltiltak og stenger grensene for utenlandske reisende. Reisende må også være forberedt på å måtte svare på spørsmål om egen helse og kunne bli nektet innreise eller satt i karantene. 

Før reisen bør man bl.a vurdere følgende momenter: 

 • Risiko for å bli smittet på reisen (reisemål, varighet, kontakt med andre mennesker). 
 • Risiko for å komme ut for reiserestriksjoner, portforbud, karantene eller andre tiltak i landet man reiser til.
 • Risiko for kapasitetsmangler i helsetjenesten på reisemålet dersom man skulle bli syk. 
 • Risiko for manglende mulighet for hjemreise eller hjemsendelse dersom man skulle bli syk. 
 • Risiko for hjemmekarantene i Norge etter reisen. 
 • Risiko for at man ikke får jobbe de 10 første dagene etter reisen (gjelder spesielt helsepersonell, men også andre arbeidsgivere kan ha regler på dette). 

Reisende som tilhører risikogrupper bør vaksinere seg mot sesonginfluensa innen 14 dager før avreise i influensasesongen. 

Det er også viktig å sette seg inn i generelle reiseråd i forhold til behov for vaksiner for andre smittsomme sykdommer og andre forebyggende tiltak. 

Forebyggende råd på reisen (hvis du må reise) 

 • God håndvask med såpe og vann et viktig forebyggende tiltak, både på reisen og for å avgrense videre smitte. Alkoholbasert hånddesinfeksjon kan være et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig. 
 • Unngå kontakt med syke personer, spesielt personer med luftveissymptomer. 
 • Unngå å hoste på andre, vask hendene hyppig og grundig og unngå å reise hvis du er syk. 

Studenter og andre som oppholder seg i områder med vedvarende smittespredning over en lengre periode, bør følge råd fra det norske utenriksdepartementet, lokale helsemyndigheter og utdanningsinstitusjonen/arbeidsgiver.