Smittevernråd for ferie og reise

Regjeringen anbefaler norske borgere å unngå unødvendige reiser til utlandet.
Utenriksdepartementet (UD) fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig. Dette globale reiserådet fra UD gjelder nå fram til 1. oktober 2020. Det er gjort unntak for land og regioner i Norden og land i EØS/Schengen-området med tilstrekkelig lav smitte (såkalte gule land/områder). Unntaket fra Utenriksdepartementets fraråding bør ikke anses som en oppfordring til å reise utenlands. Regjeringen anbefaler alle å vurdere om en eventuell utenlandsreise er nødvendig.

Fra grønt til gult

Regjeringen har bedt befolkningen om å unngå unødvendige reiser til utlandet. For å unngå misforståelser og tydeliggjøre denne anbefalingen om å unngå alle unødvendige reiser til utlandet, har regjeringen besluttet at de landene som tidligere var grønne på kartet, nå blir gule. Det vil ikke være reisekarantene for gule land.

Røde land med forhøyet smitte vil fortsatt være røde, og her er det fortsatt karanteneplikt.

Ingen land vil nå være grønne. Så lenge vi har rådet om å unngå unødvendige reiser, vil vi bare ha røde og gule land.

Alle reisende fra land/områder med høy smitte (røde land) må i reisekarantene i 10 døgn.

Reiserådene skal redusere faren for at personer bosatt i Norge blir smittet i utlandet og at reisende tar med seg smitte til Norge. Hold deg oppdatert på hvor mye smitte det er før du reiser, både der du bor til vanlig, og dit du skal reise. Følg også med på smittevernrådene. Husk at både smittesituasjonen og smittevernrådene kan endres raskt.

Hva gjør du hvis landet du oppholder deg i, er eller blir "rødt"?

Land kan bli "røde" mens du er på reise, selv om de var "gule" da du dro. Dersom landet du oppholder deg i overstiger grenseverdien for antall smittede personer per hundre tusen innbyggere, kan det bli "rødt".

Endelig beslutning for hvilke land som blir "røde" tas av regjeringen, basert på anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. 

Følg med på FHIs nettsider for oppdatert kart over røde og gule land.

Som hovedregel oppdateres kartet på fredager og endringer trer i kraft kl. 00.00 natt til lørdager.

Hva gjør du hvis du ankommer Norge fra et rødt land?

 • Behold munnbind eller ansiktsmasken fra flyturen på, til du har kommet hjem
 • Du skal i karantene i 10 dager fra dagen du ankommer Norge
 • Du skal holde deg hjemme eller på annet egnet oppholdssted
 • Du skal ikke gå på jobb, skole eller barnehage mens du er i karantene, men du kan jobbe hjemmefra
 • Du skal ikke ta kollektivtransport
 • Du kan gå ut, men skal holde god avstand til andre du eventuelt møter
 • Du bør få hjelp til å handle og gjøre andre viktige gjøremål utenfor huset
 • Hvis du ikke kan få hjelp fra andre, bør du legge turer til butikken o.l. til tidspunkter det er få andre der
 • Vask hendene grundig og ofte
 • Følg nøye med på symptomer
 • Ta en koronatest hvis du utvikler symptomer, se koronasjekk
Brudd på karanteneplikten er straffbart.

Hva gjør du hvis du ankommer Norge fra et gult land?

Regjeringen har bestemt at det gis unntak fra reisekarantene ved innreise til Norge fra regioner og land i EU/EØS/Schengen som har tilstrekkelig lav smittespredning. Selv om innreise fra gule områder ikke gir reisekarantene, ber regjerningen befolkningen om å unngå unødvendige reiser til utlandet. Gule og røde områder er markert i et oversiktskart fra FHI.

Når du kommer fra gule land gjelder følgende:

 • Du trenger ikke å gå i karantene
 • Følg nøye med på symptomer
 • Hold deg hjemme hvis du føler deg syk
 • Ta en koronatest hvis du utvikler symptomer, se koronasjekk
 • Hold avstand til andre
 • Vask hendene grundig og ofte
 • Du kan ikke besøke sykehus eller sykehjem før det har gått 10 dager.
 • Dersom du jobber i helsetjenesten og har pasientnært arbeid, anbefaler FHI at du har en negativ koronatest før du begynner å jobbe igjen.
 • Testing kan vurderes lokalt dersom du er ansatt i helsetjenesten uten pasientnært arbeid. Avklar dette i samarbeid med arbeidsgiver.

Ofte stilte spørsmål og råd til utenlandsreise

Hva om jeg ankommer fra «rødt» land, men ikke har bosted i Norge?

Personer som ikke er bosatt i Norge og er omfattet av karanteneplikt, skal ved ankomst til Norge fremlegge dokumentasjon på sammenhengende opphold på én og samme registrerte adresse i Norge for de 10 første dagene i landet. Ved kortere opphold enn 10 dager gjelder dokumentasjonskravet for hele den perioden personen skal være i landet. Dokumentasjonskravet gjelder ikke for personer som er bosatt i Norge.

Hva gjør jeg hvis jeg lander på en flyplass i Norge og skal fly videre til et annet sted i landet?

Friske personer som ankommer Norge fra "røde områder" uten symptomer, kan ta fly til sin endelige destinasjon for å kunne være i karantene i eget hjem. Behold munnbind fra flyturen på, til du har kommet hjem.

Personer med symptomer kan transporteres til hjemstedet etter anvisning fra kommunelegen, for eksempel i privatbil. En nødløsning er at personen blir holdt i karantene i kommunen hvor flyplassen ligger.

Hva er testsenter og hvem testes?

For å minske risikoen for import av smitte til Norge, vil de som kommer til Norge fra både gule og røde land få tilbud om å teste seg. Tilbudet er frivillig og gratis. Testsentre etableres ved utvalgte flyplasser, grenseoverganger og havner. 

Kan jeg reise gjennom "rødt" område uten å måtte i karantene?

Det er mulig å kjøre eget kjøretøy eller turbuss gjennom et område med forhøyet smitte (såkalt "rødt" område) på vei til Norge, uten at det medfører innreisekarantene. Det er under forutsetning av at det ikke overnattes i "rødt" område, at du utøver god håndhygiene under hele reisen og at du holder avstand dersom du må stanse.

Kan jeg mellomlande i "rødt" område uten å måtte i karantene?

Nei. Ved mellomlanding i rødt område må du i reisekarantene i 10 døgn. Brudd på karanteneplikten er straffbart.

Må helsepersonell som ankommer fra "gule" områder utenfor Norge testes når de kommer hjem?

Folkehelseinstituttet anbefaler at ansatte i helsetjenesten som har vært i «gule» områder utenfor Norge, og som jobber med pasientnært arbeid, har en negativ koronatest før de begynner å jobbe igjen. Dette gjelder alle ansatte, inkludert nyansatte og vikarer. Testing kan vurderes lokalt for ansatte i helsetjenesten uten pasientnært arbeid.

Lenker til råd

Råd før reise til "røde områder" til tross for reiseanbefalingen

Dersom man må på en nødvendig reise til områder som det ikke anbefales å reise til, er det mange ting som er lurt å tenke gjennom.

Som ledd i forberedelsene bør du sjekke hva reiseforsikringen dekker, inkludert hva som gjelder hvis du blir syk på reisen.

Ethvert land står fritt til å innføre tiltak og restriksjoner for å forsøke å hindre videre smitte, for eksempel transportrestriksjoner, karanteneordninger eller andre tiltak som kan få konsekvenser for den reisende. Flere land og flyplasser har innført kontrolltiltak og stenger grensene for utenlandske reisende. Reisende må også være forberedt på å måtte svare på spørsmål om egen helse og kunne bli nektet innreise eller satt i karantene.

Før reisen bør man blant annet vurdere følgende momenter:

 • Risiko for å bli smittet på reisen (reisemål, varighet, kontakt med andre mennesker).
 • Risiko for å komme ut for reiserestriksjoner, portforbud, karantene eller andre tiltak i landet man reiser til.
 • Risiko for kapasitetsmangler i helsetjenesten på reisemålet dersom man skulle bli syk.
 • Risiko for manglende mulighet for hjemreise eller hjemsendelse dersom man skulle bli syk.
 • Risiko for reisekarantene i Norge etter reisen.
 • Risiko for at man ikke får jobbe de 10 første dagene etter reisen (gjelder spesielt helsepersonell, men også andre arbeidsgivere kan ha regler på dette).

Reisende som tilhører risikogrupper bør vaksinere seg mot sesonginfluensa innen 14 dager før avreise i influensasesongen.

Det er også viktig å sette seg inn i generelle reiseråd i forhold til behov for vaksiner for andre smittsomme sykdommer og andre forebyggende tiltak.

Forebyggende råd på reisen

 • God håndvask med såpe og vann et viktig forebyggende tiltak, både på reisen og for å avgrense videre smitte. Alkoholbasert hånddesinfeksjon kan være et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig.
 • Unngå kontakt med syke personer, spesielt personer med luftveissymptomer.
 • Unngå å hoste på andre, vask hendene hyppig og grundig og unngå å reise hvis du er syk.

Studenter og andre som oppholder seg i områder med vedvarende smittespredning over en lengre periode, bør følge råd fra det norske utenriksdepartementet, lokale helsemyndigheter og utdanningsinstitusjonen/arbeidsgiver.

Reisekarantene

Alle som ankommer fra "røde områder" i EØS/Schengen eller land utenfor EØS/Schengen skal i karantene i 10 døgn fra den dagen de kommer til Norge. Dette kalles reisekarantene. Se oversikt over hvilke land dette gjelder hos FHI.

Hvis du reiser fra et "rødt" land og gjennom ett eller flere "gule" land, regnes opphold i disse "gule" landene som karantene. Eksempel: Hvis du reiser fra et "rødt" land og gjennom "gule" land og bruker 5 dager i gule land før du ankommer Norge, så har du bare 5 dager igjen av karantenetiden.

Dersom du er i reisekarantene gjelder følgende for deg

Du skal oppholde deg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted

For at et oppholdssted skal egne seg for gjennomføring av karantene, må det være mulig å unngå kontakt med andre enn de du vanligvis bor sammen med. 

Dette betyr at overnattingssteder der du må omgås andre gjester, ikke er egnet for karantene. Opphold i campingbil, -vogn, telt eller hytte på campingplasser godtas ikke som adresse for gjennomføring av karantenetiden hvis du må dele toalett, kjøkken eller andre rom/fasiliteter med andre personer enn dine nærmeste/reisefølget. Det samme gjelder opphold på adresser hvor du må dele rom/fasiliteter med andre enn de du vanligvis bor sammen med, for eksempel hybelhus og andre boliger med felles bad eller kjøkken.

Du kan bare oppholde deg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet hvis du kan unngå nærkontakt med andre enn de du bor med til vanlig

Dersom du oppholder deg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet ditt, må du unngå nærkontakt med andre enn de du bor med til vanlig.

Du bør ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker eller kafeer. Ved mangel på alternativer kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller apotek, men sørg for å holde minst 1 meter avstand til andre og unngå kø. 

Du kan ikke gå på jobb når du er i reisekarantene, men du kan jobbe hjemmefra.

Er du i karantene og utvikler forkjølelsessymptomer som hoste, feber eller tungpustethet, skal du oppholde deg i hjemmet, uten å gå ut, til du er blitt frisk (symptomfri). Du bør også teste deg raskest mulig. Kontakt fastlegen eller annen helsehjelp dersom du har behov for det. Dersom du testes for covid-19 bør du holde deg hjemme til du får negativt prøvesvar og du er symptomfri.

Se ellers informasjon om karantene (reise- og smittekarantene).

Se også spørsmål og svar om reisekarantene (regjeringen.no)

Unntak fra regelen om karantene

Fra 15. juli 2020 får man ikke reisekarantene hvis man ankommer Norge fra et av landene som har en tilstrekkelig lav smittesituasjon, også kalt "gule land".

Kryssing av grenser mellom Sverige og Norge i forbindelse med arbeid

Dersom du krysser grensen mellom områder i Sverige som er omfattet av karanteneplikt (såkalte "røde" områder) og Norge på reise mellom bolig og arbeidssted i disse landene, eller når du er i arbeid, er du unntatt fra reisekarantene. Dette gjelder både for de med bosted i Norge som jobber eller er på arbeidsreise til "røde" områder i Sverige, og for dem som kommer fra "røde" områder i Sverige  og som skal på jobb i Norge.

Unntaket gjelder ikke for personer som er på gjennomreise fra "røde" områder i Sverige 

 • Unntaket gjelder kun i den tiden du er på reise mellom bolig og arbeidssted og i den tiden du er i arbeid.
 • Du skal likevel så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer både på arbeid, og på veien til og fra.
 • Dersom du har fritid i Norge, enten mellom arbeidsøktene eller før utreise, må du oppholde deg i reisekarantene i denne tiden.
 • Reisekarantenen på fritiden varer i 10 døgn etter at du sist krysset grensen fra et "rødt" området i Sverige, inn til Norge.

Du trenger ikke å søke om unntaket. Det gjelder uavhengig av hvor lenge du skal være i Norge for å arbeide. Unntaket gjelder med andre ord både ved dagpendling, lengre arbeidsperioder og ved enkeltoppdrag.

Du trenger heller ikke noen spesiell type dokumentasjon, men du må kunne vise til at unntaket gjelder for deg. For eksempel kan arbeidsgiveren din gi deg en skriftlig bekreftelse på at du har arbeidssted i Norge og bolig i Sverige. Denne kan du vise når du skal over grensen.

Når du er på jobbreise i et annet nordisk land må du følge reglene som gjelder der.

Ved testing av arbeidstakere fra Schengen-/EØS-områder utenfor Norden

Personer som kommer til Norge fra Schengen-/EØS-områder utenfor Norden for å jobbe, kan unntas fra karanteneplikt dersom arbeidsgiver sørger for to tester for koronavirus etter ankomst til Norge. Første test må være negativ før personen kan starte arbeidet. Det kreves to tester etter ankomst til Norge med minimum 48 timers mellomrom, og hvor test to kan tidligst tas dag fem.

Dersom første test er negativ, gjelder unntaket fra reisekarantene kun når man jobber eller reiser til og fra arbeidsstedet. På fritiden må man være i reisekarantene. Dersom også andre test er negativ, er personen unntatt fra karanteneplikt både i arbeid og på fritiden. For mer informasjon, se covid-19-forskriften.

I forbindelse med strengt nødvendig vedlikehold

Dersom du som krysser grensen mellom områder i Sverige som er omfattet av karanteneplikt og Norge, etter å ha utført strengt nødvendig vedlikehold og tilsyn for å avverge store materielle skader på fritidseiendom i Sverige, er du unntatt fra karanteneplikt ved retur til Norge. 

Unntak fra karanteneplikt gjelder ikke dersom du overnatter på fritidseiendommen eller annet sted i Sverige før retur til Norge. Unntak fra karanteneplikt gjelder heller ikke dersom du har oppsøkt butikker, kjøpesentre eller lignende eller har hatt nærkontakt med andre personer enn dine husstandsmedlemmer i Sverige.

Samvær mellom foreldre og barn

Personer som krysser Norges grenser i forbindelse med gjennomføring av avtalt eller fastsatt samvær mellom foreldre og barn eller delt bosted for barn, er unntatt fra karanteneplikten.

Unntaket gjelder for fastsatt samvær mellom en av foreldrene og barnet når foreldrene er skilt eller ikke bor sammen, eller når barnevernet har overtatt omsorgen for barnet og barnet skal ha samvær med foreldrene. Det gir ikke en generell mulighet til å besøke familie i andre land og så unngå reisekarantene når man kommer tilbake til Norge.

Virksomhetsledelsens mulighet for å gi fritak

Virksomhetsledelsen kan gjøre unntak fra karanteneplikten for personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av funksjoner knyttet til liv og helse. Med funksjoner knyttet til liv og helse menes blant annet

Unntaket gjelder ikke i fritiden, kun når du er på jobb eller reiser til og fra jobb med annet enn offentlig transport. Du skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer.

Se også spørsmål og svar om reisekarantene på regjeringen.no.

Gjennomgått covid-19

Det er bestemt at personer som har hatt bekreftet (med laboratorietester) covid-19 de siste seks månedene, ikke trenger å gå i karantene på nytt. Det er fordi det er overveiende sannsynlig at personer som har hatt covid-19, får en beskyttelse mot å få sykdommen på nytt, men det er usikkert hvor lenge denne beskyttelsen varer. Alle som får symptomer på akutt luftveisinfeksjon skal likevel – som alle andre – holde seg hjemme til de er symptomfrie.

Fritidsreiser innenlands

Du kan reise i Norge så lenge du følger rådene for å unngå å spre smitte. Vi har alle et ansvar for å følge smittevernrådene.

Å følge rådene for å unngå å spre smitte betyr at du:

 • Ikke reiser når du er syk, heller ikke til hytta
 • Har god hånd- og hostehygiene
 • Holder minst en meters avstand til andre enn dine nærmeste

Disse rådene forhindrer og begrenser smittespredning av covid-19.

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at du holder deg hjemme hvis du er syk. God hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte. Redusert kontakt mellom personer, ved å holde avstand og unngå større folkemengder, reduserer muligheten for smitte - også før symptomer på sykdom oppstår. God håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta deg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte.

Planlegg reisen din

Det er et godt råd å planlegge reiser med tanke på å unngå smittespredning mellom steder. Begrens reiser hvor det legges opp til nær kontakt med et stort antall mennesker, kanskje på mange forskjellige steder. Reiser der du stort sett er sammen med egne familiemedlemmer eller andre du allerede ville vært i kontakt med på hjemstedet, utgjør mindre fare for smittespredning.

For alle fritidsreiser er det ekstra viktig å holde seg til de generelle rådene:

 • Er du syk med luftveissymptomer eller feber skal du ikke gjennomføre fritidsreiser. Da skal du være hjemme. Folkehelseinstituttet anbefaler at alle personer med symptomer på covid-19 testes raskest mulig, les mer om testing.
 • Sørg for å overholde helsemyndighetenes oppfordring om minst en meters avstand til andre i dine omgivelser, og i størst mulig grad bare være sammen med de du er sammen med til vanlig og er på reise med.
 • Unngå trengsel i butikker som er dimensjonert for færre mennesker.
 • Begrense bruken av kollektivtransport når du kan (se råd for kollektivtransport for øvrig.)
 • Du skal ikke reise når du er i karantene, heller ikke på hytta. Det eneste unntaket er når du er uten symptomer, og opphold på hytta er eneste måte å unngå nær kontakt med et hustandsmedlem som syk med covid-19.
 • Reis hjem, hvis tilstanden tillater det, hvis du blir syk mens du er på hytta eller på reise, men unngå kollektivtransport i så stor grad som mulig.
Kollektivselskapene bør ved lengre reiser utarbeide egne rutiner for håndtering av passasjerer som blir syke under reisen. Ved mistanke om covid-19 hos passasjer, bør passasjeren holdes adskilt fra de andre reisende med helst to, men minimum en meters avstand. Syke personer bør dekke til munn og nese ved å benytte et papirlommetørkle eller å ta på en ikke-medisinsk ansiktsmaske for å redusere smittespredning. Ved behov for toalett skal dette ikke brukes av andre før det er rengjort.

Det er utarbeidet råd om forsvarlig smittevern for virksomheter som tilbyr overnatting, servering, aktiviteter, utleie av utstyr og liknende.

Krav på helsehjelp

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bor, eller der du for tiden oppholder deg. Er du på ferie/turist i en kommune og blir syk, ring legevakten på 116 117 for å få nødvendig helsehjelp. Se nettsiden til kommunen du oppholder deg i for informasjon om testing for covid-19.

Svalbard

Fra 1. juni 2020 åpnet regjeringen for at turister fra fastlandet kan reise til Svalbard, og den generelle innreisekarantenen for personer som kommer fra fastlandet ble fjernet. Utenlandske statsborgere som er fastboende på Svalbard kan nå reise til fastlandet på samme vilkår som før koronapandemien. Se mer informasjon fra Sysselmannen på Svalbard her.

Reiseråd for personer i risikogrupper og deres pårørende

Råd for personer i risikogrupper er samlet i en egen artikkel om risikogrupper. Denne artikkelen forklarer også hvem som har lett og hvem som har mer forhøyet risiko for smitte.

Ved lite smitte i samfunnet og for personer med lett forhøyet risiko kan man i utgangspunktet reise som andre, men må være ekstra oppmerksom på de generelle smitteverntiltakene. Det kan for eksempel innebære at besteforeldre kan feriere sammen med sin familie.

For personer med klart forhøyet risiko samtidig som det er lite smitte i samfunnet,  vil den enkelte måtte gjøre en individuell vurdering rundt om du bør reise eller ikke og hvem du kan reise med. Forhold som bør vurderes:

 • Reisens varighet
 • Hvor tett man vil være på andre i reisefølget som man normalt ikke er nærkontakt med, hvor mange man vil reise med og om det også på reisen er mulig å ha separate soverom og toalett
 • Om det er lett å returnere hjem hvis noen i reisefølget blir syke
 • Tilgang på helsehjelp under reisen

I mange situasjoner vil også personer i risikogruppene kunne planlegge for en reise med barn, barnebarn eller andre nære man vanligvis ikke er sammen med, på en måte hvor man kan redusere risikoen for å bli smittet. Hvis smitten i samfunnet øker, bør også de med lett forhøyet risiko måtte vurdere om de skal dra på ferie- og fritidsreiser, mens personer med høy risiko for alvorlig forløp vil frarådes reiser i en slik situasjon. Se mer om dette i artikkelen om risikogrupper.

Anbefalinger for offentlig transport

Ved offentlig transport samles ofte mange mennesker på samme sted og det vil kunne være vanskelig å holde tilstrekkelig avstand. Dette vil kunne bidra til smittespredning. Det er derfor anbefalt å begrense bruk av offentlig transport.

Ved bruk av offentlig kommunikasjon kan smitte skje før (venteområde, holdeplass, ombordstigning), under eller etter (avstigning, bagasjeutlevering) reisen.

Kollektivtransport

Anbefalinger for kollektivreisen:

 • Ikke reis hvis du er syk.
 • Forsøk å holde god avstand til andre passasjerer, og unngå kontakt ansikt til ansikt. Det anbefales å holde en avstand på minst en meter til andre medpassasjerer gjennom hele reisen. Avstand er viktigst på lengre reiser. Vurder om du kan utsette reisen dersom det er trengsel.
 • Passasjerer bør stå/sitte spredt. Du kan sitte ved siden av dem du anser som dine nærmeste.
 • Unngå å hoste og nyse i retning av medpassasjerer. Dersom du må hoste eller nyse bør du gjøre dette i papir som du kaster etterpå, eller i albuekroken.
 • Sørg for å ivareta god håndhygiene både før, under og etter reisen.
 • Unngå å berøre flater når det ikke er nødvendig.
 • Vis hensyn til medpassasjerer og andre reisende, og spesielt eldre personer.
 • Du bør sitte i baksetet dersom du tar taxi.

Personer som er i karantene eller i isolering skal ikke reise med offentlig kommunikasjon.

Les hele veilederen for smittevern i kollektivtransport (buss, tog, trikk og så videre) her.

Fly

Det er laget en egen veileder for smittevernpraksis for luftfarten ved utbrudd av covid-19.

Personer med akutt luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme, selv ved milde symptomer. Personer som er i karantene eller i hjemmeisolering skal ikke oppholde seg på flyplassen eller reise med fly. Dette gjelder både passasjerer og ansatte.

Blir jeg sykmeldt hvis jeg må være hjemme?

Du har rett til sykmelding hvis en lege vurderer at du må holdes hjemme fordi du er smittet, antatt smittet av koronaviruset eller pålagt karantene. Egenmelding skal alltid vurderes før sykemelding.

NAV kan godta sykmelding uten personlig undersøkelse når det gjelder smittsom sykdom av betydning for folkehelsen. Les mer på NAV sine nettsider.