Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021

Her finner du utfyllende informasjon om valget

Grane kommune oppfordrer velgere til å benytte seg av forhåndsstemmegivning i perioden 10. august-10. september. Dette med hensyn til Koronarestriksjonene. Valgdagene i Grane er 12. og 13. september.

Smittevernråd for ferie og reise

Det er de nasjonale reiserådene som gjelder i Grane.
Det er lov å reise innenlands, men det er viktig at du planlegger reisen slik at du i størst mulig grad unngår å spre smitte fra ett området til et annet. 

Regjeringen fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige til alle land utenfor EU/EØS, Sveits og Storbritannia. Reiserådet gjelder til 10. august 2021.

Innenlandsreiser

Innenlandsreiser kan nå gjennomføres, men det er viktig at man planlegger reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for dem som reiser fra områder med høyt smittepress.

Kommer du fra et område i Norge med mye smitte?

Kommer du tilreisende fra en kommune med strengere smitteverntiltak enn vi har i Grane, så bør du som hovedregel følge de anbefalingene som gjelder i den kommunen du bor i til vanlig mens du oppholder deg i Grane.  Dette gjelder ikke hvis du er beskyttet (enten via vaksine eller du har hatt korona i løpet av de siste 6 månedene).

Du skal ikke teste deg uten at du har symptomer. Det samme gjelder dersom du har hatt besøk fra en annen kommune.


 

Må jeg bruke munnbind på reiser i Grane, eller til og fra Grane?

Det er ikke egne regler for bruk av munnbind i Grane, men du bør følge de nasjonale anbefalingene. 
Les de nasjonale rådene om bruk av munnbind på helsenorge.no
 

Hvilke kommuner har mye smitte?

Regjeringen oppdaterer fortløpende oversikt over hvilke kommuner som har regionale tiltak som følge av smitteutbrudd. I tillegg kan enkelte kommuner ha lokale tiltak. 
Se oversikt over kommuner med regionale tiltak på regjeringen.no
 

Reiser til og fra utlandet

Regjeringen fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige til alle land utenfor EU/EØS, Sveits og Storbritannia. Reiserådet gjelder til 10. august 2021. 

Vurderer du å reise til utlandet?

Da må du sette deg inn i gjeldende regler på helsenorge.no/reise 
Har du spørsmål, skal du bruke den nasjonale informasjonstelefonen om korona (815 55 015).
Telefonen er åpen mellom 08.00 og 15.30. Du kan også bruke chatten på helsenorge.no.
Molde kommune svarer ikke på spørsmål om utenlandsreiser.

Har du spørsmål om innreise til Norge? 

Det er UDI som kan svare på hvem som har adgang til å reise inn til Norge nå. 
Les mer om innreiseregler på udi.no. Du kan også ringe UDI (23 35 16 00) på hverdager mellom
10.00 og 14.00