For ansatte

Situasjonen med koronaviruset har gitt konsekvenser både for arbeids- og privatliv, men vi ser heldigvis at Norge nå åpnes sakte opp, men det er viktig å opprettholde gode smittevernregler, slik at vi reduserer smittefaren.

Per i dag er det ikke påvist aktive koronasmittetilfeller i vår kommune, men vi forventer at det kommer også hit.

Ansatte i Grane kommune er fokusert og ønsker å bidra til gode løsninger i en veldig spesiell situasjon. Dette setter vi stor pris på.

Kan jeg gjennomføre tjenestereiser?

Det nedlegges reiseforbud for alle jobbreiser fra 25.03.2021 og inntil videre frem til 12.04.2021.


Påbud om hjemmekontor for kontoransatte fra og med 25.03.21

Alle kontoransatte pålegges å jobbe hjemmefra fom 25.03.2021 og inntil videre.

Medarbeidere som av særskilte årsaker ikke kan benytte hjemmekontor, må inngå en avtale med kommunalsjef eller rådmann på hvilke vilkår som gjelder for bruk av eget kontor.


Jeg er i risikogruppen

Medarbeidere som har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 må selv informere leder om dette, og arbeidsgiver vil ta hensyn til dette i sin personelldisponering.

Hvor finner jeg oppdatert informasjon?

Grane kommune oppfordrer alle sine medarbeidere til å følge myndighetenes hygieneregler, inkludert avstandskrav på 2 meter.
Grane kommunes nettside har oppdatert informasjon om gjeldende regler og anbefalinger.

Kontakt

Anita Nilsen Mellingen
Personalsjef/fung. kommunedirektør
E-post
Telefon 75 18 22 21

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart