Informasjon til ansatte 19. mars 2020

Hei!

Vil orientere litt om våre regler nå i forbindelse med fravær fra jobb i forbindelse med coronasituasjonen.

Bruk av egenmelding både ift. sykdom og for karantene.

Egenmelding MÅ leveres som vanlig, ellers stopper lønnen.

Du kan bruke egenmelding i 14 dager – utvidet bruk av egenmelding slik at vi slipper at ansatte må ha sykemelding i denne perioden.

Så er det slik at selv om du sitter i karantene kan du ha hjemmekontor.

De som jobber hjemmefra pga. karantene eller bare har hjemmekontor skal ikke bruke egenmelding.

De som benytter seg av hjemmekontor SKAL være tilgjengelig for leder/arbeidsgiver i ordinær arbeidstid, så lenge ikke annet er bestemt.

De som er hjemme med barn eller er selv syk og ikke kan jobbe skal levere egenmelding.

Nå står vi foran et smitteutbrudd. Det betyr at vi som arbeidsgivere og arbeidstakere må finne gode løsninger sammen på hvordan vi fortsatt skal drifte kommunen, og gi brukere og innbyggere gode tjenester. Da må alle parter være fleksible og ha god dialog.

Vi kan må omplassere ansatte til andre oppgaver i denne situasjonen, og har allerede gjort dette for noen.

Ellers er det viktig med god dialog med sine ledere for hvordan ting skal håndteres og spørsmål som må avklarest.

Takker for at dere er med å bidra i denne situasjonen vi er i og at vi jobber sammen for å klare de utfordringer vi står i nå og framover.

På vår nettside finner du til enhver tid oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Grane: https://www.grane.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/koronaviruset-hva-gjelder-i-grane/

Med vennlig hilsen

Anita Nilsen Mellingen
Personalsjef 
Tlf 75182221 / mob. 90095073
Mail: anita.mellingen@grane.kommune.no