Informasjon til ansatte i Grane kommune

Situasjonen med koronaviruset har ført til konsekvenser både for arbeids- og privatliv. Flere innbyggere og ansatte er i karantene. Skole og barnehager er stengt. Dette skaper utfordringer både for arbeidstakere og arbeidsgiver.
Per i dag er det ikke påvist koronasmitte i vår kommune, men vi forventer at det kommer også hit. Vi står i en krevende tid, men opplever at vi har rimelig god oversikt i egen kommune.
Ansatte er fokusert og ønsker å bidra til gode løsninger i en veldig spesiell situasjon. Dette setter vi stor pris på.

Tjenestereiser  

  • Fra og med i dag og inntil videre stanses alle tjenestereiser eller reiser i regi av Grane kommune som ikke er lovpålagt eller strengt nødvendig. Dette innebærer at reiser som er bestilt, må avbestilles.  
  • Eksempler på reiser som ikke er lovpålagt eller strengt nødvendig er kurs, konferanser, studiebesøk, møter med eksterne osv.   
  • Det oppfordres til alternativer som eks. Webinar, Skype og teamsmøter.  
  • Reiser som må gjennomføres skal godkjennes av leder.

Møter, samlinger osv. for ansatte  

  • Fysiske møter reduseres til et minimum og en-meters regelen gjelder.   
  • Det oppfordres til alternativer som eks. dele opp møter i flere bolker, Webinar, Skype, teamsmøter med mer.   
  • Kantine/pauserom – det anmodes om at spisepausen legges til ulike tider på arbeidsdagen for å unngå samlinger med flere personer og en-meters regelen gjelder. 
  • Ansatte oppfordres til å følge gjeldene hygieneregler, inkludert avstandskrav. 
  • Kommunehuset er stengt for publikumsbesøk.


Hjemmekontor

Grane kommune oppfordrer til bruk av hjemmekontor, fleksibel arbeidstid eller en kombinasjon av begge, der arbeidsoppgavene tillater dette. 

Nærmeste leder må vurdere, organisere og fordele bruken av hjemmekontor og fleksibel arbeidstid.  Vurderingen må ses opp mot behovet for fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen og kontinuitetsplaner.  

  • Ansatte som har tilgang på bærbar pc eller telefon fra arbeidsgiver, skal ta disse med seg hjem etter endt arbeidsdag, slik at de kan jobbe hjemmefra på kort varsel.

Ansatte som har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 må selv informere leder om dette og skal hensyntas spesielt.


Barn under 12 år

Dersom du må være hjemme med barn som er 12 år eller yngre på grunn av stengt skole / barnehage vil du kunne har rett på omsorgspenger (sykt barn). Link for mer nformasjon: https://www.nav.no/familie/sykdom-i-familien/nb/omsorgspenger.


Hjemmekarantene

Dersom du må være i hjemmekarantene godtar Grane kommune nå utvidet bruk av egenmelding i inntil 14 dager. Det er dermed ikke nødvending med sykemelding fra lege mens du er i fraværsperioden.

Det er viktig at du kontakter din nærmeste leder dersom du har behov for å være i hjemmekarantene.

Vi oppfordrer sterkt ansatte til å vurdere om de finnes andre løsninger som gjør at vi unngår at hele familier må være i karantene.

Andre arbeidsoppgaver

Det ligger i arbeidsavtalens natur at arbeidstakers arbeidsplikt og dermed arbeidsgivers styringsrett utvides i ekstraordinære situasjoner som for eksempel alvorlig sykdom og epidemier. Dette gjelder selv om det ikke er fattet statlig beslutning i medhold av helseberedskapsloven. I Grane kommune vil behov for endring av arbeidsoppgaver kontinuerlig bli vurdert. Ansatte må derfor være forberedt på at de kan bli satt til andre arbeidsoppgaver.

Oppdatert informasjon

På vår nettside er det opprettet en temaside for koronasituasjonen i Grane komme. Vi anbefaler deg å sjekke denne siden daglig da informasjon publiseres fortløpende: https://www.grane.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/koronaviruset-hva-gjelder-i-grane/

 

Vi kan vel med rette si at det nå er «vind i seglan», og det er viktigere enn noen gang at vi sammen står på for å løse en svært krevende situasjon.

Ta gjerne kontakt dersom noe er uklart!

Mvh Anita Mellingen
personalsjef