Karantene ved reiser

Vi minner om at alle som reiser utenfor Helgeland vil bli satt i hjemmekarantene i 14 dager uavhengig av om du reiser i privat eller i arbeidsgivers regi.

Velger du likevel å reise til andre steder i Norge og/eller til utlandet i privat regi i denne situasjonen, tillater ikke arbeidsgiver at du bruker egenmelding/sykemelding i karanteneperioden. Du må da ta ut ferie- eller avspaseringsdager i karanteneperioden på 14 dager.

Skulle det likevel oppstå en situasjon som gjør det påkrevd for deg å reise utenfor Helgeland, må du klarere dette med leder i forkant for eventuelt å få aksept for bruk av egenmelding i karanteneperioden.