Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021

Her finner du utfyllende informasjon om valget

Grane kommune oppfordrer velgere til å benytte seg av forhåndsstemmegivning i perioden 10. august-10. september. Dette med hensyn til Koronarestriksjonene. Valgdagene i Grane er 12. og 13. september.

Idrett og aktivitet

Det er de nasjonale smittevernreglene som gjelder i Grane. Regjeringen iverksetter trinn i tre i gjenåpningsplanen fra søndag 20. juni. Da gjelder disse reglene:

Generelt

 • Du oppfordres til aktivitet utendørs framfor innendørs.
 • Du er unntatt fra anbefalingen om en meters avstand både innendørs og utendørs når det er nødvendig for å utøve aktiviteten din. 

Barn og unge

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. 
 • Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner og kretser, både innendørs og utendørs og uten krav om å holde en meters avstand. 
 • Sommerleir: Det anbefales maks 300 personer på sommerleir eller aktivitetsleir som samler personer over mange dager. Det anbefales også at deltakerne deles inn i grupper på omtrent 40 personer. Det er ikke krav om å holde en meters avstand, men de generelle rådene om avstand og håndhygiene gjelder også på leir. 

Voksne

 • Det er tillatt med kontaktidrett for voksne. 
 • Anbefalte gruppestørrelser er inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs. 
 • Voksne i breddeidretten får unntak fra en metersregelen når de deltar på idrettsarrangement som kamper og stevner innen regionen/kretsen. Dette gjelder både utendørs og innendørs. 
 • Toppdrett kan utøves som normalt. Det betyr at seriespill kan gjennomføres både utendørs og innendørs. 
 • Voksne dansere, musikere og scenekunstnere som ikke er profesjonelle kunstnere får unntak fra en metersregelen på kulturarrangement (både utendørs og innendørs), dersom de ellers trener eller øver sammen. 
   

Veileder for idretten

Idrettslagene er ansvarlig for at all aktivitet gjennomføres på en smittevernfaglig, forsvarlig måte. 
Helsedirektoratet har utgitt en veileder for den organiserte idretten. 
På helsedirektoratet.no finner du den nasjonale veilederen for idrett (covid-19)
Du kan også lese om regler for organiserte fritidsaktiviteter på nettsidene til fhi.no
 

Veileder for korps og andre musikkøvelser

På nettsidene til Norges Musikkorps forbund finner du veileder for musikkøvelser som er godkjent av Helsedirektoratet. 

 

Du kan ikke søke Grane kommune om unntak 

De nasjonale reglene smittevernreglene gjelder for alle. Grane kommune kan innføre strengere tiltak dersom smittesituasjonen tilsier det, men det har ingen hensikt å søke kommunen om unntak fra de nasjonale reglene. Sett deg godt inn i rådene og reglene fra nasjonale helsemyndigheter! Kommunen er behjelpelig dersom du trenger hjelp til å tolke dem.