Karantene og isolasjon

Alle skal holde større avstand til hverandre enn vanlig, ha god hånd- og hostehygiene og være hjemme hvis vi er syke. Dette er for å unngå smitte.

De som har fått påvist koronavirus skal i isolasjon. Alle nærkontakter til en bekreftet smittet person skal i smittekarantene.

Alle som ankommer fra "røde områder" i Norden og EØS/Schengen eller land utenfor Norden og EØS/Schengen skal i reisekarantene.

Karantene

Du skal være i karantene i 10 døgn uavhengig av om du er i karantene på grunn av reise eller som nærkontakt.

Karantene grunnet ankomst fra utlandet (reisekarantene)

Dersom du har vært på utenlandsreise i "røde områder" i EØS/Schengen eller land utenfor EØS/Schengen skal du være i reisekarantene i 10 døgn fra den dagen du kom hjem. Det er unntak fra karantene ved reiser fra områder i EØS og Schengen med tilstrekkelig lavt smittenivå ("gule områder"). Se kart over hvilke områder det gjelder (fhi.no).

For deg som er i reisekarantene gjelder:

 • Du skal oppholde deg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted*.
 • Du bør ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker eller kafeer. Ved mangel på alternativer kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller apotek, men sørg for å holde minst 1 meter avstand til andre og unngå kø.
 • Du kan ikke gå på jobb når du er i reisekarantene, men du kan jobbe hjemmefra.

Les mer om reiseråd og karanteneregler.

Karantene grunnet nærkontakt med en person med påvist covid-19 (smittekarantene)

Alle nærkontakter til en bekreftet smittet person skal i karantene. Blir du kontaktet gjennom smittesporing får du beskjed om hva som gjelder for deg.

Du blir definert som nærkontakt dersom du:

 • innendørs har hatt kontakt med den smittede i over 15 minutter på under 2 meters avstand
 • utendørs hatt kontakt med den smittede i over 15 minutter på under 2 meters avstand ansikt til ansikt
 • har vært i direkte fysisk kontakt med den smittede, for eksempel ved  håndhilsing uten bruk av anbefalt beskyttelsesutstyr

Dersom noen av punktene over gjelder for deg, skal du være i hjemmekarantene i 10 døgn fra den dagen kontakten skjedde. Dersom du utvikler symptomer på luftveisinfeksjon skal du holde deg hjemme uten å gå ut og du bør testes så raskt som mulig.

Når du er i smittekarantene skal du oppholde deg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted*. Du kan bare oppholde deg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet hvis du kan unngå nærkontakt med andre enn de du bor med til vanlig.

Personer i smittekarantene kan ikke:

 • gå på jobb eller skole
 • foreta lengre reiser innenlands eller reiser utenlands
 • ta offentlig transport
 • oppsøke steder hvor det er vanskelig å holde nødvendig avstand til andre personer

Du skal ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker, apotek og kafeer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærender i butikk eller apotek, men du må sørge for å holde nok avstand (det vil si minst én meter) til andre og unngå kø.

Du kan gå tur ute, men hold god avstand til andre.

Det er viktig at du følger med på om du utvikler symptomer. Dersom du utvikler feber eller luftveissymptomer, skal du holde deg hjemme, isolere deg og testes.

Barn som er i karantene kan ikke ha lekekamerater utover de som befinner seg i hjemmet.

Hovedpoenget er at du ikke skal smitte andre før du selv utvikler symptomer.

Dersom du testes for covid-19 mens du er i karantene, og denne testen er negativ, skal du fremdeles fullføre karanteneperioden på 10 døgn.

Dersom du bor sammen med en person som er isolert med påvist koronavirus, skal du være i karantene fram til den syke ikke lenger er isolert, minst åtte døgn etter at karantenen startet.

Dersom du bor sammen med en person som er i karantene, følger du rådene som gjelder for den generelle befolkningen. Utvikler den du bor med symptomer mens vedkommende er i karantene, anbefaler Folkehelseinstituttet at du også holder deg hjemme i karantene.

Folkehelseinstituttet (FHI) har også råd til personer i hjemmekarantene.

Folkehelseinstituttet oppdaterer informasjon om testing for koronavirus.

Se Folkehelseinstituttets informasjonsark på flere språk: Til deg som er nærkontakt, men ikke må i karantene ("annen nærkontakt").

*Ikke godtatt som egnet oppholdssted

Opphold i campingbil, -vogn, telt eller hytte på campingplasser godtas ikke som adresse for gjennomføring av karantenetiden hvis du må dele toalett, kjøkken eller andre rom/fasiliteter med andre personer enn dine nærmeste/reisefølget. Det samme gjelder opphold på adresser hvor du må dele rom/fasiliteter med andre enn de du vanligvis bor sammen med, for eksempel hybelhus og andre boliger med felles bad eller kjøkken.

Unntak fra karanteneplikten

Virksomhetsledelsen kan gjøre unntak fra karanteneplikten for personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av funksjoner knyttet til liv og helse. Med funksjoner knyttet til liv og helse menes blant annet

 • vakttjeneste innen helse- og omsorgstjenesten
 • sikkerhetsarbeid (politi-, brann- og redningsberedskap)
 • øverste ledelse av kritiske samfunnsfunksjoner

Unntaket gjelder ikke i fritiden, kun når de er på jobb eller reiser til og fra jobb med annet enn offentlig transport. De skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer.

Blir jeg sykmeldt hvis jeg må være hjemme?

Du har rett til sykmelding hvis en lege vurderer at du må holdes hjemme fordi du er smittet, antatt smittet av koronaviruset eller pålagt karantene. Egenmelding skal alltid vurderes før sykemelding.

NAV kan godta sykmelding uten personlig undersøkelse når det gjelder smittsom sykdom av betydning for folkehelsen. Les mer på NAV sine nettsider.

Isolasjon

Du skal isoleres dersom du har fått påvist koronavirus.

Du isoleres i hjemmet, eller eventuelt i helseinstitusjon eller et annet sted ved behov.

For deg i hjemmeisolasjon gjelder:

 • Du må holde deg hjemme hele tiden og ikke gå ut, men du kan være i egen hage eller på egen balkong/veranda/terrasse.
 • Andre må hjelpe deg med nødvendige ærend.
 • Du skal helst holde minst én meters avstand til de du bor sammen med.
 • Du bør ha eget rom og bad når dette er mulig. Bruk egne baderomsartikler, inkludert eget håndkle.
 • Du må være nøye med hånd- og hostehygiene for å unngå å smitte andre i husstanden.
 • Gjennomfør hyppig rengjøring av hjemmet, spesielt de stedene som dere ofte tar på.

De du bor sammen med skal være i karantene.

Folkehelseinstituttet (FHI) har også råd til personer som isoleres i hjemmet ved koronavirus.

Avslutte isoleringen

For å få avslutte isoleringen må du være symptomfri. Du skal ha vært symptomfri i tre døgn og det må være åtte minst døgn siden du fikk symptomer. For personer på sykehus eller som går på immundempende behandling, kan kravet om isolering være lenger.

Folkehelseinstituttet (FHI) gir informasjon om kriteriene for opphevelse av isolasjon.

Tidligere bekreftet covid-19

Det er overveiende sannsynlig at personer som har hatt covid-19, får en beskyttelse mot å få sykdommen på nytt, men det er usikkert hvor lenge denne beskyttelsen varer.

Det er derfor bestemt at personer som har hatt bekreftet (med laboratorietester) covid-19 de siste seks månedene, ikke trenger å gå i karantene på nytt. Allikevel skal alle som får symptomer på akutt luftveisinfeksjon holde seg hjemme til de er symptomfrie.

Råd til befolkningen for øvrig

Hold avstand

Alle skal holde mer avstand enn vanlig. Det vil si holde en fysisk avstand på minst én meter til mennesker du ikke bor med til vanlig eller som er dine nærmeste.

Når vi er sammen i private lag, bør vi ikke være mer enn 20 personer samlet, og personer som ikke er hverandres nærmeste bør holde en fysisk avstand på minst én meter. Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Hvis man står rygg til rygg, eller etter hverandre som i kø, er det mindre risiko for smitte. Der man sitter ved siden av hverandre bør det være én meter fra skulder til skulder. Dersom du får besøk bør antall du har nær kontakt med begrenses.

Anbefalingen om avstand gjelder ikke for personer som lever sammen til vanlig eller de som er dine nærmeste. Hvem som er «dine nærmeste» bestemmer du selv, men det bør ikke være for mange, og det bør være de samme over tid.

Du og dine nærmeste kan omgås som vanlig. Dette gjelder også barn i skilte familier, men du bør unngå håndhilsning, kyssing og klemming med andre utover dette.

God hånd- og hostehygiene

Det er viktig å fortsette å vaske hendene hyppig og grundig. Det vil blant annet si å vaske hendene før du går ut, med en gang du kommer hjem og før du spiser. Prøv også å unngå å ta deg i ansiktet.

Symptomer

Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon skal du kontakte den lokale helsetjenesten for testing og holde deg hjemme til du har blitt frisk og er uten symptomer. De du bor sammen med kan fortsatt gå ut, men må følge med på egne symptomer. Dette gjelder også for helsepersonell.

Etter hvert som vi har fått mer kunnskap om covid-19, viser det seg at det meste av smitteoverføringen skjer når man holder på å bli syk og helt i starten av sykdomsforløpet. Det er gode holdepunkter for at smittsomheten er relativ høy én til to dager før man får symptomer. Funnene tyder også at vi raskt blir mindre smittsomme når symptomene er borte. Derfor er det et generelt råd at alle med symptomer på luftveisinfeksjon eller feber skal holde seg hjemme til symptomene er borte.

Arbeid og reise

Du kan ta kollektivtransport så lenge du passer på å holde avstand til andre passasjerer.

Dersom du har mulighet, benytt hjemmekontor. Dersom du ikke har hjemmekontor, bør du ha minst én meters avstand til kollegene dine. På arbeidsplassen gjelder de samme rådene for god hånd- og hostehygiene, avstand og antall personer i grupper som på fritiden. Det er viktig at du holder deg hjemme om du får selv milde luftveissymptomer. Om du blir syk på jobb, må du komme deg hjem så fort som mulig. Unngå å benytte kollektivtransport. Les mer om hjemmekontor og arbeidsplasser her (Helsedirektoratet).

Du kan reise i Norge så lenge du reiser på en måte så du unngår å spre smitte. Du kan lese mer om reiserådene her.

Barn og unge

Det er en fordel at barn i hovedsak er sammen med de samme barna som de er i kohort (gruppe) med i barnehagen, på skolen eller er sammen med på organisert fritidsaktivitet. Les mer om råd til foreldre, barn og unge her.

Risikogrupper

Dersom du tilhører en risikogruppe, er rådene ekstra viktige for deg. Les mer om råd for personer i risikogruppe her.

Stressreduserende tiltak ved karantene og isolasjon

Å være i hjemmekarantene eller isolasjon kan være en stressende situasjon. Det er vanlig å bli bekymret, anspent, irritert, rastløs og ha vansker med å konsentrere seg. Mange blir triste, føler seg ensomme eller sliter med å sove. For de fleste vil imidlertid karantene- og isolasjonsperioden gå fint, og eventuelle psykososiale reaksjoner være forbigående.

Når man blir satt i hjemmekarantene eller isolasjon, endrer hverdagen seg for hele familien. Man kan ikke gå på jobb, skole, i barnehagen eller møte andre på samme måte som før. Det fører ofte til at man er mindre fysisk aktiv, spiser mindre regelmessig, og kanskje sover mye mer eller mindre enn normalt. De fleste har mye skjermtid.

Gode tiltak for berørte

Hold deg oppdatert på nyhetsbildet – men ikke la det ta overhånd

Det kommer mye viktig informasjon og nyttige råd, men overdrevent fokus på nyhetsoppdateringer kan ta for mye plass i hverdagen og bidra til bekymring. Ønsker du å holde deg oppdatert, bruk pålitelige kilder som Folkehelseinstituttet og Helsenorge sine nettsider.

Lag struktur på dagen

I en hjemmesituasjon blir det viktig å skape nye rutiner. Prøv å opprettholde en normal døgnrytme. Skole og jobb bidrar for mange til struktur, mening og trygghet i hverdagen. Finn gode måter å gjøre arbeidet ditt på om du jobber hjemmefra. Det er også fint å aktivisere seg gjennom hobbyer.

Sørg for daglige doser fysisk aktivitet og dagslys

Livet i karantene kan lett bli preget av en stillesittende tilværelse innendørs. Fysisk aktivitet, turer i naturen og dagslys virker positivt inn på psyken og på søvn. Ved uteaktivitet, følg helsemyndighetens anbefalinger.

Oppretthold sosial kontakt

Selv om du er i hjemmekarantene eller isolasjon, er det muligheter for å snakke med andre gjennom sosiale medier og telefon. Lag gjerne faste avtaler om å holde kontakt med for eksempel familie, venner, medelever og kollegaer.

Gode tiltak for barn, unge og familier i karantene eller isolasjon

Yngre og eldre barn kan ha ulike reaksjoner på å være i hjemmekarantene eller isolasjon. Noen kan føle seg stresset, trist, redd, sint eller irritert, mens andre ikke har noen vonde følelser knyttet til å være i karantene. Noen får vondt i magen, hodet eller deler av kroppen, og man kan lure på om man er syk.

Man kan også være redd for at foreldre eller søsken er syke. Alle disse følelsene er vanlige. Og for de aller fleste vil disse reaksjonene gå over. Det kan likevel være utfordrende for hele familien når hverdagen endrer seg på denne måten.

Vi vet at det er flere ting som kan være fint å gjøre når man er i en situasjon der man må være i karantene som familie med barn:

Snakk med barna

Barn trenger forståelig informasjon om hvorfor de er i karantene eller isolert, og hva de selv kan gjøre. Det er viktig at barn får vite at de gjør en innsats for å forhindre at andre blir smittet ved å være i karantene. Spør hva barna lurer på, og gi tydelige svar. Husk at barn får med seg mer enn du tror. Barn kan også føle skyld for situasjonen, eller bli veldig redde. Ikke vent på at de skal komme og spørre deg. Spør hva de har fått med seg av informasjon og nyheter, og svar på det de lurer på.

Trygghet smitter

Når du er trygg, blir barna trygge. Når barn er redde, trenger de trøst og omsorg. Ta noen dype pust og finn din egen trygghet. Skap trygghet ved å anerkjenne barnets følelser, og hjelp barnet å håndtere alle følelser. De kan trenge at voksne er litt ekstra tålmodighet i denne fasen.

Hold på rutinene

Selv om hverdagen for mange er litt annerledes enn vanlig, er det lurt å holde på rutinene – som å stå opp og legge seg til vanlig tid, være fysisk aktiv og gjøre skolearbeid. Sunne, regelmessige måltider, søvn og fysisk aktivitet senker stress i kroppen både hos barn og voksne. Leggerutiner kan forstyrres når barn er redde og/eller syke. Ha faste trygge leggerutiner. Unngå at barna sitter for mye alene med telefon og nettbrett. Det er lurt å legge unna skjerm og telefon en time før leggetid. Det er vanlig at barn våkner i løpet av natten og kommer inn til foreldre. Det går over.

Sosial kontakt

Ha kontakt med venner og familie på sosiale medier og telefon. Det er både støttende, oppmuntrende og senker stress.

Gjør det som fungerer for dere

Gjør ting du og familien din liker å gjøre som å se film, lese bøker, høre på musikk eller lydbok. Familietid kan være positivt, men respekter også at barn kan trenge tid alene.

Informasjon om korona på andre språk