Spørsmål om koronaviruset?

Råd til feiringer, sammenkomster og arrangementer

Grane kommune følger nasjonale regler og anbefalinger, og anbefaler at alle planlagte arrangement avlyses. Hvis arrangementer ikke kan utsettes, gjelder disse reglene fra  25. mars 2021 og inntil videre: 

  • Innendørs er det tillatt med maksimalt 20 personer på arrangement med faste, tilviste sitteplasser.
  • Det er tillatt med 50 personer i begravelser og bisettelser når det brukes faste, tilviste plasser.
  • På utendørs arrangement er det maksimalt tillatt med 50 personer. 
  • På innendørs idrettsarrangementer for personer under 20 år tillates det 50 personer, så lenge disse tilhører idrettslag i samme kommune.

Uteliv og servering

Det er forbud mot servering av alkohol i hele Norge fra natt til torsdag 25. mars 2021. 

Som arrangør er du ansvarlig for

  • å ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger for å finne tilbake til deltakerne, skal denne slettes etter 14 dager.  Arrangøren skal informere de som er til stede om at det lages en oversikt.
  • å iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet
  • å følge relevante standarder om smittevern
  • å tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele arrangementet.

Du kan ikke søke Grane kommune om unntak 

De nasjonale smittevernreglene gjelder for alle. Grane kommune kan innføre strengere tiltak dersom smittesituasjonen tilsier det, men det har ingen hensikt å søke kommunen om unntak fra de nasjonale reglene. Sett deg godt inn i rådene og reglene fra nasjonale helsemyndigheter! Kommunen er behjelpelig dersom du trenger hjelp til å tolke dem.

Om arrangement, samlinger og aktiviteter (fhi.no)