Slik forventes utviklingen av pandemien

Folkehelseinstituttet har så langt bedt helsetjenesten planlegge for at 14 prosent av befolkningen, 733.000 nordmenn, vil bli syke. Videre planlegges det for at 22.000 trenger sykehusbehandling og at 5.500 av disse trenger intensivbehandling.

I den ferske rapporten med risikovurdering fra Folkehelseinstituttet legges det til grunn at epidemiens spredning i Norge kan deles inn i flere faser med noe utydelig tidsperspektiv.

Import og liten smitte (Fase 1 - fram til midten av mars)

Koronaviruset smitter i ett eller to ledd fra dem som kommer til Norge fra utlandet. Først og fremst gjelder dette nordmenn som har vært på ferie i Alpene, men også fra land med stor norsk reisevirksomhet, som Italia - og etter hvert Frankrike, Spania og kanskje også Thailand.

Vi begynner å smitte hverandre mer (Fase 2 - mars og april)

Det kommer stadig flere importtilfeller, men personer som blir syke er først og fremst smittet i Norge. I noen områder vil det komme smitteklynger der personer blir smittet over tre ledd. Viruset spres ikke ukontrollert, men mot slutten av fasen vil det dukke opp alvorlige tilfeller som har helt ukjent smittekilde.

Helsetjenestene kommer under press (Fase 3 - mars og april)

Lokale utbrudd går over i hverandre, og det blir vanskelig å knytte nye tilfeller til kjente tilfeller. Epidemien øker og helsetjenesten opplever opplever økende press. FHI gjetter at fasen begynner i vår eller tidlig sommer.

Full epidemi (Fase 4 - mai til oktober)

Epidemien er i full gang, og FHI gjetter at denne fasen varer gjennom sommeren. Etter hvert når spredningen en topp, og det vil etter hvert snu. Helsetjenesten risikerer overbelastning.

Epidemien på retur (Fase 5 - august til desember)

Det blir færre tilfeller, og situasjonen blir lettere å håndtere for helsetjenesten. Dette er fasen som FHI gjetter at kommer til høsten.

Les rapporten fra Folkehelseinstituttet her.