Smitte, inkubasjonstid og testing

Koronavirus smitter gjennom dråpesmitte, ved direkte kontakt og ved indirekte kontakt. Dråper kommer ut gjennom munn og nese når en person som er smittet hoster eller nyser, snakker eller synger.

Den vanligste smittemåten er at du puster inn dråper med smitte som svever i lufta eller at du får virus på hendene og får det i deg hvis du tar deg i ansiktet. Ved direkte kontakt overfører en syk person viruset til en frisk person for eksempel via håndhilsing. Ved indirekte kontakt har en syk person virus på hendene og tar for eksempel på et dørhåndtak som en ny frisk person så tar på.

Smitteoverføringen skjer når man holder på å bli syk og helt i starten av sykdomsforløpet. Det er gode holdepunkter for at smittsomheten er relativ høy en til to dager før man får symptomer. Smittesporingen gjøres derfor fra 48 timer før sykdomsdebuten.

Kan koronavirus smitte fra personer uten symptomer?

Den viktigste smitten skjer når personer har symptomer, men det er også mulig med smitte rett før man får symptomer.

Inkubasjonstid

Fra du blir smittet til du får symptomer på covid-19 tar det vanligvis 4-5 dager. Innen 10 dager har de aller fleste som har blitt smittet utviklet symptomer. Derfor er karantenetiden satt til 10 døgn. 

Hva gjør jeg hvis jeg tror jeg er smittet?

 • Hvis du er syk, hold deg hjemme.
 • Les om symptomer på koronavirus og testing
 • Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt kommunelegen i Grane:
  telefon 751 80 880 eller elektronisk på www.kommunelegenigrane.no
 • Ring legevakt 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente.
 • Ved livstruende sykdom eller skade ring 113.

Hvordan forebygge smitte

Dette kan du gjøre for å forebygge smitte:

 • Hold minst to meters avstand til andre.
 • Host inn i et papirlommetørkle eller albuekroken.
 • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, eller bruk et desinfeksjonsmiddel som inneholder alkohol.
 • Finn alternativer til håndhilsing og klemming.

Munnbind

Munnbind kan anbefales som en del av tiltakene for å redusere risiko for smittespredning i situasjoner med høyt smittepress. Munnbind kan ikke erstatte andre tiltak som avstand.

Les mer om bruk av munnbind.

Rengjøring av overflater og gjenstander

Det er usikkert hvor lenge viruset kan leve på overflater. Det vil variere med overflate, temperatur, sollys og luftfuktighet. Fordi virus kan finnes på overflater er håndvask det viktigste tiltaket.

Helsedirektoratet har oppfordret kollektivselskaper til å utføre ekstra rengjøring av t-banevogner, busser, trikker osv.

Helsedirektoratet oppfordrer også til ekstra rengjøring på områder med stor publikumstrafikk.

Det kan være lurt å jevnlig rengjøre gjenstander man tar ofte på i løpet av en dag. Eksempler på dette kan være mobiltelefon eller tastaturet til datamaskinen.

Begrens hvor mange du er sammen med

For å gjøre en eventuell smittesporing enklere for kommunene, er det anbefalt å begrense hvor mange du gjør til dine nærkontakter.

Ved sosiale samlinger og deltakelse på arrangement, er det viktig å være oppdatert på råd og regler som gjelder på arrangementer.
 


Trenger du en koronatest?

Les mer om koronatesting på vår nettside om testingBehandling av koronavirussykdom

Det finnes ingen spesifikk behandling som kan kurere sykdommen, men norske sykehus registrerer pasienter med bekreftet koronasmitte i Norsk pandemiregister, slik at man skal kunne forbedre behandling og oppfølging.

Her finner du mer informasjon om Norsk pandemiregister.