Spørsmål om koronaviruset?

Oppdatert status for Grane kommune


Klikk for stort bildeDet er pr. 22. oktober ingen med påvist smitte av koronavirus i Grane. 

Vi vil be om at så mange som mulig som får luftveisinfeksjoner eller mister smak- og/eller luktesans blir testet, uavhengig av om man tilhører en risikogruppe eller ei.
Telefonnummeret til legekontoret som foretar testingen i Grane er 75 18 08 80.

Gode råd


Klikk for stort bilde  Generelle smittevernsregler:​

 • hyppig vask eller desinfeksjon av hendene
 • hyppig vask av gjenstander som berøres av mange
 • unngå å ta seg i ansiktet med hendene
 • unngå hosting på andre
 • ikke håndhils
 • hold minimum 1 meters avstand til andre
 • hold deg oppdatert på smittesituasjonen via nettsidene fhi.no og helsenorge.no
   


Karantene

 

Hvis du er i karantene skal du:               

 • ikke på jobb, skole eller barnehage

 • ikke reise

 • ikke ta offentlig transport

 • være årvåken på egne symptomer. Ved feber eller luftveissymptomer, skal du isolere deg.

Dette kan du gjøre:

 • gå tur ute alene

 • omgås normalt med de som du bor sammen med

Dette bør du gjøre:

 • unngå steder der folk møtes

 • hold minst 1 meters avstand

Hvor lenge varer karantenen?

Karantene skal gjennomføres i 10 dager når du ellers er frisk og:

 • du kommer hjem fra reise i «røde» land eller områder, eller skraverte land utenfor Schengenområdet

 • du er identifisert som nærkontakt til person med påvist Covid-19


Isolasjon

 

Hvis du er i isolasjon skal du:                   

 • ikke på jobb, skole eller barnehage

 • holde deg innendørs i egen bolig

 • holde minst 1 meters avstand til de du bor sammen med

 • være nøye på hygiene

Dette bør du gjøre

 • benytte et annet sove- og baderom enn øvrige husstandsmedlemmer

 • bruke munnbind i situasjoner hvor regelen om 1 meters avstand ikke kan overholdes

Du er i isolasjon når:

 1. Du utvikler symptomer på luftveisinfeksjon uten forutgående karantene

 2. Du utvikler symptomer på luftveisinfeksjon mens du sitter i karantene

 

Testing - hvis du har symptomer

 

Det testes primært på grunnlag av symptomer på luftveisinfeksjon.

Dersom du testes etter å ha:

 • utviklet symptomer på luftveisinfeksjon uten forutgående karantene skal du forbli i isolasjon til testsvar foreligger. Er denne negativ kan du gå tilbake til hverdagens aktiviteter etter en dags symptomfrihet

 • utviklet symptomer på luftveisinfeksjon mens du sitter i karantene, skal du forbli i isolasjon til testsvar foreligger. Dersom testsvaret er negativt går du tilbake til å være i karantene til karantenetiden er gjennomført. Dersom du ikke er symptomfri når karantenetiden er ferdig, skal du videreføre denne til en dag etter symptomfrihet.

Hvis testsvaret er positivt skal du forbli i streng isolasjon. Kommunens smittesporingsteam vil følge deg opp og gi deg videre instruksjoner.

Testing - hvis du ikke har symptomer

 

Unntaksvis kan det gjennomføres tester på asymptomatiske testpersoner - altså "friske" personer.

Det er vist at mange personer med Covid-19 smitte ikke har symptomer på sykdom. Disse er ikke syke, men er allikevel smittet med viruset og kan smitte andre videre. Asymptomatiske smittebærere er derfor personer som ikke har tegn på sykdom, men som likevel kan ha viruset uten å vite det og dermed smitte andre.

Når det tilbys test til personer uten symptomer, gjøres dette etter en risikovurdering for mulig smittekontakt hos den som testes.  Asymptomatisk test skal gjennomføres i to omganger, en på dag 0 og en tidligst dag 5 etter eksponering/innreise.Klikk for stort bilde 
 

Regjeringens «trafikklys ordning» med inndeling i nivå grønt, nivå gult og nivå rødt er fortsatt gjeldende og vi er på nivå gult. Nivå gult innebærer fortsatt krav til mange tiltak innen flere sektorer. Slik situasjonen i Norge er per nå så er vi nærmere rødt nivå enn grønt!

I forrige situasjonsbilde ble det advart mot at faren for oppblomstring ikke er over. Det er den absolutt ikke! Vi ser nå en større oppblomstring flere land og også i Norge. Enkelte områder i Norge er nå kraftig rammet og har måttet gjeninnføre strenge og inngripende tiltak som stenging av barnehager og SFO. 
I tillegg er det kommet innstramminger fra nasjonalt hold.

Vi ønsker ikke nye smitteutbrudd i Grane med tilhørende nye tiltak. Dette er svært ressurskrevende og selvfølgelig svært uheldig for de som blir smittet/berørt av Covid-19. Vi har hele tiden hatt som utgangpunkt at det å drive forebyggende arbeid i alle ledd gir best gevinst og det har det gjort til nå.   Men vi er absolutt avhengig av at innbyggere, besøkende og de som jobber Grane men som bor i annen kommune bidrar.  Derfor anmoder vi på det sterkeste å holde seg hjemme hvis en er syk/har symptomer på luftveisinfeksjoner, holde den nødvendige avstanden og opprettholde god håndhygiene. Altså følge de nasjonale smittervernfaglige rådene og retningslinjene som til enhver tid er gjeldende.

Statistikken viser økt smitte blant ungdom. Vi leser i aviser og en hører på nyhetssendingene om større ansamlinger av ungdommer på hjemmefester. En har forståelse for at en har lyst å samles men en må likevel tenke på flere enn seg selv i denne vanskelige tiden. Vi hører også om voksne som har selskaper med flere enn det som er satt som grense for hvor mange som kan møtes.  Det er behov for å gjengi gjeldende regler samt forskjellen på offentlig og privat arrangement:

 • Har man et privat arrangement kan en ha opptil 20 gjester, så lenge en meters avstand og de generelle smittevernområdene overholdes.
 • Har man et offentlig arrangement kan en ha opptil 200 gjester, men må ha leid lokale med tilstrekkelig plass til å huse alle gjester slik at en meters avstand kan overholdes. I tillegg må man ha en ansvarlig arrangør som sørger for at de generelle smittevernområdene og en meters avstand overholdes, i tillegg til å ha kontroll på alle gjester som er tilstede.

Grane kommune er forberedt på at det kan skje en negativ utvikling, altså flere smittetilfeller. Vi er i beredskap og har tilfredsstillende lager av smittevernutstyr. Det er laget scenarioer og planer for hvordan en i praksis skal kunne håndtere en slik situasjon på en best mulig måte. Hvis vi skulle få lokale smitteutbrudd vil det bli håndtert på vanlig måte og etter beste evne med testing, isolering, smittesporing og karantene (TISK). 

Finn informasjon om koronaviruset her

Øyvind Toft 
rådmann