Søker du informasjon om koronaviruset eller krisen i Ukraina?

Status i Grane kommune pr. 17. april 2022

Det er nå påvist smitte med covid-19 på Grane helsetun. Som følge av dette er det behov for forsterkede smitteverntiltak.
Vi ber de besøkende bruke munnbind og ellers følge anvisninger fra personalet.

Hilsen kommunelegen i Grane 

Oppdatert 4. april 2022:

De siste 14 dager har vi 30 nye tilfeller av covid-19 i Grane kommune.
Dette gir et smittetrykk på ca 2054 tilfeller per 100 000 innbyggere og tilsvarer en synkende smittetrend.
Til sammen har vi 366 tilfeller av covid-19 så langt i pandemien. 

Grane kommune oppfordrer befolkningen til å ha god håndhygiene, teste seg ved sykdom og ta i mot tilbud om vaksine mot covid-19.

Tusen takk til alle som registrerer sin smitte i kommunens nettløsning for registrering av koronasmitte. Dere hjelper til med å holde oversikt over smittetrykket i kommunen.

Haakon Ljosland
kommuneoverlege
Oppdatert 21. mars 2022: 

De siste 14 dager har vi registrert 63 nye tilfeller av covid-19 i Grane kommune.
Dette gir et smittetrykk på ca 4315 tilfeller per 100000 innbyggere. Til sammen har vi 344 tilfeller av covid-19 så langt i pandemien. Det kan se ut som smittetrykket er på vei nedover, men dette trenger vi mer tid for å slå fast.

Grane kommune oppfordrer befolkningen til å ha god håndhygiene, teste seg ved sykdom og ta i mot tilbud om vaksine mot covid-19.

Tusen takk til alle som registrerer sin smitte i kommunens nettløsning for registrering av koronasmitte.
Dere hjelper til med å holde oversikt over smittetrykket i kommunen. 

Haakon Ljosland
kommuneoverlege

 

Oppdatert 11. mars 2022: 

De siste 14 dager ser vi en økende smittetrend i Grane kommune med 152 nye tilfeller av covid-19.
Dette gir et smittetrykk på ca 10400 tilfeller pr 100000 innbyggere.
Tilsammen har vi 311 tilfeller av covid-19 så langt i pandemien.

Grane kommune oppfordrer befolkningen til å ha god håndhygiene, teste seg ved sykdom og ta i mot tilbud om vaksine mot covid-19.

Tusen takk til alle som registrerer sin smitte i kommunens nettløsning for registrering av koronasmitte.
Dere hjelper til med å holde oversikt over smittetrykket i kommunen. 

Haakon Ljosland
kommuneoverlege

 

 

Oppdatert 4. mars 2022: 

Siste 14 dager er det påvist 102 nye tilfeller med covid-19 i Grane kommune.
Dette tilsvarer et smittetrykk på ca 7000 per 100000 innbyggere i samme periode.
Det kan se ut som om vi snart vil nå smittetoppen.
Tusen takk til alle som registrerer sin smitte i kommunens program for registrering av koronasmitte. Dere gjør et kjempeviktig arbeid som gir en oversikt over smittetrykket i kommunen.

Til informasjon så er det nå et pågående smitteutbrudd med korona på sykehjemmet i Grane. Sykehjemmet er ikke stengt, men det er nødvendig med ekstra smitteverntiltak. Vær nøye med å følge råd og regler fra personalet på sykehjemmet slik at smittespredningen blir minst mulig.

Haakon Ljosland
kommuneoverlege

 

 

Oppdatert 26. februar 2022:

De siste 14 dagene er det påvist 113 nye tilfeller med covid-19 i Grane kommune.
Dette gir et smittetrykk på ca 7700 tilfeller per 100000. Smitten er økende lokalt, men noe synkende nasjonalt.

Vi ber befolkningen om å praktisere god hoste og håndhygiene, ta vaksinen og være hjemme og teste seg når de er syke. For øvrig se linken:   https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/nasjonale-rad-og-anbefalinger/id2890588/

 

 

Oppdatert 21. februar 2022:

Vi åpner nå sykehjemmet for besøkende. Det er viktig at besøkende tar sine forhåndsregler for å unngå videre smitte da det fortsatt er en pågående smittesituasjon blant ansatte. Ingen beboere har foreløpig testet positivt for Covid-19.
Alle besøkende bes vær nøye med håndhygiene, holde avstand til ansatte og beboere, samt bruke munnbind under besøket.
Har du symptomer ber vi deg utsette besøket.

Oppdatert 18. februar 2022 :

Grunnet pågående testing av ansatte på sykehjemmet i Grane, ønsker man å holde stengt for besøkende gjennom helgen.

Ny vurdering tas mandag 21.2.

Oppdatert 17. februar 2022: 

Det er nå økende smitte med koronaviruset i Grane kommune.
Siste 14 dager er det meldt inn 48 nye tilfeller. Dette gir et smittetrykk på rundt 3300 tilfeller per 100000 innbyggere. Det presiseres at dette tallet er medregnet både hurtigtester og PCR-tester. 
Totalt gjennom pandemien har vi 76 registrerte tilfeller.

Smittetrykket er altså økende og vi ber om at befolkningen tar hensyn så godt de kan.
Syke barn skal holdes hjemme fra barnehage/skole. I utgangspunktet skal de ikke testes for koronaviruset. Hvis de likevel skulle bli testet og man får et positivt resultat så ber vi om at barnet holdes hjemme fra barnehage/skole til det er gått 4 dager fra symptomstart og barnet har vært feberfritt i minst 24 timer. Eventuelle restsymptomer skal kun være av det veldig milde slaget. Som ved annen sykdom har barnehage/skole-personalet til enhver tid rett til å be om at et barn blir hentet fra barnehage/skole hvis det er mistanke om sykdom.

Det er viktig å forsøke å kontrollere smittetrykket. Dette grunnet at viktige samfunnsfunksjoner kan bli truet hvis for mange blir syke samtidig.

Haakon Ljosland
kommuneoverlege i Grane

 

Status pr. 16. februar 2022:

Det er en pågående smittesituasjon på sykehjemmet og det er behov for å gjennomføre mange tester av de ansatte og beboere.
Som følge av situasjonen ser vi oss nødt til å stenge sykehjemmet for besøkende til og med fredag 18.2. Ny vurdering vil bli gjort da.

Kommuneoverlegen i Grane. 

Status pr. 8. februar 2022

Det er registrert 11 nye smittetilfeller av covid-19 siste uke.
Smittetrenden regnes som stigende i Grane kommune. 

Kommuneoverlegen ber alle som tester positivt på hurtigtest om å registrere seg i kommunens digitale smittesporingsløsning. Les mer om dette her. 


Status i Grane kommune pr. 30. januar 2022

Vi har nå ett nytt bekreftet smittetilfelle i kommunen.
Vedkommende har milde symptomer.
Smittesporing er utført og risiko for smitte videre i samfunnet regnes som liten.

Kommuneoverlegen i Grane kommune


Status pr. 29. januar 2022: 

Det er i dag kommet melding om 2 nye bekreftede smittetilfeller i kommunen. Smittesporing pågår.

Grunnet smittesituasjonen er det nå nødvendig å stenge sykehjemmet for besøkende til og med
1. februar.
Vi ber om forståelse for dette.


Status pr. 26. januar 2022:

Det er nå kommet melding om et nytt smittetilfelle i Grane kommune. Vedkommende er i isolasjon og har lite symptomer. Det er gjennomført smittesporing og risiko for videre spredning av smitte regnes som liten.


Status pr. 25. januar 2022: 

Det er i dag registrert en person i Grane kommune som har testet positivt for korona. 
Vedkommende er i isolasjon og har milde symptomer.
Smittesporing er utført. Risiko for smittespredning anses som liten.


Status pr. 22. januar 2022:  

Det er nå kommet melding om 2 nye bekreftede smittetilfeller av Covid-19 i Grane kommune.

Smittesporing er utført og det vurderes å være liten risiko for smittespredning. 

De aktuelle personene følges opp av helsetjenesten i kommunen.

Grane kommune oppfordrer innbyggerne til å holde avstand, ha god håndhygiene, teste seg og være hjemme ved sykdom.

Status pr. 19. januar 2022:

Vi har per 19. januar tre nye bekreftede smittetilfeller med covid-19.

De aktuelle personene var allerede i karantene og smittesporing er utført.

Smittekilde anses som kjent og videre spredning av smitte vurderes som lite sannsynlig.

De smittede har milde til moderate symptomer og blir fulgt opp av helsevesenet.