Oppdatert covid-19 status for Grane kommune 14. januar

Klikk for stort bilde

Oppdatert 14. januar 2020 klokken 14.30:

Det siste døgnet er det ikke registrert noen nye smittetilfeller i Grane. 

To personer er fortsatt i isolasjon etter å ha testet positivt for covid-19. Disse får oppfølging av den kommunale helsetjenesten. 
Potensialet for smittespredning anses som lite.

Grane kommune startet i forrige uke med vaksinering mot korona. Det er så langt gitt 19 doser med vaksiner. Antallet forventes å økes i takt med økt tilgjengelighet på vaksiner i ukene fremover. 
 

Oppdatert 12. januar klokken 22.30:

Det foreligger nå en ny positiv koronatest i Grane kommune.
Vedkommende er nærkontakt til de tre tilfellene som ble påvist i forrige uke. Hen var derfor allerede i karantene og skal nå gå i isolasjon.
Vedkommende følges opp av den kommunale helsetjenesten.
Smittesporing er utført og potensialet for smittespredning anses som lite.Oppdatert 8. januar klokken 20.15:

Det foreligger nå en ny positiv koronatest i Grane kommune.
Vedkommende er nærkontakt til de to tilfellene som ble påvist tidligere i uken.
Hen var derfor allerede i karantene og skal nå gå i isolasjon. Smittesporing er utført og potensialet for smittespredning anses som lite.
Hen følges opp av den kommunale helsetjenesten.


Oppdatert 7. januar klokken 10.00:

Det er ingen nye smittetilfeller i Grane det siste døgnet.

To graneværinger fikk påvist smitte av covid-19 tidligere i uka. Disse er isolert på hjemmeadresse.
Smittesporingen er nå avsluttet. Smittesituasjonen er under kontroll og faren for spredning ansees som liten.

Grane kommune har startet vaksineringa. Det ble i går satt 12 doser med vaksiner til beboere ved sykehjemmet.

Kommunen vil i løpet av inneværende uke ta kontakt pr. telefon med alle innbyggere over 65 år for å kartlegge ønske om vaksinering eller ikke.


Oppdatert 6. januar klokken 09.00:

Det er i dag påvist to nye smittetilfeller med covid-19 i Grane kommune.
Smittesporing pågår. 

Det er viktig at alle i Grane kommune nå er nøye med å holde avstand, ha god håndhygiene, holde seg hjemme ved sykdom, og å redusere antall nærkontakter.

 

 


Klikk for stort bildeLegesenteret ved Grane helsetun. Rune Stabbforsmo  Vi vil be om at alle som får luftveisinfeksjoner eller mister smak- og/eller luktesans blir testet, uavhengig av om man tilhører en risikogruppe eller ei.
Telefonnummeret til legekontoret som foretar testingen i Grane er 75 18 08 80.Oppdatert 4. januar:

For å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte, iverksettes det forsterkede lokale smitteverntiltak i foreløpig to uker fra 4. januar.

Idrettshall, styrkerom og kondisjonsrom stenges for all trening i perioden 4.-19. januar.
Fritidsbadinga, "Møteplassen", og biblioteket stenges, og all utleie av kommunale lokaler opphører i samme tidsrom.
Det blir i uke 1 og 2 ikke gitt tilbud i regi av kulturskolen og Bygdekinoen. 

Kommunehuset vil være stengt for publikum. Saksbehandlere er tilgjengelig på telefon og
e-post. Sentralbordet, tlf. 751 82200 er betjent mandag-fredag mellom klokken 8.00 og 15.00.
Publikum som har behov for å kontakte NAV Grane kan nå dem på telefon 9964 8694.

For å begrense økning i smitten i januar har regjeringen besluttet at alle landets ungdomsskoler og videregående skoler bør gå over til rødt nivå uavhengig av det lokale smittenivået. Tiltaket gjelder fra mandag 4. januar 2021 og foreløpig fram til og med mandag 18. januar.
Det blir i perioden gjennomført undervisning og hjemmeundervisning. Plan på dette kommer fra skolen.
Alle store møter som for eksempel foreldremøter avventes til etter 18. januar. Møter som må gjennomføres bør foregå digitalt.

Barnehagene driftes på gult nivå.

Sykehjemmet stenges for besøkende. 

Vaksinering

Det er forventet at vaksineringa mot covid-19 vil starte i uke 1.
Grane kommune vil iløpet av inneværende uke ringe til alle innbyggere over 65 år for å avklare hvorvidt de ønsker å motta vaksine eller ikke.   

Støttetelefon
 

Vi er inne i en krevende tid, der hverdagen vår er endret på så mange måter. For noen av oss kan denne utfordringen være ekstra vanskelig. Da kan det være godt å snakke med noen som kan lytte til deg og gi deg noen råd underveis.

Grane kommune har opprettet en støttetelefon for deg som har behov for en slik samtale. Telefonen betjenes av personell fra psykisk helse.

Støttetelefonen med nummer 948 67 392 er åpen mandag til fredag, fra klokken 10.00 til 1500.


Oppdatert 3. januar klokken 19.30:

Det er pr. 3. januar ikke påvist koronasmitte i Grane kommune. 

For å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte, iverksettes det forsterkede nasjonale smitteverntiltak i foreløpig to uker fra 4. januar.

Basert på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har regjeringen besluttet å forsterke smitteverntiltakene og justere dagens nasjonale anbefalinger, slik at kommunene har kapasitet til å håndtere lokale utbrudd og få på plass mer testkapasitet. Registreringssystemet for tilreisende fra utlandet skal samtidig fases inn.

– Formålet med de nye, strenge tiltakene er å bryte en eventuell ny smittebølge. Vi må nå vente med å gjenoppta sosialt liv til det har gått 14 dager, i det som blir en sosial nyttårspause for alle, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Tiltakene vil foreløpig vare i 14 dager, for å få en bedre oversikt over situasjonen.

 

Anbefalinger for alle i hele landet

Sosial kontakt

 • Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. (Nytt)
 • Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter (Nytt)

Reiser

 • Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.

Skoler og utdanning

 • All undervisning og alle planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler og fagskoler blir digitale frem til 18. januar. (Nytt)
 • Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå. (Nytt)
 • Det gis ikke nasjonale føringer for nedstengning av folkehøgskolene eller bibelskolene. Folkehøgskolene følger anbefalinger og retningslinjer fra lokale helsemyndigheter.

Arbeidsplasser

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette. (Nytt)

Butikker

 • Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll. Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene vurdere om det skal forskriftsfestes antallbegrensninger og adgangskontroll. (Nytt)

Idrett

 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke.

Regler for hele landet

Private sammenkomster og arrangement

 • Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes. (Nytt)
 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert. (Nytt)
 • De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.

Uteliv og serveringssteder

 • Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer. (Nytt)

Kirkevandring

 • De særlige reglene for kirkevandringer oppheves straks, i stedet for fra 15. januar. (Nytt)

Nye tiltak i kommuner og regioner med mye smitte

Regjeringen legger til flere tiltak som kommuner og regioner med stort smittetrykk bør vurdere å innføre.

 • om barneskoler og barnehager skal følge veilederen for "rødt nivå".
 • påbud om bruk av munnbind på offentlig sted der det ikke er mulig å holde avstand på minimum en meter.
 • påbud om hjemmekontor i den utstrekning dette er mulig.
 • påbud om stengning av driften av treningssentre, bingo -og svømmehaller.

Vi har pr. 21. desember ikke påvist smitte i Grane, men en ansatt ved Grane barne- og ungdomsskole, bosatt i en annen kommune, har testet positivt på Covid-19.
22 personer i Grane kommune er testet i dag. Det forventes svar på disse prøvene innen julaften.
En klasse ved Grane barne- og ungdomsskole er satt i karantene til og med 2. juledag. 

Personer som deler husstand med en eller flere som er i karantene, kan leve som andre i samfunnet, forutsatt at den/de som er i karantene er friske. Hvis den/de som er i karantene får symptomer på covid-19 (“sannsynlig covid-19-tilfelle"), anbefales det at hele husstanden er i karantene i påvente av prøvesvar. Hvis det sannsynlige tilfellet tester negativt, opphører karantenen for de andre i husstanden. Hvis testen er positiv skal den testede isoleres og smittesporing igangsettes. Alle nærkontakter settes da i karantene, inklusive alle personer i husstanden.

Inntil vi får oversikt over smittesituasjonen, vil idrettshallen bli stengt for all trening, og det innføres besøksforbud i sykehjemmet.


Vi vil be om at alle som får luftveisinfeksjoner eller mister smak- og/eller luktesans blir testet, uavhengig av om man tilhører en risikogruppe eller ei.
Telefonnummeret til legekontoret som foretar testingen i Grane er 75 18 08 80.
Har du spørsmål du ikke får besvart her kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015.Oppdatert 15.12.2020: Råd som reduserer risiko for smitte i julen

Generelt


De vanlige smittevernrådene gjelder: Husk alltid minst 1 meters avstand mellom personer som ikke bor sammen eller er tilsvarende nære. Legg til rette for at gjestene kan vaske hender ofte eller bruke hånddesinfeksjonsmiddel. Ha gjerne eget håndkle til hver gjest eller papirhåndklær.
 

Få kontakter: Rådet om å redusere antall personer du har kontakt med over tid gjelder fortsatt. Begrens også antallet personer du treffer og varigheten av samværet. Tenk nøye gjennom hva som er nødvendig av sosiale sammenkomster og overnattinger, og hva du kan klare deg uten.
 

Samme gruppe: En måte å begrense antall kontakter på er å holde seg til samme gruppe, der de samme personene møtes over tid. Dette kan være en idé hvis du reiser på besøk til andre deler av landet. Da kan du overnatte hos slekt eller venner over flere dager hvis du holder deg i den samme gruppen. Avstandsrådene gjelder imidlertid fortsatt innad i gruppen.
 

Sykdom og karantene: Har du luftveissymptomer eller er syk med covid-19, skal du ikke dra på besøk eller delta i juleselskap. Det samme gjelder om du er i karantene. Du kan heller ikke reise med fly eller annen offentlig transport, og bør ikke dele privat transport med noen. Bli hjemme eller avlys hvis du selv eller noen i familien din er syk. Det kan være lurt å ha en plan B for hva du gjør hvis noen blir syke. Det kan bety at du/dere må feire julen alene, og selv om det er leit, er dette ett av de viktigste tiltakene for å begrense smittespredningen. Hvis mulig, kan du/de som må bli hjemme, delta digitalt. Husk alltid å teste deg hvis du har symptomer på luftveissykdom!
 

Delt omsorg: Barn og unge som har skilte foreldre med delt omsorg, kan ha normalt samvær med sine foresatte. Ved smitte i ett eller begge hjem, følges vanlige smittevern- og karanteneråd.
 

Faste lekekamerater: Barn kan fortsatt leke med sine faste lekekamerater, enten i kohorten eller med noen andre faste venner. Det er fint om barna leker ute, men noen faste venner kan også komme på besøk inne.

Reiser, besøk og overnatting

Begrens innenlandsreiser som innebærer kontakt med andre på reisen. Det er ikke anbefalt å reise til utlandet om det ikke er strengt nødvendig. Om du likevel reiser, er det svært viktig å være forsiktig på reisen og overholde karantenebestemmelsene når du kommer tilbake.

Reiser: For mange kan det være nødvendig å reise for å besøke familie eller venner i julen, og det er derfor mulig med overnatting av de nærmeste.
 

Overnattingsbesøk: Den generelle anbefalingen om maksimalt 5 gjester på besøk, i tillegg til de som bor i husstanden, gjelder for overnatting også. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan dere være flere. Det innebærer at én familie kan overnatte selv om de har mange barn. Du kan imidlertid ikke innlosjere flere enn at du kan sikre minst 1 meters avstand mellom personer som ikke tilhører samme husstand eller er tilsvarende nære.
 

Tiden: Jo lenger tid man er sammen, desto større er risikoen for at noen som er eller blir smittsomme smitter andre. Det er likevel lavere smitterisiko ved å ha besøk av de samme 5 personene over tid, enn å ha nye gjester hver dag.
 

Risikogruppe: Hvis vertskap eller overnattingsgjester er i en risikogruppe, bør det utvises ekstra hensyn. Vurder å redusere antall gjester.
 

Soverom: Personer fra ulik husstand bør ikke dele soverom.
 

Renhold: Sørg for god hygiene og godt renhold hvis personer fra ulike husstander må dele bad. Husk eget håndkle.
 

Fra område med mye smitte: Dersom du reiser fra et område med mye smitte, bør du være ekstra forsiktig og begrense kontakt med andre i dagene før reisen, og eventuelt de første dagene etter ankomst. Det gjelder særlig før du skal treffe personer i risikogrupper.
 

Hytte: Ved reiser til privat eller leid hytte, gjelder de samme rådene som for gjester og overnattingsbesøk i eget hjem.


Juleselskaper


Maks. to julesamlinger: Du kan ha eller delta på inntil 2 slike samlinger i løpet av julen. Du bør altså ikke ha besøk av 10 gjester to ganger, og i tillegg dra på besøk der du er en del av andres 10 gjester de andre dagene i julen. Da blir det totale antallet kontakter svært mange per person.
 

Plassen begrenser: Selv om du kan ha inntil 10 gjester to av dagene, kan du ikke ha flere enn du har plass til. De som ikke bor sammen, må kunne holde 1 meters avstand.
 

Risikogruppe: Hvis vertskap eller gjester tilhører en risikogruppe, bør det utvises ekstra hensyn. Vurder å redusere antall gjester.
 

Alkohol: Husk at høyt inntak av alkohol kan redusere etterlevelsen av smitteverntiltak.
 

Utendørs: Vi oppfordrer flest mulig til å treffes utendørs. Da kan du være sammen med flere uten at det innebærer høy smitterisiko, så fremt dere holder god avstand. Gå gjerne en tur sammen, ha samling rundt bålet eller ta en akedag.


Husk at det er håp om et lettere 2021!30.11.20: Til dere som skal hjem til jul: Julefeiring og smittevern

Grane kommune ønsker alle velkommen hjem til julefeiring. 

Som alle nå sikkert vet er det mulig å være smittet med Covid-19 uten å ha symptomer. Det gjelder spesielt for unge og friske personer. Vi vet at smitte ofte skjer i forbindelse med sosiale tilstelninger der mange samles.

For å redusere risiko for å ta med koronasmitte hjem til jul, ønsker kommunen at alle går i selvpålagt karantene i minst 7 dager, helst 10 dager før avreise. Videre anbefaler kommunen at alle tester seg 1-2 dager før avreise og 1-2 dager etter hjemkomst. Da vil vi også kunne avdekke smitte og iverksette nødvendige tiltak.

Helsedirektoratet anbefaler å begrense sosial kontakt så mye som mulig. Anbefalingen er maksimalt 5 gjester i tillegg til de som bor i boligen.  Dersom alle gjestene er fra samme husstand kan det være flere enn 5 gjester. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.

Det viktigste med julefeiring er å være sammen med familien sin. Det betyr at studenter på det sterkeste oppfordres til IKKE å oppsøke og omgås andre utenom familien under julehøytideligheten.

Alle studenter og andre vikarer som skal jobbe i de kommunale tjenestene etter hjemkomst må ha et negativt testsvar før de kan starte i arbeidet.

Koronatest er gratis og kan bestilles på legekontoret telefon 751 80 880
 

Espen Nakstads råd til de som skal hjem til jul:

 1. Ha minst mulig nærkontakt med venner og kollegaer 7-10 dager før du reiser hjem. Da er det mindre sannsynlig at du smittes av noen før hjemreisen
 2. Ikke reis hvis du er syk, sitter i karantene eller hjemmeisolasjon
 3. Bruk munnbind under reise dersom du ikke kan holde avstand over 2 meter
 4. Hold avstand til andre, også når du kommer hjem.
 5. Pass på at alle som samles hjemme til jul er friske.
 6. Kos deg i julen selv om det er pandemi

Det anbefales videre at du i 10 dager etter hjemkomst gjør følgende:

 1. Reduser antall nærkontakter.
 2. Skrive nærkontaktliste som vil være svært nyttig ved smittesporing
 3. Hold 2 meters avstand til personer i risikogruppen
 4. Vær særlig nøye med hånd- og hostehygiene
 5. Vær oppmerksom på symptomer på covid-19
 • Hoste
 • Feber
 • Slapphet
 • Tung pust
 • Endret lukt-og smakssans
 • Muskelverk
 • Utslett

Ha lav terskel for å teste deg hvis du får symptomer eller tror du kan være utsatt for smitte.

 

Kommuneoverlegen i Grane

 

Her er oversikt over hvilke anbefalinger og regler som gjelder nasjonalt nå:

Nasjonale anbefalinger

Nye anbefalinger:

 • Holde seg hjemme i størst mulig grad i de kommende ukene og begrense sosial kontakt med andre mennesker.
 • Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen.
 • Unngå unødvendige innenlandsreiser. Unntak: Arbeidsreiser som vurderes som nødvendige og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre .
 • Alle universiteter, høgskoler og fagskoler skal vurdere om de i perioden fremover kan redusere undervisning og annen aktivitet som bidrar til økt mobilitet, blant annet press på kollektivtrafikken.

Anbefalinger som allerede er innført:

 • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Hvis alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. To familier kan møtes selv om de har mange barn.

Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn fem gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter.

Nasjonale regler

Nye regler:

 • Grense på inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler og 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter. Innendørs kan det være inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. Endringen iverksettes midnatt, natt til mandag 9. november.
   
 • Nasjonal skjenkestopp ved midnatt. Serveringssteder med skjenkebevilling kan ikke slippe inn nye gjester etter kl. 22.00. Endringen iverksettes ved midnatt, natt til lørdag 7. november.
   
 • Personer som kommer til Norge må ha fast bopel i landet, eller arbeids- eller oppdragsgiver må gi garanti for egnet oppholdssted ved ankomst til Norge. Personer, inkludert turister og besøkende, som hverken har egen bopel eller arbeids- eller oppdragsgiver i Norge må oppholde seg på karantenehotell og teste seg i karanteneperioden. Dette gjelder også familiemedlemmer som kommer for å besøke slekt i Norge. Helsedirektoratet gis i oppdrag å utrede hvordan disse kravene kan innføres. Frem til dette er etablert, forsterkes grensekontrollen etter eksisterende regelverk.
   
 • Reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. Dersom personen ikke fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise. Dette iverksettes fra midnatt, natt til mandag 9. november. 

 


Gode råd


Klikk for stort bilde  Generelle smittevernsregler:​

 • hyppig vask eller desinfeksjon av hendene
 • hyppig vask av gjenstander som berøres av mange
 • unngå å ta seg i ansiktet med hendene
 • unngå hosting på andre
 • ikke håndhils
 • hold minimum 1 meters avstand til andre
 • hold deg oppdatert på smittesituasjonen via nettsidene fhi.no og helsenorge.no
   


Karantene

 

Hvis du er i karantene skal du:               

 • ikke på jobb, skole eller barnehage

 • ikke reise

 • ikke ta offentlig transport

 • være årvåken på egne symptomer. Ved feber eller luftveissymptomer, skal du isolere deg.

Dette kan du gjøre:

 • gå tur ute alene

 • omgås normalt med de som du bor sammen med

Dette bør du gjøre:

 • unngå steder der folk møtes

 • hold minst 1 meters avstand

Hvor lenge varer karantenen?

Karantene skal gjennomføres i 10 dager når du ellers er frisk og:

 • du kommer hjem fra reise i «røde» land eller områder, eller skraverte land utenfor Schengenområdet

 • du er identifisert som nærkontakt til person med påvist Covid-19


Isolasjon

 

Hvis du er i isolasjon skal du:                   

 • ikke på jobb, skole eller barnehage

 • holde deg innendørs i egen bolig

 • holde minst 1 meters avstand til de du bor sammen med

 • være nøye på hygiene

Dette bør du gjøre

 • benytte et annet sove- og baderom enn øvrige husstandsmedlemmer

 • bruke munnbind i situasjoner hvor regelen om 1 meters avstand ikke kan overholdes

Du er i isolasjon når:

 1. Du utvikler symptomer på luftveisinfeksjon uten forutgående karantene

 2. Du utvikler symptomer på luftveisinfeksjon mens du sitter i karantene

 

Testing - hvis du har symptomer

 

Det testes primært på grunnlag av symptomer på luftveisinfeksjon.

Dersom du testes etter å ha:

 • utviklet symptomer på luftveisinfeksjon uten forutgående karantene skal du forbli i isolasjon til testsvar foreligger. Er denne negativ kan du gå tilbake til hverdagens aktiviteter etter en dags symptomfrihet

 • utviklet symptomer på luftveisinfeksjon mens du sitter i karantene, skal du forbli i isolasjon til testsvar foreligger. Dersom testsvaret er negativt går du tilbake til å være i karantene til karantenetiden er gjennomført. Dersom du ikke er symptomfri når karantenetiden er ferdig, skal du videreføre denne til en dag etter symptomfrihet.

Hvis testsvaret er positivt skal du forbli i streng isolasjon. Kommunens smittesporingsteam vil følge deg opp og gi deg videre instruksjoner.

Testing - hvis du ikke har symptomer

 

Unntaksvis kan det gjennomføres tester på asymptomatiske testpersoner - altså "friske" personer.

Det er vist at mange personer med Covid-19 smitte ikke har symptomer på sykdom. Disse er ikke syke, men er allikevel smittet med viruset og kan smitte andre videre. Asymptomatiske smittebærere er derfor personer som ikke har tegn på sykdom, men som likevel kan ha viruset uten å vite det og dermed smitte andre.

Når det tilbys test til personer uten symptomer, gjøres dette etter en risikovurdering for mulig smittekontakt hos den som testes.  Asymptomatisk test skal gjennomføres i to omganger, en på dag 0 og en tidligst dag 5 etter eksponering/innreise.Klikk for stort bilde 
 

Regjeringens «trafikklys ordning» med inndeling i nivå grønt, nivå gult og nivå rødt er fortsatt gjeldende og vi er på nivå gult. Nivå gult innebærer fortsatt krav til mange tiltak innen flere sektorer. Slik situasjonen i Norge er per nå så er vi nærmere rødt nivå enn grønt!

I forrige situasjonsbilde ble det advart mot at faren for oppblomstring ikke er over. Det er den absolutt ikke! Vi ser nå en større oppblomstring flere land og også i Norge. Enkelte områder i Norge er nå kraftig rammet og har måttet gjeninnføre strenge og inngripende tiltak som stenging av barnehager og SFO. 
I tillegg er det kommet innstramminger fra nasjonalt hold.

Vi ønsker ikke nye smitteutbrudd i Grane med tilhørende nye tiltak. Dette er svært ressurskrevende og selvfølgelig svært uheldig for de som blir smittet/berørt av Covid-19. Vi har hele tiden hatt som utgangpunkt at det å drive forebyggende arbeid i alle ledd gir best gevinst og det har det gjort til nå.   Men vi er absolutt avhengig av at innbyggere, besøkende og de som jobber Grane men som bor i annen kommune bidrar.  Derfor anmoder vi på det sterkeste å holde seg hjemme hvis en er syk/har symptomer på luftveisinfeksjoner, holde den nødvendige avstanden og opprettholde god håndhygiene. Altså følge de nasjonale smittervernfaglige rådene og retningslinjene som til enhver tid er gjeldende.

Statistikken viser økt smitte blant ungdom. Vi leser i aviser og en hører på nyhetssendingene om større ansamlinger av ungdommer på hjemmefester. En har forståelse for at en har lyst å samles men en må likevel tenke på flere enn seg selv i denne vanskelige tiden. Vi hører også om voksne som har selskaper med flere enn det som er satt som grense for hvor mange som kan møtes.  Det er behov for å gjengi gjeldende regler samt forskjellen på offentlig og privat arrangement:

 • Har man et privat arrangement kan en ha opptil 20 gjester, så lenge en meters avstand og de generelle smittevernområdene overholdes.
 • Har man et offentlig arrangement kan en ha opptil 200 gjester, men må ha leid lokale med tilstrekkelig plass til å huse alle gjester slik at en meters avstand kan overholdes. I tillegg må man ha en ansvarlig arrangør som sørger for at de generelle smittevernområdene og en meters avstand overholdes, i tillegg til å ha kontroll på alle gjester som er tilstede.

Grane kommune er forberedt på at det kan skje en negativ utvikling, altså flere smittetilfeller. Vi er i beredskap og har tilfredsstillende lager av smittevernutstyr. Det er laget scenarioer og planer for hvordan en i praksis skal kunne håndtere en slik situasjon på en best mulig måte. Hvis vi skulle få lokale smitteutbrudd vil det bli håndtert på vanlig måte og etter beste evne med testing, isolering, smittesporing og karantene (TISK). 

Finn informasjon om koronaviruset her

Øyvind Toft 
rådmann