Til deg som er i karantene

Har du vært i nærkontakt med en som er smittet av koronavirus? Da skal du i karantene og teste deg snarest mulig. Dersom du er nærkontakt, blir du kontaktet gjennom smittesporing og du får beskjed om hva som gjelder for deg. Hovedpoenget med å sitte i karantene er at du skal unngå å smitte andre i tilfelle du selv er smittet. 

Hva er en nærkontakt?

Har du vært i nærheten av en smittet person i løpet av de 48 timene før han eller hun fikk de første symptomene, så er du en nærkontakt. Dersom den smittede ikke har symptomer, gjelder det innen 48 timer før den positive testen ble tatt. Det forutsetter:

 • mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter, eller
 • direkte fysisk kontakt, eller
 • direkte kontakt med kroppsvæsker (for eksempel spytt, snørr og tårer).

Hvordan skal du gjennomføre karantenen?

Karantenen varer i 10 døgn fra den dagen kontakten med den smittede skjedde (som er dag 0). Når du er i karantene skal du oppholde deg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. Du skal bare oppholde deg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet hvis du kan unngå nærkontakt med andre enn de du bor med til vanlig. Personer i karantene skal ikke:

 • gå på jobb, skole eller barnehage
 • reise innenlands eller utenlands
 • oppsøke steder hvor det er vanskelig å holde nødvendig avstand til andre personer
 • ta offentlig transport 
 • ta imot besøk. Barn som er i karantene kan ikke ha lekekamerater utover de som befinner seg i hjemmet. 
 • ha nærkontakt med andre som er satt i karantene
 • oppsøke offentlige steder, slik som butikker, apotek og kafeer. Ved mangel på alternativer, kan du gjøre nødvendige ærender i butikk eller apotek, men du må sørge for å holde nok avstand (det vil si minst to meter) til andre og unngå kø.

Vi anbefaler ny test på dag sju 

Karantenen varer i ti døgn, men den kan avbrytes tidligere dersom du tester negativt på en ny test som er tatt tidligst sju døgn etter at du hadde siste kontakt med den smittede (eventuelt sju døgn etter ankomst til Norge dersom du sitter i reisekarantene). Grane kommune anbefaler at du tester deg på nytt etter dag sju. Det gjelder selv om du ikke har symptomer. 

 

Ventekarantene for de du bor sammen med

Dersom du har hatt nærkontakt med en smittet, så er husstandsmedlemmene dine pliktige til å være i karantene mens du venter på første prøvesvar. Det kalles ventekarantene. De er unntatt dersom de selv har hatt covid-19 eller er vaksinert. De kan gå ut av karantenen dersom du tester negativt på første koronatest. 

 

Du kan slippe karantene dersom du er vaksinert

 • Er du fullvaksinert eller har hatt covid-19 de siste seks månedene, så trenger du ikke å gå i smittekarantene.
 • Hvis du bare har fått første vaksinedose (og det er mer enn tre uker siden du fikk vaksinen), så må du teste deg mellom dag tre og sju etter at du hadde nærkontakt med den smittede. Dersom koronatesten er negativ, slipper du å gå i karantene. Om du ikke ønsker å teste deg, må gå i karantene. 
 • Unntakene for vaksinerte gjelder bare for smittekarantene. Har du vært i utlandet, gjelder de samme karantenereglene for vaksinerte og ikke-vaksinerte. 

Råd til deg som er i karantene

Her er noen tips til hvordan du kan unngå å smitte andre i løpet av karantenetiden, dersom det viser seg at du selv har korona:

 • Gå alene og hold minst to meters avstand til andre dersom du går tur
 • Unngå klemming og annen fysisk kontakt med familiemedlemmene dine
 • Ikke del på håndduker og såpestykker, og sørg for hyppig rengjøring dersom flere bruker samme bad og toalett
 • Unngå vannkarafler, serveringsbestikk og lignende ved felles måltider
 • Sørg for daglig rengjøring av fjernkontroller, strømbrytere, dørhåndtak og andre berøringspunkter i hjemmet

I noen tilfeller er karantenetiden 15 dager

Bor du sammen med en som er smittet av korona? Da må du og resten av husstanden i karantene. Dersom dere ikke kan være fysisk adskilt fra den syke (altså være i ulike rom under hele karantenen), er karantenetiden 15 dager fra sistemann ble syk eller testet positivt. Dette gjelder for eksempel for mindre boliger eller for familier med barn. 

Les Folkehelseinstituttets råd og informasjon om karantene
Karantenesjekken: Se hvilke regler som gjelder for deg (Helsedirektoratet)