Eiendomstakst/eiendomsskatt - Offentlig ettersyn

Kommunestyret i Grane har vedtatt at eiendomsskattesatsen for eiendommer med bolig og fritidsbolig for skatteåret 2023, er 4 promille. Øvrige eiendommer har skattesats 7 promille.

.

Skatteseddel sendes til hver enkelt eiendomsbesitter.

I tillegg ligger skattelistene ute til offentlig ettersyn i perioden 11. april - 2. mai 2023.


Skattelistene finner du her:


Skatteliste 2023 - Offentlig ettersyn (PDF, 390 kB)

Skatteliste 2023 - Offentlig ettersyn - Fritak (PDF, 152 kB)


Listene ligger også i servicetorget og biblioteket.

 

Klage på eiendomstakst/eiendomsskatt fremsettes skriftlig innen 23. mai 2023:

 

Benytt vårt elektroniske skjema for innsending av klage


Evt:

E-post:    post@grane.kommune.no

Adresse:  Industriveien 2, 8682 Trofors

 

Les mer om klageadgang her

 

.