Spørsmål om koronaviruset?

Eiendomstakst/eiendomsskatt - Offentlig ettersyn

Kommunestyret i Grane har vedtatt at eiendomsskattesatsen for eiendommer med bolig og fritidsbolig for skatteåret 2021, er 4 promille. Øvrige eiendommer har skattesats 7 promille.

 

 

Skatteseddel sendes til hver enkelt eiendomsbesitter.

(Har du levert klage for 2020 allerede, blir dette behandlet fortløpende, og nye skattesedler vil bli sendt ut. Saksbehandlingen er forsinket.)

I tillegg legges skattelistene ut til offentlig ettersyn fra og med 1. mars, til 26. mars 2021.


Skattelistene finner du her:

Skatteliste - Offentlig ettersyn 2021 (PDF, 388 kB)

Skatteliste - Offentlig ettersyn 2021 - Fritak (PDF, 175 kB)


Listene ligger også i servicetorget og biblioteket.

 

Klage på takst/skatt for 2021 fremsettes skriftlig innen 16. april 2021:

 

E-post:    post@grane.kommune.no

Adresse:  Industriveien 2, 8682 Trofors

 

.