Eiendomstakst/eiendomsskatt - Offentlig ettersyn

Kommunestyret i Grane har vedtatt at eiendomsskattesatsen for eiendommer med bolig og fritidsbolig for skatteåret 2022, er 4 promille. Øvrige eiendommer har skattesats 7 promille.

 

Skatteseddel sendes til hver enkelt eiendomsbesitter.

I tillegg ligger skattelistene ute til offentlig ettersyn i perioden 23. mai - 1. juli 2022.


Skattelistene finner du her:

Skatteliste 2022 - Offentlig ettersyn (PDF, 391 kB)

Skatteliste 2022 - Offentlig ettersyn - Fritak (PDF, 178 kB)


Listene ligger også i servicetorget og biblioteket.

 

Klage på eiendomstakst/eiendomsskatt for 2022 fremsettes skriftlig 
innen 1. juli 2022:

 

Benytt vårt elektroniske skjema for innsending av klage


Evt:

E-post:    post@grane.kommune.no

Adresse:  Industriveien 2, 8682 Trofors

 

Les mer om klageadgang her

 

.