Endringer av forskrift og kart over løypenett for snøscooter i Grane kommune - Høring og offentlig ettersyn

Grane kommune legger ut endringer av forskrift og kart over løypenett for snøscooter i Grane kommune til høring og offentlig ettersyn, med hjemmel i Motorferdsellovens § 4a, Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 4a, Plan- og bygningsloven § 11-14 og Forvaltningsloven kap. VII. 

Høringsfristen er 6 uker fra kunngjøringdato 21. september 2021.

.

Det kommunale driftspersonellet har i løpet av de to siste sesongene gjort en nærmere vurdering av løypene i Grane. Resultatet av dette arbeidet er at administrasjon foreslår 15 endringer av eksisterende løyper. Det er et mål å gjøre løypenettet mer lettkjørt ved å legge om deler av løypene som har vist seg å være noe krevende både for brukerne å kjøre i, og for driftspersonellet å vedlikeholde. Endringene vil føre til mindre kjøring i skråland og bratte partier, samt føre til mindre arbeid med vedlikehold for kommunens driftspersonell. De fleste endringene er av mindre omfang.

I tillegg har administrasjon åpnet for forslag om nye løyper og endringer av eksisterende løyper.  Dette ble kunngjort i Helgelendingen, Grane Bygdeblad og på kommunens hjemmeside og facebookside, med frist 15.05.21.  Resultatet av denne prosessen er at administrasjon fremmer forslag om 11 nye løyper til høring og offentlig ettersyn.
 

Oversikt over endringene nedenfor illustrert på kart: (PDF, 24 MB)

 1. Endring i Jamtfjelldalen (Statskog SF).  Mindre omlegging av eksisterende løype.
 2. Endring i Jamtfjelldalen (Statskog SF).  Mindre omlegging av eksisterende løype.
 3. Ny løype mellom Fjellbekkmoen og eksisterende løype ved Nordfjellskogen på Pilfjellet (Statskog SF), etter ønske fra Trofors Skilag og bygdefolket i Austervefsna.
 4. Endring ved Falkgjotlia (Statskog SF).  Mindre omlegging av eksisterende løype.
 5. Endring ved Danielåsen (Statskog SF).  Mindre omlegging av eksisterende løype.
 6. Endring ved Risryggen (Statskog SF).  Omlegging av eksisterende løype.
 7. Endring ved Lia (Statskog SF).  Mindre omlegging av eksisterende løype.
 8. Endring ved Lia (Statskog SF).  Mindre omlegging av eksisterende løype.
 9. Ny løype ved Bruholen (privat grunn).  Etablering av alternativ løype som kan benyttes når det ikke er mulig å krysse Litj-Fiplingelva.   
 10. Ny løype ved Hammarn i Fiplingdal (privat grunn).  Tilknytning til privat grunneier som tilbyr innendørs lagring av snøscootere.
 11. Endring ved Ol-Sjursatjønna (Statskog SF).  Mindre omlegging av eksisterende løype.
 12. Ny løype ved Krokaskardet (Statskog SF).  Etablering av alternativ løype mellom Fiplingdalen og Bæråsen.
 13. Ny løype ved Kvitsand (privat grunn og Statskog SF), mellom felles parkeringsplass og løypa på Nedre Fiplingvatn, etter ønske fra grunneier og hytteeiere i området.
 14. Ny løype ved Nyrud (privat grunn og Statskog SF), mellom felles parkeringsplass og løypa på Nedre Fiplingvatn, etter ønske fra grunneier og hytteeiere i området.
 15. Ny løype ved Granlia (privat grunn og Statskog SF), mellom felles parkeringsplass og løypa på Nedre Fiplingvatn, etter ønske fra hytteeiere i området.
 16. Endring ved Simskarbukta (privat grunn og Statskog SF), for å unngå en strekning med ustabile isforhold.
 17. Endring ved Simskaret (privat grunn), for å øke avstanden mellom løypa og hyttebebyggelsen.
 18. Endring ved Tøymskarlia (privat grunn).  Mindre omlegging av eksisterende løype.
 19. Endring ved Tøymskarlia (privat grunn).  Mindre omlegging av eksisterende løype.
 20. Endring ved Tøymskarlia (privat grunn).  Mindre omlegging av eksisterende løype.
 21. Ny løype mellom Store Svenningvatn og Kjerringvatn Gård langs gammel E6 (privat grunn og Statskog SF), etter ønske fra hytteeiere ved Store og Lille Svenningvatnet og i Holmvassdalen.
 22. Endring ved Kjerringvatn gård (privat grunn), etter bygging av ny E6 forbi Kjerringvatnet.
 23. Ny løype ved Sætertjønna (Statskog SF), som kan benyttes når det er dårlig is / mye overvann, etter ønske fra hytteeiere i området.
 24. Ny løype ved Litj-Majavatn (privat grunn og Statskog SF), mellom felles parkeringsplasser og eksisterende løype ved Sætertjønna, etter ønske fra hytteeiere i området.
 25. Ny løype ved Langtangen (privat grunn og Statskog SF), mellom felles parkeringsplass og løypa på Majavatn, etter ønske fra Langtangen hytteforening.
 26. Endring ved Tomasvatnet (privat grunn).  Mindre omlegging av eksisterende løype, for å unngå en strekning med ustabile isforhold.


Oversiktskart med endringer (PDF, 14 MB)

Vedtaket gjort i Utvalg for næring og naturforvaltning 1. september 2021 (PDF, 2 MB)

Planbeskrivelse (PDF, 13 MB)

Forskrift med endringer (PDF, 366 kB)

 

Høringsfristen er 6 uker fra kunngjøringdato 21. september 2021

 

 

.