Forslag for detaljregulering for Fellingfors Næringspark - Høring og offentlig ettersyn

Utvalg for næring og naturforvaltning har i møte 11.11.2020, sak 039/20 gjort følgende vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 vedtas det at forslag til detaljregulering for Fellingfors Næringspark sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Frist:  15. januar 2021

.

Her kan du lese høringsdokumentene:


Planbeskrivelse 28.05.20 (PDF, 3 MB)

Plankart 28.05.20 (PDF, 4 MB)

Reguleringsbestemmelser 28.05.20 (PDF, 543 kB)

Planprogram 29.06.17 (PDF, 4 MB)

Møtereferat Næringstomt Fellingfors (PDF, 2 MB)

Vedtaksbrev_planprogram (PDF, 469 kB)

Vedtaksbrev NNU 11.11.20 - Høring og offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering for Fellingfors Næringspark (PDF, 530 kB)

Vedlegg til geotekn. grunnundersøkelse (PDF, 3 MB)

Fil geoteknisk grunnundersøkelse kommer...
 

Kommentarer / merknader kan rettes til Grane kommune, Industriveien 2 8680 Trofors, eller til  post@grane.kommune.no
 

Frist:  15. januar 2021

 

.