Utslippssøknad Svenningelv-Lien - Høring og offentlig ettersyn

Statens Vegvesen sin søknad om tillatelse til utslipp fra midlertidige anleggsarbeider i forbindelse med bygging av tunneler på ny trase for E6 strekningen Svenningelv–Lien legges ut til offentlig gjennomsyn.

Høringsfrist:  19. mars 2021

.

Her kan du lese høringsdokumentene:

Svenningdal-Lien - Utslipssøknad, bygging og drift (PDF, 4 MB)

 

Svenningdal-Lien - YM plan (PDF, 3 MB)

 

Svenningdal-Lien - Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan - Vollen deponi (PDF, 9 MB)

 

 

Uttalelser til søknaden sendes Grane kommune innen 19. mars 2021:E-post:    post@grane.kommune.no

Adresse:  Industriveien 2, 8682 Trofors

 

 

.