Spørsmål om koronaviruset?

Varsel om oppstart av kommuneplanens samfunnsdel for Grane kommune og høring av planprogram

Formannskapet har i møte den 08.02.2021 vedtatt oppstart av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.

Høringsfrist: 19.4.2021.

Les mer om kunngjøringen her.