Verneplan for skog på statsgrunn på Helgeland - Høring

Trolsk stemning ved Spelremvatnet. Ragnhild Mjaaseth Statsforvalteren i Nordland sender på høring et forslag til verneplan for skog på Statskog SFs grunn i kommunene Hemnes, Vefsn, Grane og Hattfjelldal. Planen inneholder forslag om opprettelse av 11 nye naturreservater, samt utvidelse av 7 eksisterende naturreservater og 1 nasjonalpark.

Høringsfrist: 15. november 2021

.

Statsforvalterens forslag omfatter 11 områder i Grane kommune. 

Område:                                                                                 

 • Austervefsna (utvidelse av eksisterende naturreservat) 221 daa.
 • Breiskardet 4980 daa.
 • Danielåsen (utvidelse av eksisterende naturreservat) 8756 daa.
 • Holmvassdalen (utvidelse av eksisterende naturreservat) 15252 daa. 
 • Kappfjellmoen 120 daa.
 • Litlfiplingdalselva (utvidelse av eksisterende naturreservat) 2472 daa.
 • Litlfjellet 926 daa.
 • Lomsdal-Visten (utvidelse av eksisterende naturreservat) 3721 daa.
 • Spelremvatnet 747 daa.
 • Stavvassdalen 4929 daa.
 • Svartvasselva 204 daa. Åpent kontor i Grane 

På grunn av usikkerhet knyttet til korona vil Statsforvalteren ikke holde åpne folkemøter, men dersom det er behov for det, stille opp på befaring, møter eller ta en prat på telefonen.

Tirsdag 28. september vil Ragnhild Redse Mjaaseth fra Statsforvalteren i Nordland ha kontordag ved kommunehuset på Trofors. Åpningstiden er klokken 10.00-14.00.


Les mer om verneforslaget og hvordan du kan gi høringsuttalelse på nettsiden til Statsforvalteren i Nordland

 

Høringsfrist: 15. november 2021

 

.