Spørsmål om koronaviruset?

Bevilgning for salg, skjenking og servering