Kommunalt næringsfond

Det kommunale næringsfondet skal i første rekke benyttes til næringsformål som bedriftsutvikling, etableringstilskudd, investeringer i bedrifter og til kommunale næringstiltak.


Tilskudd fra Kommunalt næringsfond til bedriftsetablering eller bedriftsutvikling kan innvilges med 25 % av godkjente kostnader inntil en investeringsramme på kr. 300 000,- eks. moms. Investeringer inntil kr. 100 000,- ikke er tilskuddsberettiget.

Det er en forutsetning at søker er registrert i foretaksregisteret.

Teknisk / Næringsavdelingen eller Grane Næringsutvikling AS kan gi nærmere informasjon om tilskuddsordningen.

Støtten er et distrikts- og regionalpolitisk virkemiddel. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis. Hele tilskuddet kan ikke bli utbetalt før prosjektet er avsluttet og revisorattestert regnskap er sendt inn.

Utfyllende informasjon finner du her:


Partnere
Fylkeskommunen og Innovasjon Norge kan være rådgivere for kommunen.

Kontakt

Torgar Eggen
Landbruks- og reindriftssjef
E-post
Telefon 75 18 22 54
Mobil 95 22 14 96

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
mandag - onsdag - torsdag
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart