Spørsmål om koronaviruset?

Kommunalt næringsfond

Det kommunale næringsfondet skal i første rekke benyttes til næringsformål som bedriftsutvikling, etableringstilskudd, investeringer i bedrifter og til kommunale næringstiltak.


Tilskudd fra Kommunalt næringsfond til bedriftsetablering eller bedriftsutvikling kan innvilges med 30 % av godkjente kostnader inntil en investeringsramme på kr. 200 000,- eks. moms. Det er en forutsetning at søker er registrert i foretaksregisteret.
Teknisk / Næringsavdelingen eller Grane Næringsutvikling AS kan gi nærmere informasjon om tilskuddsordningen.
For investeringer over kr. 200 000,- kan det søkes om tilskudd fra Næringsfond – Vefsna.

Støtten er et distrikts- og regionalpolitisk virkemiddel. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis. Hele tilskuddet kan ikke bli utbetalt før prosjektet er avsluttet og revisorattestert regnskap er sendt inn.

Utfyllende informasjon finner du her:

Kommunalt næringsfond


Partnere
Fylkeskommunen og Innovasjon Norge kan være rådgivere for kommunen.

Kontakt

Torgar Eggen
Jordbrukssjef
E-post
Telefon 75 18 22 76
Mobil 952 21 496

Åpningstider

Kommunale kontor
Åpningstider: klokken 08.00 - 15.00 mandag - fredag.
Servicetorgets åpningstider: klokken 10.00 - 14.00 mandag - fredag.
 

Adresse

Industriveien 2,
8680 Trofors

 

Kart