Spørsmål om koronaviruset?


Se vår samleside om koronaviruset i Grane kommune
 

Grane kommune har opprettet en støttetelefon for deg som har behov for å snakke med noen i ei krevende tid. Tilbudet er bemannet av Enhet for psykisk helse, mandag - fredag mellom klokken 10 og 15.  
Telefon nr. 94 86 73 92.

Vefsnafondet

Grane kommune fikk 60 millioner som kompensasjon da Vefsna ble vernet mot kraftutbygging i juni 2009.
I tilsagnsbrevet fra Nærings og Handelsdepartementet følger et regelverk for bruk av midlene.


Det kan søkes om tilskudd eller lån fra Vefsnafondet i Grane, utfyllende informasjon finner du her:

VefsnafondetVedtekter for Grane kommunes Næringsfond – Vefsna (PDF, 800 kB)