Eiendomsskattelister

Eiendomsskattelistene legges ut for offentlig ettersyn i minst 3 uker fra 1. mars.


Listene inneholder opplysning om gårdsnummer / bruksnummer / festenummer / seksjonsnummer.

Det legges ut lister for:

Papirutgave av listene ligger ute på servicetorget i kommunehuset, i samme periode.