Eiendomsskattelister

Eiendomsskattelistene legges ut for offentlig ettersyn i minst 3 uker fra 1. mars.


Listene inneholder opplysning om gårdsnummer / bruksnummer / festenummer / seksjonsnummer.

Det legges ut lister for:

  • eiendommer med utskrevet takstgrunnlag og eiendommer med fritak i henhold til 

         eiendomsskattelova § 5

  • eiendommer med fritak i henhold til 

         eiendomsskattelova § 7


Årets eiendomsskattelister finner du her

Papirutgave av listene ligger ute på servicetorget i kommunehuset, i samme periode.

 

 

Kontakt

Monica Hoff
Økonomisjef
E-post
Telefon 75 18 22 34
Mobil 97 63 81 89