Kommunal inkasso

Hvis du ikke betaler en faktura fra Grane kommune kan den gå til tvangsinnkreving. Kostnader påløper.


Kommunens økonomiavdeling krever inn alle kommunale krav.

Purringer

Hvis du ikke betaler en faktura ved forfall påløper purregebyr. Dette går automatisk og det gis ingen betalingsutsettelse.

Barnehage og skolefritidsordning, husleie kommunale bygg, egenandel hjemmetjenester, opphold sykeheim, egenandel fysioterapi, byggesaksgebyr, oppmålingsgebyr, tilknytningsgebyrer for vann og avløp, tvangsmulkter gitt av kommunen, erstatning for ikke innleverte bøker til biblioteket, andre fakturakrav fra kommunen:

  1. Første purring sendes ca. 20 dager etter forfall.
  2. Andre purring sendes direkte til Lindorff etter første purrings forfall.

Årsgebyr for kommunale eiendomsgebyr, og eiendomsskatt har egen prosedyre for innkreving:

  1. Første purring sendes ca. 20 dager etter forfall.
  2. Andre purring sendes etter ca. 14 dager etter første purrings forfall.

 

Hvis du ikke betaler - tvangsinndriving

Dersom du ikke betaler frivillig vil vi starte rettslig innkreving, som påfører deg ytterligere kostnader. Den rettslige inkassoen starter etter opprinnelig forfall. 

Utlegg kan tas i lønn og/eller trygd.

Klage

Hvis du mener at kravet er feil (du bestrider kravet), må du sende en skriftlig klage til oss innen fristen på betalingsoppfordringen. Hvis klagen ikke blir tatt til følge, og du likevel ikke betaler, vil kravet gå videre til rettslig inndriving.

Benytt gjerne vårt elektroniske skjema ved innsending av klage

 

Kontakt

Tone Fiplingdal
Konsulent
E-post
Telefon 75 18 22 31
Mobil 97 04 79 19

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
mandag - onsdag - torsdag
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart