Barnehage

Grane kommunale barnehage har følgende satser:

 

 Tilbud

 Satser, kr:

 Barnehage – hel plass

3040,-

 Deltidstilbud pr. dag

695,-

 Halv plass

1735,-

 4 dager/uka

2780,-

 3 dager/uka

2085,-

 2 dager/uka

1390,-

 1 dag/uka

695,-

 Ekstra dager barnehage

270,-

 Utvidet åpningstid/ekstra timer/barnehage

60,-

 

For priser i privat barnehage må du se på nettsida til den enkelte barnehage.

Søskenmoderasjon

Foreldre med mer enn ett barn i barnehage får søskenmoderasjon. Søsken må bo i samme husholdning.
Du trenger ikke søke om søskenmoderasjon for flere barn. Den regnes ut automatisk.

Søskenmoderasjon blir regnet ut etter hvilken plasstype barnet har:

  • For første barn må du betale vanlig pris
  • For barn nummer to får du 30 prosent søskenmoderasjon
  • For barn nummer tre eller flere får du 50 prosent søskenmoderasjon

Satser for mat i barnehagen:

 Tilbud

 Satser, kr:

 Hel plass

260,00

 Halv plass

130,00

 3 dager/uka

156,00

 2 dager/uka

104,00

 1 dag/uka

52,00

 Ekstra dager

26,00

 Kosepenger

76,00

 

Forskriften om foreldrebetaling i barnehager (Lovdata).

Nærmere informasjon om foreldrebetaling finner du på Utdanningsdirektoratets hjemmeside