Spørsmål om koronaviruset?

Barnehage

Grane kommunale barnehage har følgende satser:

 

 Tilbud

 Satser, kr:

 Barnehage – hel plass

3.135,00

 Deltidstilbud pr. dag

715,00

 Halv plass

1.787,00

 4 dager/uka

2.860,00

 3 dager/uka

2.145,00

 2 dager/uka

1.430,00

 1 dag/uka

715,00

 Ekstra dager barnehage

277,00

 Utvidet åpningstid/ekstra timer/barnehage

63,00

 

For priser i privat barnehage må du se på nettsida til den enkelte barnehage.

Søskenmoderasjon

Foreldre med mer enn ett barn i barnehage får søskenmoderasjon. Søsken må bo i samme husholdning.
Du trenger ikke søke om søskenmoderasjon for flere barn. Den regnes ut automatisk.

Søskenmoderasjon blir regnet ut etter hvilken plasstype barnet har:

  • For første barn må du betale vanlig pris
  • For barn nummer to får du 30 prosent søskenmoderasjon
  • For barn nummer tre eller flere får du 50 prosent søskenmoderasjon

Satser for mat i barnehagen:

 Tilbud

 Satser, kr:

 Hel plass

270,00

 Halv plass

137,00

 3 dager/uka

165,00

 2 dager/uka

110,00

 1 dag/uka

55,00

 Ekstra dager

28,00

 Kosepenger

80,00Søknad om redusert foreldrebetaling sendes via vårt elektroniske søknadsskjema

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Forskriften om foreldrebetaling i barnehager (Lovdata).

Nærmere informasjon om foreldrebetaling finner du på Utdanningsdirektoratets hjemmeside