Barnehage

Grane kommunale barnehage har følgende satser:

 Tilbud Satser, kr:
 Barnehage – hel plass

3.000,00

 Barnehage – halv plass

1.750,00

 Deltidstilbud pr. dag

700,00

 Ekstra dager barnehage

300,00

 

Søskenmoderasjon

Foreldre med mer enn ett barn i barnehage får søskenmoderasjon. Søsken må bo i samme husholdning.
Du trenger ikke søke om søskenmoderasjon for flere barn. Den regnes ut automatisk.

Søskenmoderasjon blir regnet ut etter hvilken plasstype barnet har:

  • For første barn må du betale vanlig pris
  • For barn nummer to får du 30 % søskenmoderasjon
  • Fra barn nummer tre - gratis
     

Satser for mat i barnehagen:
 

 Tilbud Satser, kr:
 Hel plass

440,00

 Halv plass

220,00

 Dag/uke

90,00

 Ekstra dager

42,00

 

 Søknad om redusert foreldrebetaling sendes via vårt elektroniske søknadsskjema

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Forskriften om foreldrebetaling i barnehager (Lovdata)

Nærmere informasjon om foreldrebetaling finner du på Utdanningsdirektoratets hjemmeside

 

.