Barnehage

Grane kommunale barnehage har følgende satser:

 

 Tilbud

 Satser, kr:

 Barnehage – hel plass

3.050,00

 Barnehage – halv plass

1.750,00

 Deltidstilbud pr. dag

700,00

 Ekstra dager barnehage

300,00

 

Søskenmoderasjon

Foreldre med mer enn ett barn i barnehage får søskenmoderasjon. Søsken må bo i samme husholdning.
Du trenger ikke søke om søskenmoderasjon for flere barn. Den regnes ut automatisk.

Søskenmoderasjon blir regnet ut etter hvilken plasstype barnet har:

  • For første barn må du betale vanlig pris
  • For barn nummer to får du 30 prosent søskenmoderasjon
  • For barn nummer tre eller flere får du 50 prosent søskenmoderasjon
     

Satser for mat i barnehagen:
 

 Tilbud

 Satser, kr:

 Hel plass

340,00

 Halv plass

170,00

 Dag/uke

68,00

 Ekstra dager

32,00

 Kosepenger

100,00Søknad om redusert foreldrebetaling sendes via vårt elektroniske søknadsskjema

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Forskriften om foreldrebetaling i barnehager (Lovdata)

Nærmere informasjon om foreldrebetaling finner du på Utdanningsdirektoratets hjemmeside

 

.