Barnehage

Grane kommunale barnehage har følgende satser:

Her finner du oversikt over gjeldende betalingssatser i Grane kommunale barnehage

Søskenmoderasjon

Foreldre med mer enn ett barn i barnehage får søskenmoderasjon. Søsken må bo i samme husholdning.
Man trenger ikke søke om søskenmoderasjon for flere barn. Den regnes ut automatisk.

Søskenmoderasjon blir regnet ut etter hvilken plasstype barnet har:

  • For første barn må det betale vanlig pris
  • For barn nummer to får man 30 % søskenmoderasjon
  • Fra barn nummer tre - gratis
Søknad om redusert foreldrebetaling sendes via vårt elektroniske søknadsskjema

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Forskriften om foreldrebetaling i barnehager (Lovdata)

Nærmere informasjon om foreldrebetaling finner du på Utdanningsdirektoratets hjemmeside

 

.