Spørsmål om koronaviruset?

Bygg - Oppmåling - Planer


Byggesaksgebyr

 Hovedpostene for byggesaksgebyrer

 Gebyr, kr:

 Byggetillatelse næringsbygg (200 m²)

14.770,00

 Byggetillatelse bolighus i 2 et. (120 m²)

8.753,00

 Byggetillatelse mindre bygg/hytter (60 m²)

5.525,00

 Endring av byggesak

1.316,00

 Godkjenning av foretak

2.520,00

 Meldingssaker

1.616,00

 

Oppmålingsgebyr

 Hovedpostene for oppmålingsgebyr

 Gebyr, kr:

 Oppretting av grunneiendom 0-500 m²

7.641,00

 Oppretting av større grunneiendom

15.281,00

 Punktfeste, oppmåling

7.641,00

 Grensejustering, festegrunn, jordsameie

2.546,00

 Arealoverføring, kr 1 000 pr. daa over 0,5 daa

10.187,00

 Betjening av henvendelser, feltarbeid pr. time

1.273,00

 Timepris kontorarbeid

945,00

 Tinglysingsgebyr, tillegg til Statens kartverk

126,00

 Saksbehandlingsgebyr delingssak

2.185,00

 

Gebyr for plan- og dispensasjonsbehandling

 Hovedpostene for plan- og disp.behandling

 Gebyr, kr:

 Behandling av planprogram

3.277,00

 Behandling av konsekvensutredning

3.277,00

 Dispensasjon reg.planer som ikke krever høring

2.185,00

 Dispensasjon reg.planer som krever høring

3.277,00

 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel LNF m/forbud

5.463,00

 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel øvrige områder

3.277,00

 Mindre vesentlig reguleringsendring

5.463,00

 Reguleringsplanbeh. – enkel plan i utbyggingsområde

8.742,00

 Reguleringsplanbeh. – i LNF m/forbud og ressurskrav

27.318,00

 Avgiftsreduksjon for digital plan i SOSI-format 25 %

 

 

Gebyr for salg av info til Norsk eiendomsselskap

 Hovedpostene

 Gebyr, kr:

 Landbrukseiendom / gårdskart

232,00

 Matrikkelbrev

234,00

 Målebrev

122,00

 Godkjente bygningstegninger

339,00

 Ferdigattest / Midlertidig brukstillatelse

122,00

 Vei, vannforsyning, og avløpsforhold

116,00

 Komm. avgifter og eiendomsskatt

122,00

 Restanser og legalpant

122,00

 Gjeldende planstatus med bestemmelser

178,00