Bygg - Oppmåling - Planer


Byggesaksgebyr

 Hovedpostene for byggesaksgebyrer

 Gebyr, kr:

 Byggetillatelse næringsbygg (200 m²)

14.340,00

 Byggetillatelse bolighus i 2 et. (120 m²)

8.498,00

 Byggetillatelse mindre bygg/hytter (60 m²)

5.364,00

 Endring av byggesak

1.278,00

 Godkjenning av foretak

2.447,00

 Meldingssaker

1.569,00

 

Oppmålingsgebyr

 Hovedpostene for oppmålingsgebyr

 Gebyr, kr:

 Oppretting av grunneiendom 0-500 m²

7.418,00

 Oppretting av større grunneiendom

14.836,00

 Punktfeste, oppmåling

7.418,00

 Grensejustering, festegrunn, jordsameie

2.472,00

 Arealoverføring, kr 1 000 pr. daa over 0,5 daa

9.890,00

 Betjening av henvendelser, feltarbeid pr. time

1.236,00

 Timepris kontorarbeid

917,00

 Tinglysingsgebyr, tillegg til Statens kartverk

122,00

 Saksbehandlingsgebyr delingssak

2.121,00

 

Gebyr for plan- og dispensasjonsbehandling

 Hovedpostene for plan- og disp.behandling

 Gebyr, kr:

 Behandling av planprogram

3.182,00

 Behandling av konsekvensutredning

3.182,00

 Dispensasjon reg.planer som ikke krever høring

2.121,00

 Dispensasjon reg.planer som krever høring

3.182,00

 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel LNF m/forbud

5.304,00

 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel øvrige områder

3.182,00

 Mindre vesentlig reguleringsendring

5.304,00

 Reguleringsplanbeh. – enkel plan i utbyggingsområde

8.487,00

 Reguleringsplanbeh. – i LNF m/forbud og ressurskrav

26.522,00

 Avgiftsreduksjon for digital plan i SOSI-format 25 %