Bygg - Oppmåling - Planer


Byggesaksgebyr

 Hovedpostene for byggesaksgebyrer

 Gebyr, kr:

 Byggetillatelse næringsbygg (200 m²)

16.247,00

 Byggetillatelse bolighus i 2 et. (120 m²)

9.628,00

 Byggetillatelse mindre bygg/hytter (60 m²)

6.077,00

 Endring av byggesak

1.447,00

 Godkjenning av foretak

2.772,00

 Meldingssaker

1.777,00

 

Oppmålingsgebyr

 Hovedpostene for oppmålingsgebyr

 Gebyr, kr:

 Oppretting av grunneiendom 0-500 m²

7.870,00

 Oppretting av større grunneiendom

15.739,00

 Punktfeste, oppmåling

7.870,00

 Grensejustering, festegrunn, jordsameie

2.622,00

 Arealoverføring, kr 1 000 pr. daa over 0,5 daa

10.492,00

 Betjening av henvendelser, feltarbeid pr. time

1.311,00

 Timepris kontorarbeid

973,00

 Tinglysingsgebyr, tillegg til Statens kartverk

130,00

 Saksbehandlingsgebyr delingssak

2.250,00

 

Gebyr for plan- og dispensasjonsbehandling

 Hovedpostene for plan- og disp.behandling

 Gebyr, kr:

 Behandling av planprogram

3.375,00

 Behandling av konsekvensutredning

3.375,00

 Dispensasjon reg.planer som ikke krever høring

2.250,00

 Dispensasjon reg.planer som krever høring

3.375,00

 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel LNF m/forbud

5.626,00

 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel øvrige områder

3.375,00

 Mindre vesentlig reguleringsendring

5.626,00

 Reguleringsplanbeh. – enkel plan i utbyggingsområde

9.004,00

 Reguleringsplanbeh. – i LNF m/forbud og ressurskrav

28.137,00

 Avgiftsreduksjon for digital plan i SOSI-format 25 %

 

 

Gebyr for salg av info til Norsk eiendomsselskap

 Hovedpostene

 Gebyr, kr:

 Landbrukseiendom / gårdskart

238,00

 Matrikkelbrev

241,00

 Målebrev

126,00

 Godkjente bygningstegninger

349,00

 Ferdigattest / Midlertidig brukstillatelse

126,00

 Vei, vannforsyning, og avløpsforhold

119,00

 Komm. avgifter og eiendomsskatt

126,00

 Restanser og legalpant

126,00

 Gjeldende planstatus med bestemmelser

183,00

 

 

.