Feiing og brannvern


Helårsbolig:   Feieavgiften i Grane er kr. 637,00,- pr. pipe ekskl. mva.
Fritidsbolig:   Feieavgiften i Grane er kr. 637,00,- pr. pipe ekskl. mva.

Brannutrykning ved unødig alarm er kr. 5.796,- ekskl. mva.

 

 

.