Feiing og brannvern

Feieavgiften i Grane er kr. 534,- pr. pipe ekskl. mva.

Brannutrykning ved unødig alarm er kr. 5.464,- ekskl. mva.