Feiing og brannvern


Helårsbolig:   Feieavgiften i Grane er kr. 672,00,- pr. pipe
Fritidsbolig:   Feieavgiften i Grane er kr. 672,00,- pr. pipe

Brannutrykning ved unødig alarm er kr. 6.243,- ekskl. mva.

 

 

.