Spørsmål om koronaviruset?


Se vår samleside om koronaviruset i Grane kommune
 

Grane kommune har opprettet en støttetelefon for deg som har behov for å snakke med noen i ei krevende tid. Tilbudet er bemannet av Enhet for psykisk helse, mandag - fredag mellom klokken 10 og 15.  
Telefon nr. 94 86 73 92.

Feiing og brannvern

Helårsbolig:   Feieavgiften i Grane er kr. 548,80,- pr. pipe ekskl. mva.
Fritidsbolig:   Feieavgiften i Grane er kr. 548,80,- pr. pipe ekskl. mva.

Brannutrykning ved unødig alarm er kr. 5.628,- ekskl. mva.