Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021

Her finner du utfyllende informasjon om valget

Grane kommune oppfordrer velgere til å benytte seg av forhåndsstemmegivning i perioden 10. august-10. september. Dette med hensyn til Koronarestriksjonene. Valgdagene i Grane er 12. og 13. september.

Feiing og brannvern


Helårsbolig:   Feieavgiften i Grane er kr. 637,00,- pr. pipe ekskl. mva.
Fritidsbolig:   Feieavgiften i Grane er kr. 637,00,- pr. pipe ekskl. mva.

Brannutrykning ved unødig alarm er kr. 5.796,- ekskl. mva.

 

 

.