Spørsmål om koronaviruset?

Feiing og brannvern

Helårsbolig:   Feieavgiften i Grane er kr. 548,80,- pr. pipe ekskl. mva.
Fritidsbolig:   Feieavgiften i Grane er kr. 548,80,- pr. pipe ekskl. mva.

Brannutrykning ved unødig alarm er kr. 5.628,- ekskl. mva.