Kjøretillatelse - Snøscooter

 

 Gebyr, kr:

 Dagskort

200,00

 3-dagerskort

300,00

 Ukeskort

500,00

 Årskort

1.150,00

 Gebyr for manglende kjøretillatelse / ulovlig kjøring

5.000,00

 

 

.