Spørsmål om koronaviruset?

Kjøretillatelse - Snøscooter

 

 Gebyr, kr:

 Dagskort

150,00

 3-dagerskort

250,00

 Ukeskort

400,00

 Årskort

900,00

 Gebyr for manglende kjøretillatelse / ulovlig kjøring

5.000,00