Skuddpremier

 Viltart

 Skuddpremie, kr:

 Kråke

50,00

 Ravn

50,00

 Mink

100,00

 Mår

200,00

 Rødrev

300,00

 Gaupe

2.500,00

 

Det gjøres oppmerksom på at for mårhund utbetales skuddpremie kr. 5.000,- fra Statsforvalteren i Nordland. Statens Naturoppsyn må dokumentere at mårhund er skutt før utbetaling av skuddpremie kan skje.

Det er et samarbeid mellom Grane, Hattfjelldal, Vefsn, Rana og Hemnes kommuner om skuddpremien på gaupe. Hver kommune betaler kr. 500,- i skuddpremie for hver gaupe som blir skutt.

Kontakt

Lisa-Reneè Skulstad
Arealplanlegger
E-post
Telefon 75 18 22 51
Mobil 947 88 415

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
mandag - onsdag - torsdag
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart