Brannkonstabler

Grane Brann og Redning har ledige deltidsstillinger som brannkonstabler.

Søknadsfrist: 23. april 2023

.

Arbeidsoppgaver:

 • Innsatsmannskap ved akutte ulykker / hendelser i kommunen
   

Kvalifikasjonskrav:

 • Tilfredsstille medisinske og fysiske krav til stilling som brannkonstabel
 • Tilfredsstille gjeldende helsekrav til røykdykker er ønskelig
 • Førerkort minimum klasse BE er ønskelig
 • Personlige egenskaper vil bli særskilt vektlagt
 • Evne og vilje til helhetstenking, teambygging og samarbeid
   

Tilsettings- og lønnsvilkår:

 • Tilsettings- og lønnsvilkår i henhold til enhver tids gjeldende lover, regler og reglement
 • Lønn etter avtale

 

Før ansettelse må det legges fram en tilfredsstillende politiattest. Den som ansettes plikter å gjennomføre opplæring som kreves i henhold til stillingens innhold – herunder formelle krav gitt i forskrift.

Da det er krav til responstid fra alarm til oppmøte forutsettes det at bosted og arbeidsgiver er i nærheten av brannstasjonen. Den som ansettes må ha tillatelse fra sin hovedarbeidsgiver til alltid å kunne forlate arbeidsplassen ved utkalling av brann- og redningstjenesten i kommunen. Hovedarbeidsgiver må kunne gi nødvendig permisjon i forbindelse med utdanning innen brannvern.

Kvinner oppfordres til å søke.

 

Eventuelle spørsmål vedrørende stillingene kan rettes til utrykningsleder Johan Petter Naustdal, tlf. 971 34 436.

 

Benytt vårt elektroniske søknadsskjema for å søke på stilling i Grane kommune

 

Søknadsfrist:  23. april 2023

 

.