Ettersøkspersonell

Grane kommune søker 2 nye personer til kommunens ettersøksgruppe.
I henhold til viltloven og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst har kommunen ansvar for ivaretakelse av hjortevilt (elg, hjort og rådyr). 
Dette innebærer utrykning for avliving/ettersøk når det mottas melding om storvilt som er skadd etter påkjørsler på vei og jernbane, og når storvilt er skadet eller sykt av andre årsaker.  


Søknadsfrist: 25. mars 2023

.

Kommunen har også et ansvar i situasjoner der storvilt som er skadeskutt i forbindelse med ordinær jakt ikke finnes i løpet av første dag.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Utrykning ved henvendelser om skadet vilt (vaktordning).
 • Ettersøk etter skadet vilt.
 • Vurdere og eventuelt foreta avliving.
 • Sørge for slakting og omsetning av fallvilt.
 • Føre rapport på fallvilt-app.
 • Følge de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og regler for denne typen arbeid, inkludert regler for kjøttkontroll.
 • Forplikter seg til å delta på opplæring/kurs som er relevant for ettersøksarbeid, som pålegges av oppdragsgiver.  Kostnadene dekkes av oppdragsgiver.
 • Arbeidsoppgaver er hendelsesstyrt og krever mulighet for fleksibilitet mht. planlegging, gjennomføring, samt å kunne stille opp på kort varsel.

 

Kvalifikasjoner:

 • Bestått jegerprøve (registrert i Jegerregisteret) og bestått skyteprøve for storvilt.
 • Disponere våpen for storvilt og erfaring med storviltjakt.
 • Førerkort klasse B (personbil) og disponere bil med hengerfeste.
 • Har en arbeidssituasjon som gjør det mulig å stille opp på kort varsel i vaktuker.
 • God lokalkunnskap er en fordel.
 • Det er ønskelig at søker enten disponerer godkjent ettersøkshund, eller har hund og ønsker å bli godkjent ettersøksekvipasje.
 • Søker må vise våpenkort og jegeravgiftskort med siste års storviltprøve.

 

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner, serviceinnstilt og evne til å jobbe selvstendig.
 • Av hensyn til responstid er det et krav at ettersøkspersonell er bosatt i Grane kommune.

   

Grane kommune tilbyr:

 • Spennende og utfordrende oppgaver innen ettersøk.
 • Time- og kjøregodtgjøring, samt årlig kompensasjon etter kommunens satser for ettersøkspersonell.
 • Oppdragstaker er ikke arbeidstaker, og har derfor ikke rett til feriepenger og overtidsgodtgjørelse jfr. Hovedtariffavtalen og ferieloven § 2. Oppdrag godtgjøres etter timesbetaling. Kjøregodtgjørelse godtgjøres iht. kommunens reiseregulativ. Med bakgrunn i oppdragets risiko og med hensyn til bruk av våpen, har kommunen opprettet ulykkesforsikring som dekker oppdragstaker under selve utførelsen av oppdraget.

 

I søknaden bes det oppgitt relevant erfaring og kompetanse.
 

Benytt vårt elektroniske skjema for å søke på stilling i Grane kommune
 

Søknadsfrist: 25. mars 2023

 

 

.

Kontakt

Torgar Eggen
Landbruks- og reindriftssjef
E-post
Telefon 75 18 22 54
Mobil 95 22 14 96

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
mandag - onsdag - torsdag
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors