Kommunelegestillinger x 2

Grane kommune har ledig 2 x 100 % faste kommunelegestillinger fra snarest:

* Kommunelege 2 ved Grane legekontor,
   listestørrelse: 550

* ALIS ved Grane legekontor,
   listestørrelse: 550

Søknadsfrist: 30. oktober 2022

.

Er du vår nye kollega?

På legekontoret har vi stillinger for kommuneoverlege, kommunelege 2, ALIS og LIS 1. Kommunen er registrert utdanningsenhet for spesialiteten allmennmedisin og legger til rette for at leger ansatt i kommunen får spesialisere seg i allmennmedisin. Legekontoret er for øvrig bemannet med helsesekretærer/sykepleier. Vi jobber aktivt med å kunne ta imot legestudenter hvert år.

Legekontoret har velfungerende faste samarbeidsmøter med sykehjem, hjemmetjeneste, miljøterapitjenesten, psykisk- helse og rustjenesten, helsestasjonen, fysioterapitjenesten og jordmortjenesten.

Legekontoret er godt utstyrt med bl.a. EKG, spirometri, 24-t-BT og laboratorium.

Grane kommune har ca. 1500 innbyggere og ligger sør i Nordland. Grane legekontor er plassert i det nye helsetunet på Trofors, som ble tatt i bruk i november 2020. I samme bygg er sykehjem, hjemmetjeneste, administrasjon, fysioterapi, helsestasjon, jordmortjeneste, kjøkken og vaskeri lokalisert.

   

 

 

 

 

 

 


 

Arbeidsoppgaver:

 • Det er pålagt deltagelse i legevakt, Grane kommune har legevaktsamarbeid med nabokommunen Hattfjelldal. Søker må ha førerkort og disponere bil. 8 delt vaktordning.
 • Kommunale oppgaver i tråd med gjeldende avtaler.


Kvalifikasjoner:

 • Søker må ha fullført LIS1-tjeneste.
 • Søker må ha norsk autorisasjon.
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig er en forutsetning.
 • Det vil legges vekt på faglige kvalifikasjoner/erfaring.


Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Godt humør, viser ansvarlighet, har nysgjerrighet, viser engasjement
 • Er en relasjonsskaper
 • God arbeidskapasitet og evne til å jobbe strukturert, selvstendig og i team
 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.
   

Grane kommune tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Stimulerende og spennende fagmiljø med gode utviklingsmuligheter
 • Faglig og positivt arbeidsmiljø
 • Barnehageplass ved behov


Tilsettings- og lønnsvilkår:

 • Tilsettings- og lønnsvilkår i henhold til enhver tids gjeldende lover, regler og reglement
 • Lønn etter avtale/kvalifikasjoner

 

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.
Referanser bes oppgitt.

Gyldig politiattest ihht. Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse.

 

Ved ønske om mer informasjon om stillingen; kontakt Enhetsleder helse Veronica Hauvik.

 

Benytt vårt elektroniske søknadsskjema for å søke på stilling i Grane kommune

 

Søknadsfrist: 30. oktober 2022

 

 

Se mer om Grane kommune her:
 

Grane kommunes hjemmeside

Instagram - Bo i Grane

 

Kontakt

Veronica Hauvik
Enhetsleder helse
E-post
Mobil 909 34 739

Adresse

Grane helsetun
Almvassvegen 15
8683 Trofors

Kart