Kommuneoverlege 20% (100%)

Har du lyst til å være med på utviklingen av vårt legekontor?

Ledig fast 20% stilling som kommuneoverlege ved Grane legekontor.

Søknadsfrist: 1. april 2024.

Om stillingen:

Grane kommune har ledig 20 % fast stilling som kommuneoverlege fra snarest, stillingen betjenes for tiden av vikarleger i langtidsavtaler.
Ønsker du 100 % jobb kan stillingen fylles med fastlegeoppgaver, listestørrelse 350 pasienter. 
I Grane kommune har legene fastlønn, legevakter er privat.

I kommuneoverlegestillingen inngår arbeidsoppgaver som medisinskfaglig overordnet med de oppgaver som etter lovverket ligger til kommuneoverlegen samt veiledning av ALIS, gjennomsnittlig 1,5 timer pr uke.

Som lege hos oss vil du bli gitt mulighet for innflytelse på fremtidens helsetjenester i Grane kommune og den videre utviklingen av legekontoret.

Vi ønsker å tilrettelegge for 24/7- mennesket slik at legejobben lar seg kombinere med familieliv/andre behov.

Legekontoret har velfungerende faste samarbeidsmøter med øvrige helsetjenester. 
Hos oss har vi helsesekretærer og sykepleiere med lang erfaring og høy kompetanse og vi har stillinger for kommuneoverlege, kommunelege 2, ALIS og LIS 1.
Kommunen er registrert utdanningsenhet for spesialiteten allmennmedisin og legger til rette for at leger ansatt i kommunen får spesialisere seg i allmennmedisin eller samfunnsmedisin.
Vi jobber aktivt med å kunne ta imot legestudenter hvert år. 
Vi har lagt til rette for kollegastøtte hver sjette uke sammen med legetjenesten i Hattfjelldal.

Kontoret er godt utstyrt med bl.a. EKG, spirometri, 24-t-BT og laboratorium. 

 

Kommunen har ca. 1500 innbyggere og ligger sør i Nordland.

Grane legekontor er plassert i helsetunet på Trofors, som ble tatt i bruk i november 2020. 
I samme bygg er:
- Sykehjem
- Hjemmetjeneste
- Administrasjon
- Fysioterapi
- Helsestasjon
- Jordmortjeneste
- Kjøkken
- Vaskeri 

Verdt å merke seg: Legekontoret har svært godt og inkluderende arbeidsmiljø som akkurat du bør oppleve.

 

https://www.grane.kommune.no/

https://www.youtube.com/watch?v=kLYk5NgOm5g

https://www.instagram.com/boigrane/?hl=nb

 

Arbeidsoppgaver:

 • Medisinskfaglig rådgivning
 • Ansvar for samfunnsmedisinske funksjoner
 • Overordna ansvar for smittevern
 • Deltakelse i kriseledelse
 • Deltakelse i helsefellesskapet
 • Det er pålagt deltakelse i legevakt. Grane kommune har Legevaktsamarbeid med nabokommunen Hattfjelldal. Søker må ha førerkort og disponere bil
 • Kommunale oppgaver i tråd med gjeldende avtaler
 • Andre oppgaver kan bli lagt til

 

Kvalifikasjoner:

 • Spesialist i allmennmedisin/samfunnsmedisin - ALIS/SAMLIS kan også søke, da ønskelig med bakvaktskompetanse
 • Søker må ha norsk autorisasjon
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig er en forutsetning
 • Det vil legges vekt på faglige kvalifikasjoner/erfaring

 

Grane kommune tilbyr:

 • Mulighet for ulike turnusalternativer
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Stimulerende og spennende fagmiljø med gode utviklingsmuligheter
 • Faglig og positivt arbeidsmiljø
 • Barnehageplass ved behov

 

Lønnsvilkår:

Lønn etter avtale.

Annen informasjon:

 • Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju
 • 2 referanser bes oppgitt
 • Gyldig politiattest ihht helse og omsorgstjenesteloven §5-4 må fremlegges før tiltredelse.

 

Skriftlig søknad sendes via vårt elektroniske søknadsskjema

Ønsker ikke å kontaktes av utlysningsbyrå!

Søknadsfrist: 1. april 2024.

Kontakt

Veronica Hauvik
Enhetsleder helse
E-post
Telefon 75 18 08 55
Mobil 90 93 47 39