Kommuneoverlege, kommunelege 2 og ALIS

Har du lyst til å være med på utviklingen av vårt legekontor? Grane kommune har ledige legestillinger for snarlig tilsettelse.

Søknadsfrist: 1. oktober 2023.

.

Grane kommune har ledig 3 x 100 % faste stillinger:

 • 100 % stilling som kommunelege 1 ved Grane Legekontor. Listestørrelse: 350.
   
 • 100 % stilling som kommunelege 2 ved Grane legekontor. Listestørrelse: 550.
   
 • 100 % stilling som ALIS  ved Grane Legekontor. Listestørrelse: 550.


Mulighet for Nordsjøturnus.

Mulighet for deltidsstilling som kommuneoverlege med hjemmekontor.

Stillingene betjenes pr tiden av vikarleger i langtidsavtaler.
 

I kommuneoverlegestillingen inngår arbeidsoppgaver som fastlege med pasientliste på 350 pasienter, kombinert med ca 30 % som kommunalt medisinskfaglig overordnet med de oppgaver som etter lovverket ligger til kommuneoverlegen. Kommunelege 2 jobber klinisk med pasientliste på 550 pasienter og bidrar i utviklingen av helse og omsorgstjenestene. Som lege hos oss vil du bli gitt mulighet for innflytelse på fremtidens helsetjenester i Grane kommune og den videre utviklingen av legekontoret. Vi ønsker å tilrettelegge for 24/7- mennesket slik at legejobben lar seg kombinere med familieliv/andre behov.

Legekontoret har velfungerende faste samarbeidsmøter med øvrige helsetjenester. Hos oss har vi helsesekretærer og sykepleiere med lang erfaring og høy kompetanse.

På legekontoret har vi stillinger for kommuneoverlege, kommunelege 2, ALIS og LIS 1. Kommunen er registrert utdanningsenhet for spesialiteten allmennmedisin og legger til rette for at leger ansatt i kommunen får spesialisere seg i allmennmedisin eller samfunnsmedisin. Vi jobber aktivt med å kunne ta imot legestudenter hvert år.

Kontoret er godt utstyrt med bl.a. EKG, spirometri, 24-t-BT og laboratorium.

Kommunen har ca. 1500 innbyggere og ligger sør i Nordland. Grane legekontor er plassert i det nye helsetunet på Trofors, som ble tatt i bruk i november 2020. I samme bygg er sykehjem, hjemmetjeneste, administrasjon, fysioterapi, helsestasjon, jordmortjeneste, kjøkken og vaskeri lokalisert.

Verdt å merke seg: Legekontoret har svært godt og inkluderende arbeidsmiljø som akkurat du bør oppleve.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Medisinskfaglig rådgivning
 • Ansvar for samfunnsmedisinske funksjoner
 • Overordna ansvar for smittevern
 • Deltakelse i kriseledelse
 • Deltakelse i helsefellesskapet
 • Det er pålagt deltagelse i legevakt, Grane kommune har legevaktsamarbeid med nabokommunen Hattfjelldal. Søker må ha førerkort og disponere bil.
 • Kommunale oppgaver i tråd med gjeldende avtaler.
 • Veiledning av LIS1 og ALIS
 • Andre oppgaver kan bli lagt til
   

Kvalifikasjoner

 • Søker må ha fullført LIS1-tjeneste
 • Søker må ha norsk autorisasjon
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig er en forutsetning

Det vil legges vekt på faglige kvalifikasjoner/erfaring.
 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Godt humør, viser ansvarlighet, har nysgjerrighet, viser engasjement
 • Er en relasjonsskaper
 • God arbeidskapasitet og evne til å jobbe strukturert, selvstendig og i team
 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet

 

Grane kommune tilbyr

 • Mulighet for ulike turnusalternativer
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Stimulerende og spennende fagmiljø med gode utviklingsmuligheter
 • Faglig og positivt arbeidsmiljø
 • Barnehageplass ved behov
   

Tilsettings- og lønnsvilkår:

 • Tilsettings- og lønnsvilkår i henhold til enhver tids gjeldende lover, regler og reglement.
 • Lønn etter avtale/kvalifikasjoner.
   

Annen informasjon

 • Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.
 • 2 referanser bes oppgitt.
 • Gyldig politiattest i henhold til helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse.


Opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har oppfordret til å ikke bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søker varslet om dette, jf. Offentleglova § 25.


Vi intervjuer fortløpende, ved ansettelser vil utlysningen trekkes tilbake.


Benytt vårt digitale søknadsskjema for å søke på stilling i Grane kommune 

 

Søknadsfrist: 1. oktober 2023.

 

 

.

Kontakt

Veronica Hauvik
Enhetsleder helse
E-post
Telefon 75 18 08 55
Mobil 90 93 47 39