Kommuneoverlege og kommunelege II

Har du lyst til å være med på utviklingen av vårt legekontor?

Ledig 100 % fast stilling som kommuneoverlege ved Grane legekontor
Listestørrelse: 350

Ledig 100 % fast stilling som kommunelege II ved Grane legekontor
Listestørrelse: 550

Stillingene er ledig fra snarest. Stillingene betjenes pr. tiden av vikarleger i langtidsavtaler.

Søknadsfrist: 1. mars 2023

.

Grane kommune har ca. 1500 innbyggere og ligger sør i Nordland. Grane legekontor er plassert i det nye helsetunet på Trofors, som ble tatt i bruk i november 2020. I samme bygg er sykehjem, hjemmetjeneste, administrasjon, fysioterapi, helsestasjon, jordmortjeneste, kjøkken og vaskeri lokalisert.

   

 

 

 

 

 

 

 


På legekontoret har vi stillinger for kommuneoverlege, kommunelege II, ALIS og LIS 1. Kommunen er registrert utdanningsenhet for spesialiteten allmennmedisin og legger til rette for at leger ansatt i kommunen får spesialisere seg i allmennmedisin eller samfunnsmedisin. Vi jobber aktivt med å kunne ta imot legestudenter hvert år.

I kommuneoverlegestillingen inngår arbeidsoppgaver som fastlege med pasientliste på 350 pasienter, kombinert med ca. 30 % som kommunalt medisinskfaglig overordnet med de oppgaver som etter lovverket ligger til kommuneoverlegen.

Legekontoret har velfungerende faste samarbeidsmøter med øvrige helsetjenester. Hos oss har vi helsesekretærer og sykepleiere med lang erfaring og høy kompetanse.

Kontoret er godt utstyrt med bl.a. EKG, spirometri, 24-t-BT og laboratorium

Som lege hos oss vil du bli gitt mulighet for innflytelse på fremtidens helsetjenester i Grane kommune og den videre utviklingen av legekontoret.

Vi ønsker å tilrettelegge for 24/7- mennesket slik at legejobben lar seg kombinere med familieliv/andre behov..

Verdt å merke seg: Legekontoret har svært godt og inkluderende arbeidsmiljø som akkurat du bør oppleve.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Medisinskfaglig rådgivning
 • Ansvar for samfunnsmedisinske funksjoner
 • Overordna ansvar for smittevern
 • Deltakelse i kriseledelse
 • Deltakelse i helsefellesskapet
 • Det er pålagt deltagelse i legevakt, Grane kommune har legevaktsamarbeid med nabokommunen Hattfjelldal. Søker må ha førerkort og disponere bil.
 • Kommunale oppgaver i tråd med gjeldende avtaler.
 • Andre oppgaver kan bli lagt til


Kvalifikasjoner:

 • Søker må ha fullført LIS1-tjeneste
 • Søker må ha norsk autorisasjon
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig er en forutsetning
 • Det vil legges vekt på faglige kvalifikasjoner/erfaring


Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Godt humør, viser ansvarlighet, har nysgjerrighet, viser engasjement
 • Er en relasjonsskaper
 • God arbeidskapasitet og evne til å jobbe strukturert, selvstendig og i team
 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet
   

Grane kommune tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Stimulerende og spennende fagmiljø med gode utviklingsmuligheter
 • Faglig og positivt arbeidsmiljø
 • Barnehageplass ved behov


Tilsettings- og lønnsvilkår:

 • Tilsettings- og lønnsvilkår i henhold til enhver tids gjeldende lover, regler og reglement
 • Lønn etter avtale/kvalifikasjoner

 

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.
Referanser bes oppgitt.

Gyldig politiattest ihht. Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse.

 

Ved ønske om mer informasjon om stillingen; kontakt Enhetsleder helse Veronica Hauvik.

 

Benytt vårt elektroniske søknadsskjema for å søke på stilling i Grane kommune

 

Søknadsfrist: 1. mars 2023

 

 

Se mer om Grane kommune her:
 

Grane kommunes hjemmeside

Instagram - Bo i Grane

 

Kontakt

Veronica Hauvik
Enhetsleder helse
E-post
Mobil 909 34 739

Adresse

Grane helsetun
Almvassvegen 15
8683 Trofors