Lærer - 100 % vikariat ved Grane barne- og ungdomsskole

Grane kommune har ledig et vikariat i 100 % som lærer ved Grane barne- og ungdomsskole. Vikariatet er ledig fra snarest og varer til 31.07.24.

Søknadsfrist: 29. september 2023

.

Grane barne- og ungdomsskole er en kombinert barne- og ungdomsskole/ SFO med ca 130 elever og 38 ansatte. Elever og ansatte er lokalisert i to skolebygg, med 1.-4. trinn lokalisert på Stormoen, mens 5.-10. holder til på Vegset.

Skolens hovedsatsningsområde er i dag tilpasset opplæring i lesing i alle fag. Vi benytter IPad på 1.-7. trinn og Office 365 fra 5.-10. trinn. Vi er en helsefremmende og leksebevisst skole, vi har uteskole på 1.-6. trinn, og vi tilbyr skolefrokost til alle våre elever og ansatte. Hos oss jobber det mange dyktige og framoverlente barneveiledere, lærere og ledere. Skolens uteområder er under utvikling ved begge bygg.

Vi er en liten kommune, og vi samarbeider tett med lokalt næringsliv, helseavdelingen, familieenheten og barnevern i kommunen.

Vi søker medarbeidere som viser et positivt engasjement, er fleksible og viser god evne til samarbeid. Vi ønsker at du viser god evne til a arbeide selvstendig og målrettet i direkte arbeid med barn, men samtidig jobber du godt i team. Vi er opptatt av å gjøre en best mulig jobb for våre flotte elever, og at Grane barne- og ungdomsskole skal være en super plass å arbeide. Vil du være en av oss?
 

Arbeidsoppgaver - Fagønsker:

For alle stillingene gjelder at du må jobbe utfra skolens samlede behov, og være forberedt på å undervise og følge opp elever på alle trinn.

Følgende fag er særlig ønsket:

 • Spesialpedagogikk  
 • Mat og helse
 • Særskilt språkopplæring – opplæring i norsk for minoritetsspråklige
 • Engelsk 1.-7.


Kvalifikasjoner:

For tilsetting som lærer gjelder krav om undervisningskompetanse i samsvar med krav i Opplæringsloven og kompetanseforskriften.

Den som tilsettes må før tiltredelse legge fram politiattest i samsvar med Opplæringsloven §10-9.

 • Godkjent pedagogisk utdanning som grunnskolelærer / allmennlærer

Annen pedagogisk utdanning kan også bli vurdert eks. utdanning som:

 • Faglærer
 • Førskolelærer/barnehagelærer med nødvendige tilleggsfag
 • Godkjent utdanningskompetanse gjennom fagutdanning med PPU

God digital kompetanse, relasjonskompetanse og klasseledelse vektlegges.

Gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk.

Relevant erfaring:

 • Erfaring med arbeid med barn og unge


Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjonsevner opp mot elever, foresatte og kollegaer
 • Gode samarbeidsevner og evne til å skape gode relasjoner
 • Engasjement og evne til å jobbe selvstendig
 • Liker å arbeide i team
 • Strukturert, fleksibel, positiv og løsningsorientert
 • Utviklingsorientert og nytenkende
 • Ansvarsbevisst og lojal

         Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet


Grane kommune tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Stimulerende og spennende fagmiljø med gode utviklingsmuligheter
 • Faglig og positivt arbeidsmiljø
 • Barnehageplass ved behov


Tilsettings- og lønnsvilkår:

 • Tilsettings- og lønnsvilkår i henhold til enhver tids gjeldende lover, regler og reglement
 • Lønn etter avtale/kvalifikasjoner


Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.
Referanser bes oppgitt.


Opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har oppfordret til å ikke bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søker varslet om dette, jf. Offentleglova § 25.


Evt. spørsmål om stillingene kan rettes til rektor Lillian Sætern

 

Benytt vårt elektroniske søknadsskjema for å søke på stilling i Grane kommune

 

Søknadsfrist: 29. september 2023

 

.

Kontakt

Lillian Sætern
Rektor Grane barne- og ungdomsskole
E-post
Telefon 75 18 08 62
Mobil 41 54 42 85

Adresse

Skolevegen 17
8683 Trofors