Lærerstillinger

Grane barne- og ungdomsskole har ledige lærerstillinger for skoleåret 2024-2025 - både faste stillinger og vikariat:

 • Inntil 200 % faste stillinger
 • Inntil 100% fast stilling som lærer i Sørsamisk
 • inntil 100% årsvikariat
 • inntil 100% fast vikar
   

Stillingene er ledig fra 1. august 2024 - tiltredelse etter avtale.

Varighet vikariat: til 31. juli 2025.

Søknadsfrist 26. april 2024.

Grane barne- og ungdomsskole er en kombinert barne- og ungdomsskole/ SFO med ca. 130 elever fra 1.-10. trinn.  Dette gir oss mulighet til å sikre en helhetlig opplæring,  trygghet og kontinuitet for elevene våre i de 10 årene de er hos oss.  Vi er ca. 35 ansatte.  Elever og ansatte er lokalisert i to skolebygg, med 1.-4. trinn lokalisert på Stormoen, mens 5.-10. holder til på Vegset. 
Vi er en liten kommune, og vi samarbeider tett med lokalt næringsliv, helseavdelingen og Familieenheten, til beste for våre flotte elever.

Skolens hovedsatsningsområde er i dag tilpasset opplæring i lesing i alle fag. Vi benytter IPad på 1.-7. trinn og Office 365 fra 1.-10. Vi er helsefremmende og leksebevisst skole,  vi har uteskole på 1.-6. trinn, og vi tilbyr skolefrokost til alle våre elever og ansatte.  Hos oss jobber det mange dyktige og framoverlente barneveiledere, lærere og ledere.  Skolens uteområder er under utvikling ved begge bygg.

Vi søker medarbeidere som viser et positivt engasjement, er fleksible og har god evne til samarbeid. Vi ønsker at du er god til å arbeide selvstendig og målrettet i direkte arbeid med barn, men at du samtidig jobber du godt i team. Vi er opptatt av å gjøre en best mulig jobb for våre flotte elever, og at Grane barne- og ungdomsskole skal være en flott plass å arbeide. 

Vil du være en av oss? Søk da vel.

Arbeidsoppgaver/fagønsker

Følgende fag er særlig ønsket:

 • sørsamisk
 • engelsk
 • matematikk
 • naturfag
 • spansk
 • spesialpedagogikk

For alle stillinger gjelder at du må jobbe ut fra skolens samlede behov, og være forberedt på å undervise og følge opp elever på alle trinn.

Kvalifikasjoner

For tilsetting som lærer gjelder krav om undervisningskompetanse i samsvar med krav i opplæringsloven og kompetanseforskriften.

 • Godkjent pedagogisk utdanning som allmennlærer.

'
Annen pedagogisk utdanning kan også bli vurdert, eks.:

 • faglærer
 • førskolelærer/barnehagelærer med nødvendige tilleggsfag
 • godkjent utdanningskompetanse gjennom fagutdanning med PPU


God digital kompetanse, relasjonskompetanse og klasseledelse vektlegges.

Gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk, minimum nivå B1.

Relevant erfaring fra arbeid med barn og unge.

Personlige egenskaper

 • gode kommunikasjonsevner opp mot elever, foresatte og kollegaer
 • gode samarbeidsevner og evne til å skape gode relasjoner
 • engasjement og evne til å jobbe selvstendig
 • liker å arbeide i team
 • strukturert, fleksibel, positiv og løsningsorientert
 • utviklingsorientert og nytenkende
 • ansvarsbevisst og lojal
   

Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet.

Grane kommune tilbyr:

 • gode pensjons og forsikringsordninger
 • stimulerende og spennende fagmiljø med gode utviklingsmuligheter
 • faglig positivt arbeidsmiljø
 • barnehageplass ved behov

Lønnsvilkår

Lønn i henhold til gjeldende tariff, kompetanse og ansiennitet.

Annen informasjon

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Referanser bes oppgitt.

Skriftlig søknad sendes via vår elektroniske søknadsskjema

Husk å oppgi hvilken stilling du søker på.

Søknadsfrist 26. april 2024.

 

 

.

Kontakt

Lillian Sætern
Rektor Grane barne- og ungdomsskole
E-post
Telefon 75 18 08 62
Mobil 41 54 42 85