Daglig leder Grane Næringsutvikling AS

Grane kommune er en innlandskommune med storslagen natur helt sør i Nordland fylke. Næringslivet er variert og stabilt innenfor jordbruk, skogbruk, reindrift, turisme, småindustri og handel. Kommunen har solide tradisjoner innenfor trebearbeidende virksomhet, hvor Norgesvinduet Svenningdal AS har vært og er hjørnesteinsbedriften. Friluftsliv, jakt og fiske har de aller beste betingelser i kommunen. Deler av nasjonalparkene Børgefjell og Lomsdal/Visten ligger i kommunen.  Kommunesenteret er Trofors (1200 innbyggere) som ligger 4 mil sør for Mosjøen

Søknadsfrist: 10. august 2024.

Grane Næringsutvikling AS er et selskap som eies av kommunen og næringslivet. Selskapet skal bidra til en positiv og bærekraftig utvikling av lokalsamfunnet gjennom å sikre og styrke eksisterende virksomheter, samt bidra til etablering av nye, lønnsomme næringsaktiviteter i Grane. Selskapet skal ivareta kommunens førstelinjetjeneste overfor næringslivet, og skal bidra til implementering av overordnede strategiske næringsplaner.

Til stillingen søker vi en utviklingsorientert og målrettet person med kompetanse innen næringsutvikling, som også har erfaring med å jobbe prosjektorientert.  Har du erfaring med å hjelpe bedrifter med bærekraftsutvikling teller dette meget positivt. Stillingen er en prosjektstilling med varighet 2 år, med mulig forlengelse.  Vi anbefaler at du leser Grane kommunes næringsplan (PDF, 3 MB) før du søker, da en daglig ledere vil være involvert i mange av de prosjektene som skisseres der. 

Grane kommune er vår største eier og samarbeidspartner i næringsprosjektene i kommunen.

Egenskaper

 • Må kunne jobbe prosjektorientert og ha relevant erfaring med å skrive søknader, samt å rapportere på disse 
 • Være en god nettverksbygger og ha evne til å skape entusiasme 
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Analytisk, løsningsorientert, handlekraftig og tydelig 
 • Være sterk muntlig og skriftlig med god evne til målrettet strategisk arbeid

Ønskede kvalifikasjoner/utdanning

 • Relevant erfaring fra næringsliv eller det offentlige
 • Prosjektlederkompetanse  
 • Praksis fra næringsfaglig arbeid 
 • Ledererfaring
 • Relevant høyere utdanning (Høyskole/universitet) 
 • Erfaring med  styrearbeid

 

Vi tilbyr

 • Spennende utfordringer med å videreutvikle et selskap som vil være sentral i næringsutviklingen i kommunen.
 • Varierte arbeidsoppgaver i en kommune som står foran en aktiv periode med bl.a. store veiutbygginger og andre næringsprosjekter. 
 • Nært samarbeid med kommune og næringsliv i Grane 
 • Et aktivt lokalmiljø og store muligheter for jakt, fiske og friluftsliv
 • God infrastruktur og et godt kommunalt servicetilbud
 • Eget kontor i kontorfellesskap på Trofors
 • Mulighet for noe hjemmekontor
 • Gode lønns- og arbeidsbetingelser

 

Søknad og CV sendes til daglig.leder@granenu.no

Søknadsfrist 10. august 2024.

 

Nærmere informasjon fås ved henvendelse til:
Fungerende daglig leder Mariann Sæther
Telefon: 466 22 098