Helsesekretær - vikariat - 80% stilling

Vi har ledig 80% vikariat som helsesekretær ved legekontoret i Grane.

Stillingen er ledig fra 1. august 2024.
Vikariatets varighet: 31. desember 2024 - med mulighet for forlengelse.

Søknadsfrist: 12. juli 2024.

Arbeidsoppgaver:

 • Timebestilling
 • Telefonservice og pasientinformasjon
 • Blodprøvetaking og analyse av prøver
 • Journalføring
 • Behandlingsrom
 • Annet pasientrettet arbeid i samarbeid med lege
 • Regnskap
 • Annet administrativt arbeid

Kvalifikasjoner:

 • Fortrinnsvis autorisert helsesekretær, men autoriserte helsefagarbeidere og sykepleiere kan også søke.
 • Erfaring fra legesenter og laboratoriearbeid
 • Generelt gode datakunnskaper

Personlige egenskaper:

 • Kompetanse/interesse for fagfeltet
 • Brukerorientert og engasjert
 • Bevisst på egne holdninger og verdier
 • Evne til å takle uforutsette hendelser
 • Evne til å skape gode relasjoner og godt samarbeid
 • Gode samarbeidsevner
 • Engasjement og vilje til å jobbe selvstendig

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.

Grane kommune tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Stimulerende og spennende fagmiljø med gode utviklingsmuligheter
 • Godt arbeidsmiljø
 • Barnehageplass ved behov

Lønnsvilkår:

Lønn i henhold til gjeldende tariff,  kompetanse og ansiennitet.

Annet:

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Referanser bes oppgitt.

Søknadsfrist 12. juli 2024.

Skriftlig søknad sendes via vårt elektroniske søknadsskjema

Kontakt

Veronica Hauvik
Enhetsleder helse
E-post
Telefon 75 18 08 55
Mobil 90 93 47 39
Karin Elisabeth Nilsen
Kommunalsjef helse og omsorg
E-post
Telefon 75 18 22 38
Mobil 97 78 87 82