Ledig stilling: Kommunedirektør

Grane er en attraktiv innlandskommune og første kommunen du møter i Nordland når du kommer sørfra langs E6.

Totalt bor det ca. 1500 innbyggere i Grane. Kommunesenteret Trofors ligger gunstig plassert for store naturopplevelser, med den mektige Børgefjell nasjonalpark på den ene siden og Lomsdal-Visten nasjonalpark på den andre. 
Grane kommune er en nasjonalparkkommune som også er en del av Vefsna regionalpark.
Grane har et godt utbygd tjenestetilbud, og har en klar ambisjon om å være en fremtidsrettet kommune som det skal være godt å bo, arbeide og leve i.

Vil du være med og utvikle vår flotte kommune videre?

Vi søker en toppleder som kan fortsette arbeidet med bærekraftig drift og utvikling av Grane.

Som kommunens øverste administrative leder får du ansvar for å drifte og videreutvikle kommunen i tett samspill med våre folkevalgte og våre dyktige medarbeidere. Vi ser etter en kommunedirektør som forstår betydningen av ledelse, organisasjonsutvikling, god forvaltning og økonomistyring.

Vi søker etter en kommunedirektør som skaper handlingsrom og som er en aktiv pådriver i arbeidet med å videreutvikle det potensial vår kommune har.

Vi ser etter deg som har:

 • Toppledererfaring, ønskelig med erfaring fra offentlig sektor
 • Relevant og høyere utdanning, eventuelt kombinert med relevant erfaringskompetanse
 • Evnen til å tilrettelegge for et godt samarbeidsklima og gode prosesser med folkevalgte. Utrede og legge frem gode og informative beslutningsgrunnlag, og gjennomføre politiske vedtak
 • Særlig god økonomisk forståelse
 • Legge til rette for god samhandling og samskaping med innbyggere, næringsliv, frivillighet, samarbeidspartnere og øvrige myndigheter
 • Forståelse for viktigheten av regionalt utviklingsarbeid og samarbeid
 • Erfaring fra ledelse av utviklings- og endringsprosesser
 • God kjennskap til samarbeid med tillitsvalgte
 • Kompetanse og god forståelse for bruk av digitale verktøy

 

Personlige egenskaper og lederegenskaper:

 • Tydelig leder og med evne til å motivere og skape trygghet
 • Samarbeidsorientert teambygger som evner å delegere, involvere og gi tillit
 • Utviklings- og endringsorientert
 • God gjennomføringsevne
 • God og tydelig kommunikator, muntlig og skriftlig - men også lyttende
 • God nettverksbygger
 • Evne til å starte opp, gjennomføre og sluttføre prosesser
 • Involverende, omgjengelig og samlende lederstil
 • Åpen kommunikasjon med evne til engasjere ansatte, tillitsvalgte, politisk nivå og samfunnet

Personlige kvalifikasjoner vil være avgjørende for stillingen.

Vi tilbyr:

 • En spennende lederstilling, der du sammen med folkevalgte og dyktige medarbeidere vil få en sentral rolle i kommunens og regionens videre utvikling.
 • Fast stilling og lønn etter avtale. Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP.

 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres selv om det er bedt om at søknaden unntas offentlighet. Søkere vil i så fall bli varslet om dette.

Søknad registreres innen fristens utløp. Vi ønsker gjerne at du viser din interesse i god tid før søknadsfristens utløp.

Velkommen som søker i Grane kommune.

Søknad med CV, samt vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema

 

Søknadsfrist: 18. august 2024.

Kontakt

Raymond Fagerli
ordfører
E-post
Mobil 90 16 00 92
Anita Nilsen Mellingen
Personalsjef
E-post
Telefon 75 18 22 21
Mobil 90 09 50 73